De teksten van Deutero-Jesaja - Bezien tegen de achtergrond van de gehele bijbel

Jan Pieter Bommel

Category: Religion

€ 17,99
Free shipping
Delivery between two and five working days (the Netherlands and Belgium)

Summary

In dit boek staan de teksten van Deutero-Jesaja centraal. Een profeet die hoop geeft en de weg naar bevrijding wijst. Deze teksten worden informatief, overzichtelijk en toegankelijk belicht door Jan Pieter Bommel, die stap voor stap de lezer aan de hand neemt bij het duiden van de teksten, maar die ook voldoende ruimte laat voor een eigen interpretatie of opvatting.

Dit boek is verschenen onder het samenwerkingsimprint bc∙bs 
van Boekencentrum Uitgevers en uitgeverij Boekscout.From the book

In de tijd van de ballingschap bemoedigt Jesaja de ballingen door hun te wijzen op de bevrijding door de HEER, ook al waren ze Hem vergeten door het machtsvertoon van de Babyloniërs en hun goden. Maar God is machtig en zal hen bevrijden. Jesaja zegt dat met grote hartstocht en daarbij past niet het nuchtere proza. Nee, zijn roep is één groot emotioneel gedicht. De N(ieuwe) B(ijbel) V(ertaling) heeft het ook zo afgedrukt. De grondtekst is geschreven in parallellismen (synoniem, anti-thetisch en synthetisch), de Hebreeuwse vorm van poëzie.
In dit gedicht wijst Deutero-Jesaja voortdurend op God en diens almacht en gebruikt daarbij steeds scheppingsmotieven. Met zijn vurige betoog in deze vijftien hoofdstukken wil hij de Judeeërs ook duidelijk maken dat de ellende die hen is overkomen, uit Gods hand kwam omdat zij zich niet hielden aan zijn geboden. Maar nu gebruikt God zijn almacht om zijn volk te bevrijden en terug te brengen naar het land Israël. De profeet wordt niet moe om dit voortdurend te benadrukken. Daartegenover toont hij steeds de volstrekte onmacht, het niets-zijn van de afgoden en is hij een duidelijke monotheïst. Alleen de HEER is God!

About the author

Jan Pieter Bommel was directeur van een handelsbank en werkte in zijn vrije tijd als ouderling en in de evangelisatie. Ook preekte hij acht jaar met een preekconsent in Gereformeerde en Nederlands-Hervormde kerken in Noord-Holland. Op een bepaald moment trad hij uit het bankwezen om zich geheel aan de theologie te wijden. Hij volgde een opleiding aan de rijksuniversiteit te Utrecht en behaalde daar zijn master theologie. Een aantal jaren later promoveerde hij (op een dissertatie ‘Simson in Tweevoud’) in de theologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, waar hij in het verleden al afgestudeerd was als jurist.

ReviewsWrite your own review

:

Your email will only be used for the given review

:
:
:
 

Product information

Title:

De teksten van Deutero-Jesaja - Bezien tegen de achtergrond van de gehele bijbel

Author:

Jan Pieter Bommel

Category:

Religion

Number of pages:

106

Illustrated:

No

Format/size:

Paperback A5

Release date:

20-11-2020

ISBN:

978-94-640-3766-1 / 9789464037661

Price:

€ 17,99

Language

Dutch