Cover voorkant
De beweging van Johannes de Doper - een studie naar de religieuze beweging van Johannes de Doper en haar relatie tot de Jezus-beweging
De beweging van Johannes de Doper - een studie naar de religieuze beweging van Johannes de Doper en haar relatie tot de Jezus-beweging

De beweging van Johannes de Doper - een studie naar de religieuze beweging van Johannes de Doper en haar relatie tot de Jezus-beweging

Leendert W. van der Meij

Category: Religion

€ 19,50

Free shipping

Delivery between two and five working days (the Netherlands and Belgium)

Summary

In dit boek wordt een sociaal-historisch en theologisch onderzoek naar Johannes de Doper beschreven. Zijn optreden in de eerste eeuw na Christus is in verschillende vroege bronnen vermeld en krijgt een verrassend resultaat wanneer deze bronnen met elkaar vergeleken worden. De organisatie van de groep en subgroepen van Johannes de Doper, de betekenis van zijn doop en verkondiging en ook de relatie tussen de groep van Johannes de Doper en die van Jezus van Nazareth kunnen na het lezen van dit boek beter worden begrepen.

Dit boek is verschenen onder het samenwerkingsimprint bc∙bs 
van Boekencentrum Uitgevers en uitgeverij Boekscout.From the book

Een andere passage over de leerlingen van Johannes de Doper in het Nieuwe Testament speelt zich af na de gevangenneming van Johannes door Herodes Antipas. Hier stuurt De Doper zijn discipelen naar Jezus van Nazareth (blijkbaar is contact vanuit de gevangenis toegestaan) om te vragen of hij eigenlijk wel de messias is die komen zou (volgens een bijbelse profetie zou de messias gevangenen vrij laten en bij Johannes de Doper was dit duidelijk niet het geval). Verder wordt er over leerlingen van Johannes en de Farizeeën gesproken in een discussie tussen leerlingen van Johannes en leerlingen van Jezus. Bij dit vers wordt in verschillende commentaren ten onrechte opgemerkt dat de Farizeeën zelf geen leerlingen hadden, hooguit enkele schriftgeleerden onder hen. Toch vermelden rabbijnen dat er in Jeruzalem ten tijde van de verwoesting in de eerste eeuw na Christus, honderden (ook Farizese) scholen waren waar les gegeven werd aan leerlingen. Daarnaast vermeldt ook Josephus een zeer concrete historische gebeurtenis waar een Farizeeër, Judas de zoon van Sapphoreus, hoofd van een religieuze school, zijn leerlingen aanspoort om een op de grote tempelpoort geplaatste Romeinse gouden adelaar te verwijderen. In de canonieke beschrijvingen lijkt het er meer op dat Johannes de Doper leerlingen had op een manier zoals ook Jezus van Nazareth die had, dan leerlingen zoals de Farizeeën die in hun scholen hadden.

About the author

LEENDERT W. VAN DER MEIJ is afgestudeerd als theoloog en religiewetenschapper aan de Universiteit van Utrecht, met een onderzoek naar islam, identiteit en moderne concepten. Naast werkzaamheden in het protestant-christelijk onderwijs, werkte hij lange tijd voor de gesprekspartner van de regering voor Nederlandse islamitische scholen: de Islamitische Schoolbesturen Organisatie (ISBO). Hij vervolgde zijn studie religiewetenschappen aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en verdiepte zich daar in joods-christelijke verhoudingen in de eerste eeuw na Christus. Leendert W. van der Meij is daarnaast actief als bestuurslid van het CDA in Woudenberg en als bestuurslid van een joods leerhuis in Arnhem.

ReviewsWrite your own review

:

Your email will only be used for the given review

:
:
:
 

Product information

Title:

De beweging van Johannes de Doper - een studie naar de religieuze beweging van Johannes de Doper en haar relatie tot de Jezus-beweging

Author:

Leendert W. van der Meij

Category:

Religion

Number of pages:

122

Illustrated:

No

Format/size:

Paperback A5

Release date:

28-02-2020

ISBN:

978-94-640-3010-5 / 9789464030105

Price:

€ 19,50

Language

Dutch