De Brief aan de Hebreeën - Een bemoediging voor de gemeente

A. ten Napel

Category: Religion

€ 20,50
Free shipping
Delivery between two and five working days (the Netherlands and Belgium)

Summary

De uitleg van het Bijbelboek Hebreeën is na intensieve studie tot stand gekomen. De Schrijver van deze brief waarschuwt zijn lezers voor afval van het geloof, maar bemoedigt hen op een pastorale en troostrijke manier. Het is voor de schrijver van deze verklaring de uitdaging geweest om deze waarschuwing maar ook bemoediging in hun volle betekenis te handhaven. Hebreeën 6 wordt op een eigentijdse manier behandeld, maar Hebreeën eveneens en straalt met die uitleg de volle zegen van de Verzoening uit. Een boek geschikt voor een gespreksgroep, maar ook handig voor de voorganger bij de voorbereiding van de preek.

From the book

Wie heeft de brief aan de Hebreeën geschreven? Holwerda (Holwerda p. 11) is duidelijk. “De schrijver van brief aan de Hebreeën is onbekend.” Hij geeft samen met Luther Apollos een goede kans, deze Jood is doorkneed in de schriften. Paulus wordt vanaf A.D. 400 als de schrijver aangemerkt, maar in de tijd van de Reformatie wordt er een vraagteken bijgezet; de stijl is niet de stijl van Paulus (Maat p.9). De schrijver is bekend in de gemeente aan het eind van de brief vraagt hij gebed om aan de gemeente te worden terug gegeven, waarschijnlijk zit hij in de gevangenis, Hij is van plan samen met Timotheüs welke al is vrij gelaten de gemeente te bezoeken. Hij spreekt in zijn brief de voorgangers van de gemeente aan en het is aannemelijk dat hij, naast bekend te zijn in de gemeente, toch een buitenstaander is. (Klijn p.9). In het laatste hoofdstuk, Hb. 13,19.23 wordt het een en ander toegevoegd; zie ook Hb. 10,34. De schrijver heeft met de gemeente meegeleefd, maar of hij de gemeente heeft gesticht is niet te zeggen; trouwens de gemeente is waarschijnlijk opnieuw opgebouwd door Jakobus de broer van Christus; zie Hd. 21,18; Gl. 1, 19; Gl. 2,9. Naast Paulus, worden als schrijvers genoemd, (Donald p.p. 690-698) Barnabas, Lukas, Silvanus en zelfs Priscilla. Guthrie geeft evenals Holwerda Apollos een goede kans, hij kent de apostel Paulus, is verbonden met Alexandrië, kent het Oude Testament en kent eveneens
Timoteüs. Nu hier moet het met betrekking tot de schrijver bij blijven; zijn naam staat niet boven de brief.

About the author

Drs. A. ten Napel (Urk 1950, NGK predikant) woont en werkt in Joure en is getrouwdmet Hilda Vis. Samen hebben zij twee zonen. De verklaring van het Bijbelboek Hebreeën is na intensieve studie geschreven. Bijv. het gedeelte over de afval de afval der heiligen uit Hebreeën 6 heeft veel strijd en nadenken opgeleverd. De kern van deze verklaring is juist als in de brief de aangebrachte verzoenen van Jezus Christus door lijden, kruisdood en opstanding. Er is een eeuwige afdoende verzoening tot stand gebracht.

ReviewsWrite your own review

:

Your email will only be used for the given review

:
:
:
 

Product information

Title:

De Brief aan de Hebreeën - Een bemoediging voor de gemeente

Author:

A. ten Napel

Category:

Religion

Number of pages:

188

Illustrated:

No

Format/size:

Paperback 14,5 x 20,5 cm

Release date:

08-10-2019

ISBN:

978-94-6389-419-7 / 9789463894197

Price:

€ 20,50

Language

Dutch