HANDELINGEN - 1996

J. van Heijst (red.)

Category: Religion

€ 22,99
Free shipping
Delivery between two and five working days (the Netherlands and Belgium)

Summary

1996 – 2004: de laatste acht jaren in het zelfstandig bestaan van de Nederlandse Hervormde Kerk. Jaren waarin veel hervormden met ongeduld uitzagen naar het samengaan met de gereformeerden en lutheranen, terwijl anderen – totdat in de generale synode het eindbesluit zou vallen – volhardden in hun bezwaren tegen een dergelijke fusie. ‘Tot op het bot verdeeld’ tussen de ‘SoW-ers’ en de ‘bezwaarden’ zocht de synode in de jaren 19962004 haar weg, de weg naar de eindbeslissing. Het opstellen van de kerkorde voor de nieuwe kerk vergde daarbij veel energie. Het reorganiseren van de zes academische kerkelijke opleidingen – met de Protestantse Theologische Universiteit als resultaat – niet minder. Nog veel andere, vaak nog actuele, aspecten kwamen in de synode aan de orde. Juist van deze acht spannende jaren zijn de Handelingen van de hervormde synode nog niet samengesteld, laat staan gepubliceerd. De drie jaardelen 1996, 1997 en 1998 verschijnen nu tegelijk; de delen over de resterende jaren volgen. De redactie van deze drie delen berustte bij het oud-synode- en oud-moderamenlid drs. J. van Heijst (1936).

Dit boek is verschenen onder het samenwerkingsimprint bc∙bs 
van Boekencentrum Uitgevers en uitgeverij Boekscout.From the book

Ratificatie van de besluiten van de triosynode, gehouden op 25-27 januari 1996

De preses zegt dat er met enige spanning naar dit agendapunt is uitgezien. Er is blijdschap over de vorderingen in het SoW-proces, maar er is ook zorg en onrust. Er zijn de afgelopen tijd in het land gebedsdiensten gehouden. Het moderamen is op uitnodiging aanwezig geweest bij de gebedsdienst van de classis Alblasserdam, ook omdat het moderamen van harte aanwezig wil zijn daar waar nood en zorg worden neergelegd voor het aangezicht van God. In de kerkdienst, die gehouden werd in Hardinxveld, werd als geloofsbelijdenis artikel 27 van de NGB gelezen. Dat heeft het moderamen zeer aangegrepen. Op de opening van de laatstgehouden moderamenvergadering heeft dr. Blei dit artikel nog eens voorgelezen en daarbij het gedeelte van het commentaar van dr. Koopmans bij de NGB betrokken, waarin dr. Koopmans zegt: "De Kerk is de plaats waar Christus wil samenwonen met zondaren". Spr. leest vervolgens artikel 27 van de NGB voor, ter ondersteuning en bemoediging.

Aan de orde is de ratificatie van vier besluiten van de triosynode:
1.het besluit terzake wijziging van de huishoudelijke regelingen van de triosynode en van de kleine synode;
2.het besluit inzake voortzetting van het kerkordetraject (met als bijlage het ‘Stappenplan voor het kerkordetraject’);
3.het besluit inzake de projectorganisatie SoW; en
4.het besluit inzake de knelpunten die ondervonden worden door plaatselijke gemeenten/kerken die een federatie zijn aangegaan.
Deze besluiten zijn gepubliceerd in de Verslagen van de triosynode van januari 1996, dl. I, pag. 303-318 (ook afgedrukt in de Acta van de GS van de GKN 1995 [en 1996], pag. 468-483).

About the author

ReviewsWrite your own review

:

Your email will only be used for the given review

:
:
:
 

Product information

Title:

HANDELINGEN - 1996

Author:

J. van Heijst (red.)

Category:

Religion

Number of pages:

316

Illustrated:

No

Format/size:

Paperback 17 x 24 cm

Release date:

15-11-2019

ISBN:

978-94-6389-642-9 / 9789463896429

Price:

€ 22,99

Language

Dutch