Cover voorkant
Een bewoonbare Aarde - De eenentwintigste Eeuw
Een bewoonbare Aarde - De eenentwintigste Eeuw

Een bewoonbare Aarde - De eenentwintigste Eeuw

Gerard Gerritse


€ 19,99

Free shipping

Delivery between two and five working days (the Netherlands and Belgium)

Summary

Het is veel. Wij hebben veel te doen in de 21ste eeuw. En het heeft allemaal te maken met ons bestaan, ons leven, ons welzijn. Tot nu toe groeit de wereldbevolking, zij het in afnemende mate, maar zonder plan. Er is geen zicht op beëindiging van de verdeeldheid in onenigheid. De coronapandemie zal niet de enige verrassing vanuit de kosmos blijven. Onder dat alles bevindt zich een acute uitdaging. In een ongewijzigde economie, levensstijl en voedingspatroon zal de opwarming van de Aarde blijven toenemen. We kunnen dat voorkomen, maar als de inzet daartoe onvoldoende is, zullen er rampen ontstaan die ons de keus voorleggen tussen ondergang en ommekeer. We zullen dan kiezen voor de weg naar een nieuwe toekomst. Zullen we die keus maken zonder hardhandige uitnodiging?

From the book

Leiderschap wordt in een mondige samenleving opgedragen aan vrouwen en mannen die in staat en van plan zijn om het vertrouwen van de bevolking te winnen. Leiders die in termen van macht, geweld en geld denken, zullen ongeschikt zijn voor de oplossing van de problemen van de 21 ste eeuw. In dit proces zijn mensen benodigd met inzicht in de overdracht van inspiratie en met de bevlogenheid waarmee bevolkingen zichzelf tot vruchtbare opinies en daden kunnen brengen. Leiders die hun bestuursdeelnemers inspireren tot creativiteit in dienst aan de bevolking, met respect voor zwakke minderheden, op basis van de in overleg gemaakte en te maken afspraken.

            We mogen niet verwachten dat het ontwikkelingsstadium van mondige volwassenheid in de korte termijn die beschikbaar is voor herstel van het klimaat (deze eeuw) door alle volken wordt bereikt. Bij lange na niet, vrees ik, hoewel er op lange termijn met ups en downs voortgang was en er nog steeds is. Echter, alle volken, ongeacht hun ontwikkelingsniveau, zijn gesprekspartner voor de VN, in de uitvoering van haar opdracht het klimaatherstel te structureren. Dat is geen eenvoudige taak, waarvoor we de VN (dus onszelf) veel wijsheid toewensen. Het is statutair onmogelijk, en buitendien onwenselijk , dat de VN zou streven naar machtsuitoefening. Voor de VN is overleg de enige begaanbare weg. Een weg waarop we het met z'n allen moeten doen, niet gedwongen, maar geïnspireerd door onze leiders.

Dat doet me denken aan het volk van Amerika, de USA. Met name aan hun rol op het wereldtoneel in de jaren na de tweede wereldoorlog. Er waren voor Europa twee soorten bevrijders: de bevrijders uit het Oosten onderdrukten de volken in door hen bevrijde gebieden. Door de bevrijders uit de westerse wereld werden volken daadwerkelijk bevrijd. En meer dan dat. Onder leiding van de USA werd het gewonde Europa er weer bovenop geholpen . Dat was niet zonder eigenbelang van de USA: aan de overkant van de plas kon je maar beter een goede, maar vooral sterke vriend hebben. Het was de USA die daarin de hoofdrol speelde. Terecht verwierf Amerika daarmee een moreel leiderschap in de westerse wereld en daarbuiten.

            Maar dat was van korte duur. Het bleek niet eenvoudig om deze verheven doel- en taakstelling hoog te houden. Na verloop van enkele decennia werd de Rechtvaardige Redder van Europa een zich vooral in Azië Vergissende Politieagent. En na enkele onplezierige ervaringen bleek ook die taak niet consistent. De aandacht werd geheel gericht op de versterking van eigen kracht. Dat lukte: de USA bleef de natie met de meeste innerlijke kracht, en alle naties weten dat (hoewel China een ambitieuze hardloper is, met eigen ideeën over mensenrechten). Niettemin werd isolement hoofdkarakteristiek van de buitenlandpolitiek van de USA. Het duidelijkst is dat in de weigering om constructief op te treden in overleg én maatregelen inzake de klimaatproblematiek.

Volk van Amerika, de wereldbevolking heeft jullie nodig. Wij allen willen graag onze welvaart en ons welzijn behouden en verbeteren. En uitbreiden over de wereldbevolking. Dat wordt in de 21 ste eeuw een zware opgaaf. Om een fatale opwarming en milieuvervuiling te voorkomen moeten we onze energiehuishouding en onze persoonlijke levensstijl en voeding, kortom bijna alles in onze economie, op een andere leest schoeien. Er zijn heel wat omstandigheden die ons daarbij in de weg zitten. Dat was ook het geval in de jaren na de tweede wereldoorlog. Maar met jullie bijstand en onder jullie moreel leiderschap hebben we de enorme oorlogsschade hersteld. Moreel leiderschap is ook nu een gezamenlijke inspiratiebron die we hard nodig hebben, en waarin de actieve rol van de USA, de sterkste partij, onmisbaar is. De betrokkenheid van de USA kan het verschil maken. En naar mijn overtuiging zal de USA daarin de vitaliteit ontwikkelen, die in isolement niet te vinden is. Een stap op de weg naar rationele en empathische samenhang.

About the author

Gerard Gerritse ontwikkelde zich langs drie lijnen. Vanuit zijn kindertijd tot nu toe is hij een gedreven verzamelaar van natuurkennis: van biologie en geologie t/m sterrenkunde en kosmologie. Na zijn studie Bouwkundig Ingenieur (TUD 1956) leidde hij een architectenbureau, waarin hij vooral ervaring opdeed met het ontwerp van complexe structuren. Na pensioen verwierf hij de mastergraad Wijsgerige Antropologie, (EUR 2005); een studie waaruit zijn fascinatie met het wezen van de mens in zijn relatie met de Aarde voortkwam. De laatste jaren werden besteed aan het opbouwen van inzicht in de ontwikkeling van de mensheid, leidend tot onderlinge verdeeldheid en misbruik van de Aarde. Het bedreigende gevolg daarvan dwingt tot mondiale plannen die naar verwachting in deze eeuw zullen leiden tot de herstelde natuur van een Aarde, bewoond door een bewuste mensheid, op weg naar volwassenheid.

ReviewsWrite your own review

:

Your email will only be used for the given review

:
:
:
 

Product information

Title:

Een bewoonbare Aarde - De eenentwintigste Eeuw

Author:

Gerard Gerritse

Category:

Popular Science

Number of pages:

140

Illustrated:

No

Format/size:

Paperback 16 x 24 cm

Release date:

18-12-2020

ISBN:

978-94-640-3899-6 / 9789464038996

Price:

€ 19,99

Language

Dutch