Cover voorkant
De (weder)komst van Christus - Een gepasseerd station, of nog altijd te verwachten?
De (weder)komst van Christus - Een gepasseerd station, of nog altijd te verwachten?

De (weder)komst van Christus - Een gepasseerd station, of nog altijd te verwachten?

Aren van Waarde

Category: Religion

€ 21,99

Free shipping

Delivery between two and five working days (the Netherlands and Belgium)

Summary

De Bijbel spreekt op veel plaatsen over de (weder)komst van de Messias. Van deze voorzeggingen geven christenen uiteenlopende verklaringen. Sommigen beweren, dat ze allang zijn vervuld, dat Israël is vervangen door de kerk, en dat de kerk Gods koninkrijk gestalte moet geven. Anderen zien uit naar een toekomstige verschijning van Christus en naar het openbaar worden van het rijk dat nu nog is verborgen. Dit boek probeert Bijbelteksten niet vanuit een vooropgesteld standpunt te lezen, maar vanuit hun Israëlitische achtergrond te benaderen, en rekening te houden met het tekstverband. Dan blijken er ontzagwekkende beloften in de Bijbel te staan, niet alleen voor het volk Israël en voor de christelijke gemeente, maar uiteindelijk voor de hele schepping. Beloften van God die gelovigen niet mogen verduisteren.

Dit boek is verschenen onder het samenwerkingsimprint bc∙bs 
van Boekencentrum Uitgevers en uitgeverij Boekscout.From the book

Volgens een groeiend aantal christenen zijn de meeste, of zelfs alle, Bijbelse profetieën met betrekking tot de wederkomst van Christus al vervuld. Teksten over de “grote verdrukking” zouden een beschrijving bieden van gebeurtenissen in de Joodse oorlog (66-70) en de Heer zou zijn gekomen in het jaar 70, toen Jeruzalem werd ingenomen en de tempel werd verwoest. Hun visie op de eindtijd staat bekend als het preterisme.

De gedachte dat de wederkomst allang heeft plaatsgevonden berust op de veronderstelling, dat de Heer voor het tijdstip van die komst een limiet heeft aangegeven. Maar uit het tekstverband (Matth. 23:35-36, 24:36; Mar. 13:32, Luk. 21:24-26, Hand. 1:6-8) blijkt, dat de uitdrukking “dit geslacht” in Matth. 24:34 géén tijdsaanduiding was. De Heer heeft niet gezegd, dat Hij binnen één mensenleven zou terugkomen. Vele andere Bijbelwoorden, die worden beschouwd als aanduidingen van het tijdstip van Zijn wederkomst, zijn dit in werkelijkheid evenmin.

Gelovigen die menen dat de Messias in het jaar 70 is gekomen, interpreteren de Bijbel op een bijzondere manier:
Teksten die spreken van wereldwijde rampen en een oordeel over de hele mensheid (Luk. 21:25-26, Matth. 25:31-41, Openb. 4-19) worden beperkt tot historische gebeurtenissen in het gewest Judéa, een piepklein stukje van de aardbol. Zulke teksten zouden zijn vervuld in de eerste eeuw – hoewel er toen van een plaatsnemen van de Messias op de troon van Zijn heerlijkheid en een door Hem voltrokken scheiding binnen de volkerenwereld niets was te zien.

About the author

Aren van Waarde [1955] is onderzoeker in het Universitair Medisch Centrum Groningen. Hij houdt zich bezig met medische beeldvorming (‘PETscan’). Zijn hobby’s zijn macrofotografie van wilde planten en paddenstoelen, en de zelfbouw van audioapparatuur. Hij is getrouwd met Maria; zij hebben een zoon en schoondochter. Aren beschouwt zich als “gewoon gemeentelid” gedrongen om de Bijbel zelfstandig te onderzoeken. Door hem vertaalde christelijke boeken zijn op verschillende plaatsen uitgegeven. Van hemzelf verschenen behalve een groot aantal wetenschappelijke boeken en artikelen ook twee boeken over gelijkenissen uit het Nieuwe Testament.

ReviewsWrite your own review

:

Your email will only be used for the given review

:
:
:
 

Product information

Title:

De (weder)komst van Christus - Een gepasseerd station, of nog altijd te verwachten?

Author:

Aren van Waarde

Category:

Religion

Number of pages:

204

Illustrated:

No

Format/size:

Paperback 16 x 24 cm

Release date:

27-03-2020

ISBN:

978-94-640-3103-4 / 9789464031034

Price:

€ 21,99

Language

Dutch