Geloven in geweld? - Interreligieuze beschouwingen over religie en geweld

Leo Mock en Simon Schoon Eric Ottenheijm

Category: Religion

€ 20,50
Free shipping
Delivery between two and five working days (the Netherlands and Belgium)

Summary

Draagt religie bij aan geweld, met haar aanspraken op waarheid en eenheid? Of belichaamt religie juist het verzet tegen maatschappelijk en politiek geweld, in naam van compassie en rechtvaardigheid? In de bijdragen van deze bundel buigen kenners van Jodendom, christendom, en islam zich over deze vragen, zonder te vervallen in religiestress of apologie. Religie kán mensen inspireren tot radicale geweldloosheid, maar kan ook brandstof aanleveren in bestaande conflicthaarden. Afzien van religie is geen optie: ook de Verlichting kent haar problemen. De studies bieden nieuwe aanknopingspunten om in gesprek te gaan over bronnen van geweld in religie én moderniteit.

From the book

Religie als Politiek
De conclusie luidt dat de vraag naar geweld een vraag is naar onze beelden van religie, zowel die van de ander als ook die waarin we zelf staan. Of van ons beeld van religie als zodanig. Beeld en politieke realiteit kunnen echter nogal schuren. Klopt het beeld van jodendom als godsdienst van tolerantie, van christendom als een godsdienst van liefde, van de islam als een godsdienst van vrede? Allereerst, religie heeft het in zich om geweld af te remmen of te doorbreken, zoals Amstrong en Sachs, en in deze bundel Elias, van Loopik, en Mock betogen, maar ook om geweld te stimuleren of, al is het achteraf, te legitimeren, zoals van Liere of Wagemakers laten zien. Absolute aanspraken op een eigen verhouding tot God, dualistische wereldvisies waarin goed en kwaad onophoudelijk op elkaar botsen, en enthousiaste eindtijdverwachtingen zijn op zich al problematisch genoeg. Maar zodra een of meer van deze tendensen samenvallen met een politiek conflict of politieke macht krijgen, wordt religie nolens volens een directe geweldsfactor. Dan ontstaat bovendien een gevaarlijke cocktail, die zich niet laat neutraliseren met politieke compromissen: dan gaat het om alles of niets.

About the author

Eric Ottenheijm (midden) doceert Bijbelwetenschappen en Joodse Studies aan de Universiteit Utrecht. Leo Mock (links) is rabbijn en docent Rabbinica aan de Universiteit Tilburg. Simon Schoon (rechts) is emeritus predikant en bekleedde tot 2006 de leerstoel Jodendom-Christendom (Kampen). Eerder verzorgden zij de bundel Geloven in de Dialoog (Amphora Books, Amsterdam, 2010)

ReviewsWrite your own review

:

Your email will only be used for the given review

:
:
:
 

Product information

Title:

Geloven in geweld? - Interreligieuze beschouwingen over religie en geweld

Author:

Leo Mock en Simon Schoon Eric Ottenheijm

Category:

Religion

Number of pages:

188

Illustrated:

No

Format/size:

Paperback 16 x 24 cm

Release date:

24-01-2020

ISBN:

978-94-638-9905-5 / 9789463899055

Price:

€ 20,50

Language

Dutch