Finissage - Filosofische slotbeschouwingen

Floris van den Berg

Category: Society

€ 22,99
Free shipping
Delivery between two and five working days (the Netherlands and Belgium)

Summary

Met kenmerkende directe toon die filosoof Floris van den Berg in zijn indringende relaas aanslaat, wijst hij lezers ongenadig op hun fouten en toont hij tegelijkertijd zijn eigen gebreken en hypocrisie. In een groot aantal essays staan klimaat, religie, dierenliefde en een westers eet- en leefpatroon centraal. Hij onderbouwt zijn betoog met wetenschappelijke inzichten en consistente logica. Hij laat zien dat ieder individu zijn of haar gedrag kan en moet aanpassen, zelfs als de mensheid in haar geheel de hedendaagse sociale en ecologische kwesties ontwijkt. Ongetwijfeld zullen lezers hun eigen leefwijze kritisch gaan bekijken. Een deel van hen zal daadwerkelijk het eigen gedrag aanpassen om de ecologische crisis aan te pakken. Het zal onze wereld ten goede komen.

From the book

Welkom op deze grandioze en genadeloze finissage! Een finissage is een feestelijke afsluiting van een tentoonstelling. Het woord is het antoniem van vernissage. Ik leerde het kennen toen ik gevraagd werd om op een finissage van een kunsttentoonstelling in het Groningse Onstwedde over de toekomst van het landschap te spreken naar aanleiding van mijn essay ‘Het schuldige landschap’. Het was ondanks mijn ongenadig pessimistische voordracht een feestelijke afsluiting en een eind rijden.

In de wereld om ons heen, althans in het welvarende deel, is een groots en grandioos slotfeest gaande. Het is moeilijk voor te stellen dat het einde zo dichtbij is. En toch is het zo. We maken een ongekende ecologische crisis mee en de door mensen veroorzaakte catastrofale klimaatverandering is maar één aspect is daarvan. Ik studeerde al twintig jaar op de duurzaamheidsproblematiek toen ik op een nacht badend in het zweet wakker werd en besefte: ‘Het is echt zo! Er is een ongekende ecologische crisis!’ Lange tijd beschouwde ik de milieuproblematiek als een abstract fenomeen. Het is alsof je bent geboren in een paradijselijk vakantieoord en weet dat je op een dag uit dat oord zal worden verbannen naar een hel vol dood en verderf. Maar omdat je niet precies weet wanneer en omdat het al een poos goed gaat, ben je geneigd de tijdelijkheid van het paradijs te verdringen.

Mijn desperaat pessimisme is gebaseerd op de wetenschappelijke diagnose van de draagkracht van systeem aarde, de toenemende impact die de mens daarop heeft en milieumaatregelen die geen zoden aan de dijk zetten. ‘Ontgoochelend is vooral de vaststelling dat inzichten die zich met heldere evidentie opdringen, toch zo moeilijk tot algemene aanvaarding aanleiding geven,’ aldus filosoof Etienne Vermeersch. Dat er klimaatsceptici en überoptimisten zijn irriteert en frustreert mij mateloos. Ik doe een poging om hen met rationele argumenten te overtuigen wetende dat zoiets nutteloos is. Zolang de klimaatsceptici hun stem blijven verheffen leidt dat tot vertraging van de mogelijke overgang naar duurzame samenlevingen. Zolang de ecomodernistische optimisten de soesa bagatelliseren en de loftrompet steken over de technologische oplossingen blijven we op de afgrond afstevenen.

About the author

Filosoof Floris van den Berg maakt zich grote zorgen over de ecologische crisis waar de klimaatcrisis slechts maar een deel van uitmaakt. Hij streeft naar een wereld met minder leed en meer geluk. Van den Berg heeft generalisme tot zijn specialisme gemaakt. Hij is auteur van een programmatisch en consistent oeuvre aan boeken in de toegepaste filosofie waaronder de trilogie De vrolijke veganist, De vrolijke feminist en De olijke atheïst. Waar zijn andere boeken dikwijls een uitgekristalliseerde opinie hebben, staat in de essays van Finissage het zoeken naar een manier om je te verhouden tot onze vreemde tijd centraal.

ReviewsWrite your own review

:

Your email will only be used for the given review

:
:
:
 

Product information

Title:

Finissage - Filosofische slotbeschouwingen

Author:

Floris van den Berg

Category:

Society

Number of pages:

312

Illustrated:

No

Format/size:

Paperback 16 x 24 cm

Release date:

13-12-2019

ISBN:

978-94-638-9856-0 / 9789463898560

Price:

€ 22,99

Language

Dutch