Kenschets van het protestants-christelijke geloof

Jan Pieter Bommel

Category: Religion

€ 18,50
Free shipping
Delivery between two and five working days (the Netherlands and Belgium)

Summary

In een tijd waarin men het christelijke geloof steeds meer de rug toekeert toont de auteur in dit boek in twaalf opstellen het belang van de protestantse orthodoxie in de hedendaagse samenleving. Zijn oprechte geloof in de liefde van God spreekt door het hele boek heen. Een kenmerkende uitspraak van hem is: “Het steeds verbonden zijn met God, mijn vader in de hemel, en met Jezus, mijn vriend, geeft een geluksgevoel dat door niets te overtreffen is.”

From the book

In dit boekje belicht ik middels twaalf opstellen allerlei aspecten van het protestants- christelijke geloof in deze tijd. Het gaat mij aan het hart dat momenteel zoveel mensen hun eigen privéreligie creëren. Verschillende elementen uit allerlei godsdiensten voegen ze samen tot hun strikt persoonlijke geloofsopvatting. Daarbij gaan ze vaak voorbij aan de eigenlijke inhoud van de wereldgodsdiensten, zoals die in vaak duizenden jaren is gegroeid. Zelf kies ik voor het protestantse christendom, na bestudering van de grote godsdiensten. Van die laatste heb ik verslag gedaan in mijn boek Godsdiensten van de wereld.[1]

Naar mijn mening is de orthodoxie de enige vorm van christendom die voldoende geestelijke steun geeft. Waar je dus in het dagelijks leven veel aan hebt. De ware orthodoxie is niets anders dan een oprecht geloof in de liefde van God, zoals die zich in de Bijbel heeft geopenbaard.

About the author

Jan Pieter Bommel voltooide in de avonduren een rechtenstudie (privaatrechtelijke richting) en maakte daarna carrière in het bankwezen, van kantoordirecteur, rayondirecteur en onderdirecteur tot directeur van een algemene bank. In zijn vrije tijd werkte hij in de evangelisatie en als ouderling in Gereformeerde en Christelijke Gereformeerde Kerken. Op een bepaald moment stapte hij uit het bankwezen om zich geheel aan de theologie te wijden. Hij voltooide een academische opleiding, die werd afgesloten met een promotie tot doctor in de theologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.

ReviewsWrite your own review

:

Your email will only be used for the given review

:
:
:
 

Product information

Title:

Kenschets van het protestants-christelijke geloof

Author:

Jan Pieter Bommel

Category:

Religion

Number of pages:

116

Illustrated:

No

Format/size:

Paperback A5

Release date:

22-05-2020

ISBN:

978-94-640-3260-4 / 9789464032604

Price:

€ 18,50

Language

Dutch