Cover voorkant
Een andere kijk op klimaatverandering
Een andere kijk op klimaatverandering

Een andere kijk op klimaatverandering

Peter H. de Dreu

  • (1)

€ 17,99

Free shipping

Delivery between two and five working days (the Netherlands and Belgium)

Summary

De aarde bestaat 4.6 miljard jaren en in die tijd is het klimaat nimmer constant geweest. We hebben zeer warme, maar ook zeer koude periodes meegemaakt. Daar heeft de mens nimmer een rol in gespeeld. Zijn we dan nu zo arrogant dat we het klimaat wel kunnen veranderen? We zullen moeten accepteren dat het klimaat verandert en maatregelen treffen dat we geen schade ondervinden van de klimaatverandering. Verder moeten we onze hebzucht intomen want de aarde wordt niet
groter en de bodemrijkdomkmen raken op termijn uitgeput. Daarom moeten we van kwantitatieve groei naar een vorm van kwalitatieve groei.

From the book

Waarom dit boek?
Er gaat bijna geen dag voorbij of er wordt wat gepubliceerd over de klimaatverandering en de gevolgen daarvan. Vaak is de informatie zo verwarrend dat je nauwelijks weet waar je aan toe bent. Zeker wanneer er weer eens paniek uitbreekt over broeikasgassen of de stijging van de zeespiegel. Ik heb mij daarin verdiept en ben tot de conclusie gekomen dat de bewoners van deze planeet massaal worden gemanipuleerd. Dat heeft mij doen besluiten dit boek te schrijven en lezers wegwijs te maken in het doolhof van klimaatperikelen.
In 1988 hebben de Verenigde Naties in haar wijsheid besloten het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) op te richten. Wetenschappers, journalisten en politici brengen gezamenlijk eens in de vijf jaar een rapport uit over de stand van zaken met betrekking tot de klimaatverandering en vooral over de rol die de mensheid daarin speelt. Deze rapporten vormen de basis voor mondiale klimaatconferenties. De meest bindende is die van Parijs waarbij de aangesloten landen afspraken hebben gemaakt over het terugdringen van broeikasgassen waarbij de CO2-emissies als boosdoener worden bestempeld. Veel wetenschappers plaatsen daar vraagtekens bij en niet ten onrechte. CO2 is een primair levensgas dat zorgt voor de groei van planten en bomen. Toch blijven overheden stug volhouden dat kosten noch moeite gespaard moeten worden om de CO2 uitstoot terug te dringen. Dat is een zorgwekkende ontwikkeling waar tegen ik in dit boek stelling neem. Verder speelt de emissie van stikstof een steeds grotere rol.
Opvallend is, dat mensen nooit genoeg hebben. Rijkdom verkrijgen staat centraal en niemand, een enkeling uitgezonderd, is bereid met minder tevreden te zijn. De “rupsjes nooit genoeg” zijn tot een epidemie verworden. De commercie dringt aan om steeds meer te consumeren terwijl consuminderen het credo zou moeten zijn. Inmiddels heeft de vervuiling, in het bijzonder en de resten van plasticverpakkingen, de oceanen nagenoeg onleefbaar gemaakt voor vissen. En dan gaan we ook nog voorbij aan de exponentiële groei van de wereldbevolking die op weg is naar 10 miljard mensen. Dat er iets moet veranderen is duidelijk. Maar uitsluitend CO2 emissies beperken helpt echt niet.

Peter H. de Dreu

About the author

Peter H. de Dreu (1939) heeft na zijn hogere beroepsopleiding leiding gegeven aan diverse organisaties. Daarna is hij in 1989 zijn eigen organisatieadviesbureau begonnen op het gebied van kwaliteitsmanagement en certificatie.
Zijn expertise ontwikkelde zich steeds verder naar aspecten zoals duurzaam ondernemen en de consequenties daarvan. Dit boek is derhalve een logische ontwikkeling van zijn vakgebied. Hij heeft gepoogd deze complexe materie toegankelijk te maken voor een groot publiek.

Reviews

2020-07-29 12:23:17 | By: Gerard Smals | Rating:
Hartelijk dank voor het toezenden van je boek "Een andere kijk op klimaatverandering". Ik heb het aan meerdere personen laten lezen. De reactie was unaniem: een helder en goed leesbaar boek met een verrassende inhoud. Daar ben ik het helemaal mee eens.
In het bijzonder ben ik je denkbaar voor de mooie vermelding in het dankwoord!Write your own review

:

Your email will only be used for the given review

:
:
:
 

Product information

Title:

Een andere kijk op klimaatverandering

Author:

Peter H. de Dreu

Category:

Popular Science

Number of pages:

92

Illustrated:

Yes

Format/size:

Paperback A5

Release date:

10-07-2020

ISBN:

978-94-640-3339-7 / 9789464033397

Price:

€ 17,99

Language

Dutch

Rating:

  • (1)