Handelingen van de Apostelen - De handelingen van de Trooster - Een verklaring

A. ten Napel

Category: Religion

€ 21,50
Free shipping
Delivery between two and five working days (the Netherlands and Belgium)

Summary

Lukas verslaat als ooggetuige/in gesprek met ooggetuigen, de gang van het evangelie in de toenmalige wereld, zoals Hd. 1, 8 aangeeft. Het verslag van deze metgezel van de apostel Paulus ademt de overwinning van Christus over zonde en dood en de kracht van de Heilige Geest, welke de tocht van het evangelie stimuleert vanuit Jeruzalem tot in Rome.

From the book

Een sabbatsreis is 2000 Joodse el, een krappe kilometer; Ex. 16, 29 en Num. 35, 5 staan aan de basis van deze meting. Het bovenvertrek (zie Hd. 20,7) lijkt een plaats voor Godsdienst oefeningen, nu is het dit gebed om en wachten op de belofte van de Heilige Geest. Van Eck (Handelingen p.43.45) geeft een verwijzing naar de plaats van de vrouw in de gemeente, hij wijst op volhardend gebed, een bezigheid waarmee de groep bekend is. De gebeden zo laat het boek Handelingen zien, worden naar de inhoud door de omstandigheden bepaald, terwijl Hd. 1,8 het thema bepaald; de komst van de Heilige Geest. Dit is het grote thema van het boek; de loop van het evangelie. De hemelvaart laat een open plek achter; Jezus is vertrokken en dat vacuüm wordt alleen met de komst van de Heilige Geest opgevuld. In de opsomming van de 11 apostelen treft de orde, welke ook m.b.t. hun rol in het verdere boek duidelijk wordt. De apostellijst is dezelfde als in Lk. 6,14,15 (zonder de verrader Judas), Judas de zoon van Jakobus wordt in Mt. 10, 3 Taddeüs genoemd. Simon de Zelotes lijkt een vrijheidsstrijder te zijn geweest; zie verder ook Mk.3, 14-19; Mt. 10, 1-4; zie ook Jn. 21, 2. Bartelomeüs en Natanaël zijn twee aanduidingen voor dezelfe persoon en de twee niet genoemde leerlingen zij zeer waarschijnlijk Andreas en Filippus. De verschillen in de lijsten, is wellicht te verklaren uit het feit dat de gekozen apostelen meerdere namen hebben gehad. De bovenzaal waar men samen komt kan de Paschazaal zijn.

About the author

Drs A. ten Napel is predikant in de NGK (geboren in Urk 1950) Hij woont/werkt samen met zijn vrouw Hilda Vis in Joure. Samen hebben zij twee zonen. Het boek Handeling is ontstaan na studie, schrijven en herschrijven. Het zou fijn zijn als dit boek eveneens zijn lezers mag vinden de arbeid van de apostelen/ de apostel Paulus kan de kerk van nu inspireren en leiden.

ReviewsWrite your own review

:

Your email will only be used for the given review

:
:
:
 

Product information

Title:

Handelingen van de Apostelen - De handelingen van de Trooster - Een verklaring

Author:

A. ten Napel

Category:

Religion

Number of pages:

232

Illustrated:

No

Format/size:

Paperback 14,5 x 20,5 cm

Release date:

08-10-2019

ISBN:

978-94-6389-416-6 / 9789463894166

Price:

€ 21,50

Language

Dutch