Mors horribilis - De Saint-Hubert moorden

Peter Boelens

Category: Novels

€ 20,50
Free shipping
Delivery between two and five working days (the Netherlands and Belgium)

Summary

In Saint-Hubert en Mirwart in de Ardennen worden eind 1762 een reeks gruwelijke moorden gepleegd. Marnick gaat op onderzoek uit en al gauw wordt duidelijk dat er een duivels plan achter de moorden schuil gaat. Wanneer het gerechtelijk apparaat in actie komt, ontstaat geleidelijk aan een beeld van een duivels verbond dat verantwoordelijk is voor de gruwelijke misdaden. De impact op het dagelijkse leven te Saint-Hubert en te Mirwart is groot en er heerst grote verslagenheid en vrees onder de bevolking. Beetje bij beetje komt Marnick achter de waarheid en worden de verantwoordelijken voor het gerecht gebracht...

From the book

We schrijven het jaar des Heren 1762. In het Abtenpaleis van de abdij te Saint-Hubert zat abt Franciscus d’Antoing op een koude dinsdag twee november in zijn werkkamer de boekhouding van de abdij en de afhankelijke boerderijen en landerijen te bestuderen.
Eén en ander in het kader van de nakende afsluiting van de boeken voor het lopende jaar, en de weinige resterende tijd om de vele nog openstaande schulden van de pachters en andere schuldenaars van de abdij te innen voor het eindejaar. De abt maakte zich nog meer zorgen dan de voorgaande jaren het geval geweest was, nu de wanbetalers en de openstaande rekeningen nog waren toegenomen...
De abdij van Saint-Hubert was één van de grootste van de hele regio en kende een rijke geschiedenis. De omvangrijke archieven waren een onschatbare bron van informatie, die zeer veel geraadpleegd werden door allerhande notabelen, onderwijzers en plaatselijke pastoors van de vele parochies die Saint-Hubert rijk was. Deze archieven gaven immers een mooi overzicht van alle geboortes, dopen, heilig vormsel, huwelijken, overlijdens van alle parochianen en van alle noemenswaardige gebeurtenissen in alle parochies, zodat zij in feite een soort rijksregister, register van burgerlijke stand, historisch overzicht en nieuwsoverzicht avant la lettre vormden.
Saint-Hubert, genoemd naar Sint Hubert, eerste bisschop van Luik en patroonheilige van de jacht, was trouwens een rijke regio, met een eigen basiliek, groot klooster met Abtenpaleis, en veel daarvan afhangende boerderijen, molens, zagerijen, et cetera. Voor de abt dus een grote verantwoordelijkheid om alles op logistiek, financieel, menselijk, politiek en godsdienstig gebied in evenwicht te houden en tevens de toepasselijke regels voor het strikte kloosterleven en de kanonieke wetgeving te doen naleven.
De metaalnijverheid en de land- en bosbouw zorgden voor de grootste tewerkstelling van de gewone stervelingen. Deze mensen hadden het financieel zeer zwaar, en zoals op andere plaatsen in de Lage Landen en Frankrijk begon de bevolking stilaan de macht van de heersende klasse van aristocraten en clerus sterk in twijfel te trekken. Door de zware armoede waren er in de loop der jaren reeds veel meer misdrijven geregistreerd en bleken veel misdrijven ook in ernst toegenomen te zijn.
Het hoeft dus niet te verbazen dat de abt zich bij nazicht van de boeken gaandeweg meer en meer zorgen begon te maken.

About the author

Peter Boelens is beroepsmatig gedurende 23 jaar advocaat geweest en gedurende twee jaar werkzaam geweest bij de politie te Aalst. Naast een levenslange interesse in geschiedenis en in de werking van het gerechtelijk systeem is hij de geschikte persoon om een realistisch beeld te schetsen van de rechtsvinding en de geschiedenis in de Lage Landen net voor de Franse Revolutie die de machtspositie van de adel en de clerus voorgoed zou veranderen, evenals het leven van de gewone burgers. Ook humor is een eigenschap die hij als geen ander koestert en mooi weet te verwoorden. Als Bourgondisch opgevoede mens hoeft het niet te verbazen dat zijn boek tevens doorspekt is van beschrijvingen van lekker eten en drinken die de lezer zullen doen watertanden.

ReviewsWrite your own review

:

Your email will only be used for the given review

:
:
:
 

Product information

Title:

Mors horribilis - De Saint-Hubert moorden

Author:

Peter Boelens

Category:

Novels

Number of pages:

180

Illustrated:

No

Format/size:

Paperback 16 x 24 cm

Release date:

07-08-2020

ISBN:

978-94-640-3464-6 / 9789464034646

Price:

€ 20,50

Language

Dutch