De Openbaring van Jezus Christus als Profetie over Jeruzalem - Opgetekend door Johannes de apostel

A. ten Napel

Category: Religion

€ 20,99
Free shipping
Delivery between two and five working days (the Netherlands and Belgium)

Summary

De uitleg van het boek De Openbaring van Jezus Christus als Profetie over Jeruzalem wordt, zoals de titel laat weten, voor een groot deel betrokken op de verwoesting van de tempel en het oordeel over Jeruzalem, zoals Jezus in Mt. 24 laat weten. Deze visie roept vragen op en veroorzaakt ongetwijfeld reacties. Deze uitgave is ontstaan na jarenlang lezen en studeren en bevat profetie welke de lezer bereikt via symboliek. Het boek dat u nu in handen houdt, wil antwoorden geven op hoe deze symboliek uitgelegd mag worden, geeft een visie op de Grote Verdrukking en op het “vrederijk” uit Opb. 20. Neem en lees!

From the book

Het getuigenis van Ireneaus is de hoeksteen voor een “late datering” van het boek Openbaring (Verbond p. p. 82-89). Irenaeus hechtte grote waarde aan de mondelinge overlevering die hij van Polycarpus en via hem van Johannes ontvangen had. Hij beriep zich er maar wat graag op. Zo ook, toen hij handelde over de naam van het beest van Openbaring 13, door hem de antichrist genoemd: “We durven dus niets met zekerheid te zeggen over de naam van de antichrist. Als het nodig was, dat zijn naam aan de huidige generatie duidelijk bekend werd gemaakt, dan zou dat door hem die de openbaring ontving zijn meegedeeld. Het is nog niet zo lang geleden, dat hij die openbaring zag, tegen onze eigen tijd bijna, omstreeks het einde van Domitianus’ regering.” (Eusebius, Kerkgeschiedenis V 8:6). Zoals het hier staat, is de conclusie onontkoombaar dat volgens Irenaeus Johannes de Openbaring tegen het einde van de regering van keizer Domitianus (81–96) heeft ontvangen. (Welleweerd p. 7). “Luister naar het volgende verhaal, geen fantasie, maar echt gebeurd; het gaat over de apostel Johannes en is met zorg overgeleverd en bewaard. Na de dood van de tiran keerde Johannes van het eiland Patmos terug naar Efeze; als men hem riep ging hij ook wel naar de heidense streken in de buurt; in sommige stelde hij opzieners aan, in andere stichtte hij nieuwe gemeenten; soms ook bevestigde hij iemand in het dienstwerk die door de Heilige Geest was aangewezen.”(Eusebius, Kerkgeschiedenis III 23:6). Citaat uit Welleweerd p.7). De vraag is hier welke tiran wordt bedoeld Nero of Domitianus, beiden hebben Christenen vervolgd de eerste locaal, de laatste min of meer mondiaal. Johannes heeft gewerkt vanaf AD 33- AD 100, maar de activiteiten welke hier worden opgesomd pleiten voor een datering in de buurt van het optreden van Keizer Nero.

About the author

Drs. A. ten Napel (Urk, 1950) woont en werkt in Joure en is getrouwd met Hilda Vis. Samen hebben ze twee zonen. De Openbaring van Jezus Christus als Profetie over Jeruzalem is tot stand gekomen na langdurige studie. Het laatste Bijbelboek wordt op vele manieren uitgelegd. De uitleg welke wordt gepresenteerd, wil profetie betrekken op Christus, want het getuigenis van Christus is de geest van de profetie. Drs. A. ten Napel is predikant in de NGK.

ReviewsWrite your own review

:

Your email will only be used for the given review

:
:
:
 

Product information

Title:

De Openbaring van Jezus Christus als Profetie over Jeruzalem - Opgetekend door Johannes de apostel

Author:

A. ten Napel

Category:

Religion

Number of pages:

218

Illustrated:

No

Format/size:

Paperback 14,5 x 20,5 cm

Release date:

08-10-2019

ISBN:

978-94-6389-418-0 / 9789463894180

Price:

€ 20,99

Language

Dutch