Cover voorkant
Het kleine bange boompje _ Geloof in eigen kracht: bouwsteen voor geweldloosheid - - Le petit arbre apeuré - Edifier les bases pour une attitude nonviolente
Het kleine bange boompje _ Geloof in eigen kracht: bouwsteen voor geweldloosheid - - Le petit arbre apeuré - Edifier les bases pour une attitude nonviolente

Het kleine bange boompje _ Geloof in eigen kracht: bouwsteen voor geweldloosheid - - Le petit arbre apeuré - Edifier les bases pour une attitude nonviolente

Pat Patfoort


€ 18,50

Free shipping

Delivery between two and five working days (the Netherlands and Belgium)

Summary

Voorstelling
Dit sprookje bevat verschillende elementen die belangrijk zijn voor de ontwikkeling van geweldloosheid en de praktijk van een geweldloze opvoeding. Er is het leren omgaan met angst, het ontdekken van de eigen kwaliteiten en sterktes, de ontwikkeling van zelfvertrouwen, van empathie en van het vermogen om te waarderen en te genieten.
Dit boek kan ons helpen deze elementen beter te ontwikkelen en ons steentje bij te dragen aan een wereld van geweldloosheid en vrede. 


Présentation
Dans ce conte on trouve plusieurs éléments importants pour le développement de la nonviolence et la mise en pratique de l’éducation nonviolente. Il y a la gestion de la peur, la conscience de ses propres qualités et forces, la confiance en soi, l’empathie et la capacité d’apprécier et de jouir.
Ce livre peut nous aider à mieux développer ces éléments et à collaborer à la construction d'un monde de nonviolence et de paix.


From the book

Lees hier alvast een stuk uit het boek van Pat Patfoort
Op een dag voelt hij zijn takken bewegen
en zelfs zijn stam schommelt heen en weer.
Storm op komst!
Er komen felle rukwinden,
hij moet zich nu heel goed vastklampen met zijn sterke wortels.
Het regent, het hagelt, hij ziet niks meer om zich heen.
Het boompje voelt hoe de storm hem dooreen schudt
en die hagel doet zo’n pijn!
O wat is het boompje nu bang! Wat gaat er met hem gebeuren?
Gelukkig is hij zó sterk geworden
dat hij aan al dat geweld kan weerstaan.
‘t Zijn heel bange momenten.
Maar als de storm voorbij is,
staat hij er nog altijd, heel mooi en indrukwekkend,
en nu nóg sterker en met nóg meer zelfvertrouwen.
“Ik heb standgehouden. Nu kan ik alles aan.”


Ci-dessous un passage du livre de Pat Patfoort
Voilà qu’un jour, une tempête survient.
Il sent ses branches et même son tronc ballotter d’un côté à l’autre,
et cela de plus en plus.
De violentes rafales tentent de lui arracher ses racines.
Il ne voit plus rien autour de lui. Et la grèle lui fait mal!
Oooh! Qu’il a peur! Qu’est-ce qui va lui arriver?
Mais le petit arbre est devenu si fort, qu’il réussit à résister.
Ce sont des moments très éprouvants.
Mais quand la tempête a cessé,
le petit arbre est toujours là, aussi beau et avec autant de prestance qu’avant,
plus fort et avec plus de confiance en lui que jamais.
“J’ai pu résister. Maintenant je peux tenir tête à tout.”

About the author

Over de auteur
Dr Pat Patfoort is antropoloog. Al een halve eeuw wijdt ze zich aan geweldloze conflicthantering en geweldloze opvoeding. Dat doet ze via cursussen en vormingen, voordrachten, bemiddelingen, het schrijven van boeken en artikels en ook – en dit is belangrijk – al van bij het eerste begin via de opvoeding van haar eigen kinderen, en tegenwoordig via de opvang van haar kleinkinderen. Al die jaren was ze met dit werk bezig zowat overal ter wereld, en tevens op alle denkbare niveaus: van de relaties met baby’s tot interetnische conflicten of conflicten tussen bevolkingsgroepen.


A propos de l'auteure
Dr Pat Patfoort est anthropologue. Voilà près d’un demi-siècle qu’elle s’investit dans la gestion nonviolente des conflits et l’éducation nonviolente, par la voie de cours et de formations, de conférences, de médiations, l’écriture de livres et d’articles et, dès le départ
- et ceci n’est pas de moindre importance -, par l’éducation de ses propres enfants et à présent par l’accueil de ses petits-enfants. Toutes ces années, elle a pratiqué ce travail à tous niveaux, depuis les relations avec les bébés jusqu’aux conflits inter-ethniques ou entre groupes de populations, un peu partout dans le monde.

ReviewsWrite your own review

:

Your email will only be used for the given review

:
:
:
 

Product information

Title:

Het kleine bange boompje _ Geloof in eigen kracht: bouwsteen voor geweldloosheid - - Le petit arbre apeuré - Edifier les bases pour une attitude nonviolente

Author:

Pat Patfoort

Category:

Psychology and personal development

Number of pages:

56

Illustrated:

Yes

Format/size:

Paperback 16 x 24 cm

Release date:

27-03-2020

ISBN:

978-94-640-3107-2 / 9789464031072

Price:

€ 18,50

Language

Dutch