HANDELINGEN - 1998

J. van Heijst (red.)

Category: Religion

€ 22,99
Free shipping
Delivery between two and five working days (the Netherlands and Belgium)

Summary

1996 – 2004: de laatste acht jaren in het zelfstandig bestaan van de Nederlandse Hervormde Kerk. Jaren waarin veel hervormden met ongeduld uitzagen naar het samengaan met de gereformeerden en lutheranen, terwijl anderen – totdat in de generale synode het eindbesluit zou vallen – volhardden in hun bezwaren tegen een dergelijke fusie. ‘Tot op het bot verdeeld’ tussen de ‘SoW-ers’ en de ‘bezwaarden’ zocht de synode in de jaren 19962004 haar weg, de weg naar de eindbeslissing. Het opstellen van de kerkorde voor de nieuwe kerk vergde daarbij veel energie. Het reorganiseren van de zes academische kerkelijke opleidingen – met de Protestantse Theologische Universiteit als resultaat – niet minder. Nog veel andere, vaak nog actuele, aspecten kwamen in de synode aan de orde. Juist van deze acht spannende jaren zijn de Handelingen van de hervormde synode nog niet samengesteld, laat staan gepubliceerd. De drie jaardelen 1996, 1997 en 1998 verschijnen nu tegelijk; de delen over de resterende jaren volgen. De redactie van deze drie delen berustte bij het oud-synode- en oud-moderamenlid drs. J. van Heijst (1936).

Dit boek is verschenen onder het samenwerkingsimprint bc∙bs 
van Boekencentrum Uitgevers en uitgeverij Boekscout.From the book

De preses zegt dat het voorliggende voorstel door de moderamina zal worden verdedigd. Als de synode hierin niet meegaat, kan zij de moderamina uitnodigen een ander besluit op haalbaarheid te toetsen en uit te werken. Spr. zou dat geen "tegenvoorstel" willen noemen. Het lijkt hem moeilijk het voorstel te amenderen. Als de synode zich niet kan vinden in het voorstel, dan heeft zij z.i. in bestuurlijk opzicht de plicht een richting te geven met de opdracht die uit te werken.

Mw. mr. Willemze licht toe dat het reglement van de hervormde synode verschilt van de huishoudelijke regeling voor de triosynode in die zin dat in het hervormd reglement staat dat een amendement nooit zover mag gaan dat het voorstel in een tegenvoorstel verkeert; de huishoudelijke regeling voor de triosynode voorziet wel in de mogelijkheid om een tegenvoorstel in te dienen. Als de triosynode een ander besluit neemt, dan zal ook dat besluit, evenals het voorstel van de moderamina, op financiële consequenties moeten worden onderzocht. Dat betekent dat ook dat besluit in een later stadium op haalbaarheid moet worden beoordeeld.

Prof. dr. De Kruijf wijst erop dat van verschillende kanten is aangedrongen op het kiezen van de eenvoudigste oplossing, nl. Kampen-Utrecht-Leiden. Deze oplossing is ook op financieel gebied het meest eenvoudig. Gevraagd is of dit wellicht een gelijkwaardig alternatief kan zijn. Spr. kan zich voorstellen dat de moderamina willen gaan voor het thans voorliggende voorstel, maar het is niet ondenkbaar dat genoemd alternatief naast het voorstel wordt gelegd. Welk voorstel het ook haalt, er wordt pijn geleden, maar dan is zichtbaar gekozen. Niemand wil dat er geen besluit valt, maar als de situatie zo is dat er geen besluit valt als het voorstel van de moderamina niet wordt aangenomen, dan is de druk op de synode z.i. onevenredig groot.

About the author

ReviewsWrite your own review

:

Your email will only be used for the given review

:
:
:
 

Product information

Title:

HANDELINGEN - 1998

Author:

J. van Heijst (red.)

Category:

Religion

Number of pages:

274

Illustrated:

No

Format/size:

Paperback 17 x 24 cm

Release date:

15-11-2019

ISBN:

978-94-6389-717-4 / 9789463897174

Price:

€ 22,99

Language

Dutch