De Uitverkiezing - een Bijbelse Theologie vanuit het N.T.

A. ten Napel

Category: Religion

€ 19,50
Free shipping
Delivery between two and five working days (the Netherlands and Belgium)

Summary

De Uitverkiezing is een onderwerp dat altijd spanning, strijd en onbegrip heeft meegedragen. Dit boek behandelt het onderwerp, niet vanuit een dogmatisch gegeven, maar vanuit het Nieuwe Testament. Alle Bijbelse gegevens in Het Nieuwe Testament passeren de revue. Een nauwkeurige behandeling van deze teksten in hun tekstomgeving legt de basis voor de conclusie welke in het laatste hoofdstuk wordt gegeven. Onafhankelijk, vanuit de Schriftgegevens opererend, levert dit een verrassende conclusie op. Uitverkiezing is en blijft een zaak van God de Vader, maar de heilshistorie spreekt een duidelijk woord mee in de bovengenoemde verrassende conclusie.

From the book

De discipelen, apostelen, worden vanuit de vriendschapband met Jezus, de Meester noemt hen vrienden en geen slaven, opgeroepen vrucht te dragen en zij krijgen bij deze oproep een gebedsbelofte. Abraham de vriend van God mag hun voorbeeld zijn. Jezus heeft hen uitverkoren, als apostel (Lk.6,13) daar is de vriendschapsband begonnen. De vraag is hoe wordt het woord “ekleomai” opgevat, want van daaruit hoe wordt het vrucht dragen uitgelegd. J.C. Ryle is duidelijk hij betrekt de uitdrukking op het verkoren zijn van voor de grondlegging der wereld en geeft de waarschuwing mee dat dit nederig moet worden aangenomen, want God begint en voltooit het heil in het leven van de mens; deze ligt verloren in zonden en zonder de uitverkiezing wordt er niemand zalig. Grosheide zo laat Venema weten meent dat hier geen sprake van verkiezing tot ambt, het zou in de tekst niet gaan over ambtelijke arbeid. De tekst spreekt wel degelijk over ambtelijke arbeid van apostelen welke door het zendingsbevel zijn uitgezonden en door Jezus uit een kring van discipelen zijn uitgekozen. De uitdrukking ...“maar Ik heb u uitverkoren,” wijst op dit ambt. De manier van kiezen is al behandeld. De vruchten zijn wel degelijk nieuwe onderdanen voor het Koninkrijk der hemelen. De vrucht van de Geest gaat hier niet buitenom. Het vrucht dragen heeft uiteraard voor henzelf geestelijke en opbouwende waarde, een vrucht is geloofsgroei doordat gebeden worden verhoord. De volgende tekst sluit hierop aan.   

Jn.15,19b maar omdat u niet van de wereld bent, maar Ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat de wereld u.

About the author

Drs. A. ten Napel is geboren in Urk (1950). Hij woont en werkt nu in Joure en is getrouwd met Hilda Vis. Samen hebben zij twee zonen. Hij heeft dit boek geschreven omdat er in de kerken belangstelling voor is, maar ook de uiteenlopende vaak knellende meningen omtrent het begrip uitverkiezing waren debet hieraan. De Uitverkiezing wordt middels dit boek bespreekbaar gemaakt. Drs. A. ten Napel preekt als NGK predikant in veel kerken in Nederland welke bij dit verband horen.

ReviewsWrite your own review

:

Your email will only be used for the given review

:
:
:
 

Product information

Title:

De Uitverkiezing - een Bijbelse Theologie vanuit het N.T.

Author:

A. ten Napel

Category:

Religion

Number of pages:

156

Illustrated:

No

Format/size:

Paperback 14,5 x 20,5 cm

Release date:

08-10-2019

ISBN:

978-94-6389-417-3 / 9789463894173

Price:

€ 19,50

Language

Dutch