Cover voorkant
Waarom? Eén Geestelijk Huis Daarom!
Waarom? Eén Geestelijk Huis Daarom!

Waarom? Eén Geestelijk Huis Daarom!

Jaap van den Dool

Category: Religion

€ 21,50

Free shipping

Delivery between two and five working days (the Netherlands and Belgium)

Summary

In 1979 kreeg Van den Dool een voor hem levensbepalende ingeving, die hij als een godservaring beschouwt.
Het kostte hem tientallen jaren om in kerkelijke kring, van hoog tot laag, gehoor te vinden. En dat is niet onbegrijpelijk, gezien de belangen die op het spel staan. Alleen al in Nederland zou het vormen één Kerk grote consequenties hebben voor al eeuwen bestaande instituten en dogma's.
Van den Dool werkte de Eenheidsgedachte uit in de loop der jaren in verschillende verhandelingen, die allemaal duidelijk maken dat de diversiteit in kerken en geloofsrichtingen indruist tegen wat de Bijbel daarover zegt.
Waarom? Eén Geestelijk Huis Daarom! bevat de boodschap die kerkelijk Nederland tot op heden niet heeft willen begrijpen; het wijst de weg naar een mogelijke doorbraak naar eenheid in Geloof, Hoop en Liefde.

From the book

DIE HET VATTE KAN, VATTE HET

‘Wat er gebeurd is, zal weer gebeuren en wat er gedaan is, zal weer gedaan worden; er is niets nieuws onder de zon. Men zegt wel: ‘Kijk, dat is iets nieuws’. Maar dan blijkt dat het er vroeger ook al was. Niemand denkt meer aan de mensen die voor ons geleefd hebben en ook aan de mensen die na ons komen, zal later niemand meer aan denken.’ (Pred.1 : 9-11)

Wie de Bijbel bestudeert en er naar luistert, zal steeds meer tot de ontdekking komen welke onschatbare en waardevolle gegevens erin verborgen liggen voor de toekomst van kerk en wereld. Waarachtig geloof, diepgewor¬telde liefde, eerbied en ontzag voor de Here God, Schepper van Hemel en Aarde, God van Abraham, Isaäc en Jacob, God van Israël, Vader van onze Heer, Jezus Christus, doen zich herhaaldelijk gelden op een wijze die voor de praktijk van het christelijke leven zeer verrassend is, en waaruit nog heel wat te leren valt, ook en juist met het oog op de eenwording van de kerk.
Zowel in het goede als in het kwade zijn er diepte- en hoogtepunten; in die zin is er doorlopend goed en slecht nieuws te melden. Dankzij de Bijbelgeschiedschrijvers zijn wij in staat om gebeurtenissen die in het verleden plaatsvonden aan de weet te komen. Wat men vroeger de torenbouw van Babel noemde, zou men nu kunnen omschrijven als de ruimtevaart.

About the author

Jaap van den Dool (1933) is groot voorstander van de eenheid van kerken. Hij is geen theoloog, maar wel meer dan gemiddeld thuis op dit terrein. Hij is kritisch over zijn eigen geloofsgemeenschap (PKN) en al jaren op zoek naar het antwoord op de vraag hoe de christelijke kerken gelovigen in één Geestelijk Huis kunnen verwelkomen. Mensen zoals hijzelf, die wel het kerkelijke instituut hebben verlaten, maar niet hun geloof in God.

ReviewsWrite your own review

:

Your email will only be used for the given review

:
:
:
 

Product information

Title:

Waarom? Eén Geestelijk Huis Daarom!

Author:

Jaap van den Dool

Category:

Religion

Number of pages:

176

Illustrated:

No

Format/size:

Paperback A5

Release date:

31-07-2020

ISBN:

978-94-640-3447-9 / 9789464034479

Price:

€ 21,50

Language

Dutch