Onderweg met Moeder Aarde - Deel II: Ommuurd en ingesluisd

Gerrit Impens

Category: Society

€ 20,50
Free shipping
Delivery between two and five working days (the Netherlands and Belgium)

Summary

‘Ommuurd en ingesluisd’ verhaalt tweeduizend jaar geschiedenis over onderwijs en wetenschap, met als geografisch centrum Zeeuws-Vlaanderen, de geboortestreek van de schrijver, met een grote cirkel er omheen. Tevens is het verhaal heel persoonlijk met ervaringen en visies op de opvoeding en het onderwijs van de betreffende auteur. Ook leden uit de familiestamboom van de auteur vinden hun plek in de historische beschrijvingen. Het begrip ‘mens’ wordt in de context van een voorgeboortelijke tijd en het leven na de dood geplaatst. De zich opeenvolgende ontwikkelingsfasen van het kind, worden op een vrijmakende manier beschreven. Het individuele levensverhaal doet de moderne strijd uit de doeken, om uit de ommuring en de insluizing van de kindertijd en jeugd te breken. Hoe bereikt de jonge mens het moment van zelfrealisatie in de tegenwoordige maatschappij? Een geëvolueerd materialistisch mensbeeld wordt beantwoord met een dynamieke idealistische visie op de zich ontwikkelende mens.

From the book

Het huwelijksboekje uit 1932 van mijn Vlaamse grootouders Verhofste beschreef de 'verplichtingen der gezinshoofden' betreffende het lager onderwijs. De kinderen konden zowel op een openbare of private school terecht. Ook thuisonderwijs mocht worden verstrekt. Wanneer er binnen een afstand van vier kilometer van het ouderlijk huis geen school bestond, was er geen schoolplicht voor de aldaar wonende kinderen. Ook gewetensbezwaren tegen het lokaal aangeboden onderwijs werden aanvaard. Gehandicapte kinderen hadden geen schoolplicht. Vanaf het zesde levensjaar had het kind gedurende acht jaar schoolplicht. Schoolverzuim veroorzaakt vanwege armoede, werd tegemoet gekomen door ondersteuningsfondsen. Er bestonden uitzonderingsregels wat betreft de schoolplicht voor kinderen van schippers, marktkramers en 'rondtrekkende venters'. De normale schoolduur bestond uit tweehonderddertig schooldagen en kinderen uit boerengezinnen kregen uiterlijk vijfendertig dagen extra vrij, om thuis en op het land te helpen.
Plaatselijke politieagenten hadden de taak gedurende de schooltijden op straat of op het land rondlopende kinderen naar school te (laten) brengen. Misbruik van de rechten van de schoolgaande kinderen door ondernemers, werkgevers, bestuurders en beheerders werd gestraft. Ook mensen die de kinderen dwongen of verhinderden naar school te gaan, middels chantage, geweld of bedreiging, werden gestraft. Voor ambtenaren werd de opgelegde straf verdubbeld.
De staatsadviezen lieten blijken dat men niet geheel vertrouwde op onafhankelijke adviseurs uit de opvoedings- en onderwijswereld. Zoals ooit de middeleeuwse opvoeding door de staat werd onttrokken uit het kerkelijk gezag, was het nu echter al hoog tijd het culturele leven te gaan vrijwaren van de toenemende eisen van het bedrijfsleven op onderwijs en wetenschappen. Van een autonome onderwijswereld, waar mensen op lokaal niveau de kinderen naar eigen behoeften en inzichten opvoedden was er geen sprake.

About the author

Gerrit Impens (1959) is al bijna veertig jaar onderweg met Moeder Aarde in de ecologische landbouw en voeding in Europese landen en India. Zijn kindertijd en jeugdjaren bracht hij door in het Zeeuws-Vlaamse Sas van Gent. Hij is opgeleid als personeelswerker, maar wenste algauw ook zijn voeten op de aarde te hebben. Daarop liet hij zich omscholen tot ontwikkelingswerker voor de tropen, met biodynamische landbouw als zijn gereedschap. Sociaal werk en landbouw werden de twee snaren op zijn viool om te bespelen. Dat kan als je met name door het leven gaat als zorgboer.

ReviewsWrite your own review

:

Your email will only be used for the given review

:
:
:
 

Product information

Title:

Onderweg met Moeder Aarde - Deel II: Ommuurd en ingesluisd

Author:

Gerrit Impens

Category:

Society

Number of pages:

200

Illustrated:

No

Format/size:

Paperback 16 x 24 cm

Release date:

06-03-2020

ISBN:

978-94-640-3026-6 / 9789464030266

Price:

€ 20,50

Language

Dutch