Winti Academia - Grondslagen en verdieping bij je Afro spirituele transformatie

Kenneth Vers Babel

Category: Religion

€ 21,50
Free shipping
Delivery between two and five working days (the Netherlands and Belgium)

Summary

Vers Babel ontvouwt in Winti Academia de grondslagen en diepgang in Winti. Dit boek is een gids voor iedereen die serieus bezig is met Afro spirituele transformatie. Baba Kenneth biedt onderbouwde antwoorden op grote levensvragen. Gedreven door spirituele- en intellectuele moed, zet hij zich als een spiritual warrior in voor de bewustwording van Afro-Surinamers. Winti is de enige puur Afrikaanse religie in de Diaspora; een state of mind die leidt naar een Afro way of life. Hij wisselt scherpe Afro theologische analyses af met diepgaande reflecties op waargebeurde casuïstiek. Vers Babel demonstreert daarin de kracht van het woord van gran Gado Keduampon. In de Vraag en Antwoord sessie rekent hij af met verwarrende misconcepten en creëert helderheid door zuivering en hertaling van ingewikkelde Winti begrippen zoals ampuku, leba en kunu.

From the book

Het religieus erfgoed van de Afrikaanse voorouders omvat een overkoepelend wereldbeeld dat betrekking heeft op de schepping van het universum, de rol van de bovennatuurlijke wezens daarbij en de positie van de mens binnen de schepping. Het wordt verder gekenmerkt door de ordening van de leefgemeenschappen door moraliteitsvoorschriften en de sanctionering daarvan. Zingeving wordt geactualiseerd door nastreving van een levensdoel en een visie op leven. Welk levensdoel we ook hebben, het is altijd gericht op dienstbaarheid en verdere ontwikkeling van onze oorspronkelijke leefgemeenschap. Dood en reïncarnatie worden in dit wereldbeeld vanuit een circulair tijdsperspectief beschouwd.

Bekende Europese academici als Robert Rattray (1923) Mary Field (1937), Geoffrey Parrinder (1961) en George Williamson (1965) omschrijven de West- en Centraal Afrikaanse godsconcepten consequent als ‘religies’. In de literatuur van Afrikaanse academici en auteurs als J.B. Danquah (1968), John Mbiti (1979), Kwame Bediako (1996), en Mogobe Ramose (2017) wordt afwisselend de termen ‘religie’ of ‘spiritualiteit’ daarvoor gebruikt. Winti is de Afro-Surinaamse reflectie op de samensmelting van de verschillende West- en Centraal Afrikaanse godsconcepten. Het is niet óf spiritualiteit óf religie, maar zowel het een als het ander. Winti is de weergave van een overkoepelend en overstijgend Afrikaans wereldbeeld, dat zowel van invloed is op het leven van het individu, als de organisatie en ontwikkeling van zijn leefgemeenschap. Bij de bewuste beleving van Winti speelt het een doorslaggevende rol in de spirituele transformatie van Afro-Surinamers. Winti is een state of mind, een manier van denken, het is de weergave van een Afro mentaliteit en gemoedstoestand. Je bent spiritueel in balans als je jezelf openstelt voor de signalen van je akra en dyodyo en ook daarnaar handelt.
Het is in onze huidige informatiemaatschappij noodzakelijk dat je over de juiste informatie beschikt, daarover strategisch communiceert en acties onderneemt. Deze zijn de belangrijkste vaardigheden waarmee jij je Afro spirituele transformatie kunt realiseren. Om je behoeften te kunnen bevredigen is het hebben van een bepaald niveau van spirituele kennis daarom onontbeerlijk. Intuïtieve kennis is de beschikbare godskennis in je akra. Onder natuurlijke kennis verstaan de Bantu voorouders de kennis die de krachten van de gewone mens niet te boven gaat. Kennis wordt buitennatuurlijk genoemd als deze het menselijk verstand te boven gaat, zonder dat het de kennis van alle geschapen verstand overtreft. Bovennatuurlijk is vanuit deze opvatting de kennis die de kracht van alle geschapen verstand te boven gaat. Dat is de essentie van Winti.

About the author

Toen Vers Babel Geestelijk Verzorger werd heeft dat niet veranderd wie hij als mens was. Integendeel, dat bevestigde juist wat voor soort mens hij altijd ten diepste heeft willen zijn. Hij had reeds als maatschappelijk werker en unitmanager in de jeugdzorg en de kinderopvang, de drive om mensen in nood bij te staan. Die roeping is niet veranderd. Hij zat op christelijke scholen, bezocht elke zondag trouw de kerk en las reeds op jonge leeftijd uit het Oude Testament. Hij ging theologie studeren omdat hij naar dieperliggende antwoorden over God zocht. Er was een brandend verlangen naar steeds meer kennis over het onkenbare. Zijn affiniteit met Afrikaanse spiritualiteit ontstond vanuit de oproep van Keduampon en zijn voorouderspirits om Winti als het religieus erfgoed te rehabiliteren, verder te ontwikkelen en uit te dragen. Door zich te verdiepen in de traditionele Afrikaanse godsconcepten kon hij zich herenigen met zijn onderliggende Afrikaanse spirituele identiteit. Het is zijn missie om iedereen bewust te maken van de authentieke kracht, diepgang en schoonheid van traditionele Afrikaanse religies.

ReviewsWrite your own review

:

Your email will only be used for the given review

:
:
:
 

Product information

Title:

Winti Academia - Grondslagen en verdieping bij je Afro spirituele transformatie

Author:

Kenneth Vers Babel

Category:

Religion

Number of pages:

242

Illustrated:

No

Format/size:

Paperback A5

Release date:

24-12-2020

ISBN:

978-94-643-1109-9 / 9789464311099

Price:

€ 21,50

Language

Dutch