Met of zonder? - Over de betekenis van religie op privé en publiek terrein

Martien E. Brinkman

Category: Religion

€ 18,50
Free shipping
Delivery between two and five working days (the Netherlands and Belgium)

Summary

De bekende vraag ‘met of zonder?’ brengt Martien Brinkman in dit boek in verband met de betekenis van religie op privé en publiek terrein. Wat fascineert mensen in religie? Waarom botst het soms tussen religie en overheid? Hij ontdekt bij een schrijver (Oek de Jong) en een dichter (Rutger Kopland) nieuwe openingen tot de religieuze dimensie van ons bestaan. Dat brengt hem ertoe van een vruchtbare spanning tussen religie en cultuur te spreken. Een spanning die ook gevolgen heeft voor de verhouding kerk-staat. De rol die de Amsterdamse Mozes en Aäronstraat tussen Koninklijk Paleis en Nieuwe Kerk bij nationale plechtigheden vervult, is hem hierbij symbolisch tot richtsnoer.

Dit boek is verschenen onder het samenwerkingsimprint bc∙bs 
van Boekencentrum Uitgevers en uitgeverij Boekscout.From the book

God als verzekeringspolis

Veronderstelt de vraag naar God en het lijden niet dat God een keiharde garantie tegen alle leed in de wereld zou moeten zijn? Godsgeloof wordt dan een soort verzekeringspolis die ons blijvend van leed moet vrijwaren. Behoort het echter niet tot het eigene van onze wereld dat er zoiets is als “contingentie”, een onvoorspelbare samenloop van omstandigheden? In de natuurwetenschap wordt die doorgaans toegeschreven aan de speelruimte die in tal van natuurfenomenen aanwezig blijkt te zijn. Op die speelruimte is ook de menselijke verantwoordelijkheid gebaseerd. Daarzonder zou er van die verantwoordelijkheid geen spaan heel blijven.
Maar kent die speelruimte, die vrijheid, dan niet een hoge prijs? Is het één (kwaad en leed) immers niet min of meer de logische tegenhanger van het andere (speelruimte, vrijheid)? Ik denk dat dat waar is, maar een vrolijke waarheid is het natuurlijk niet. Niemand zal zich er door getroost of bemoedigd voelen. Het krijgt al gauw iets cynisch.
Met die erkenning valt alleen maar te leven indien we van een idee van goddelijke liefde uitgaan dat zich scherp onderscheidt van het idee van Gods liefde als een soort verzekeringspolis. Laat ik ter illustratie een wat uitgesleten, maar wellicht toch nog wel bruikbaar beeld gebruiken. Dat is het beeld van de ouder-kindrelatie en dan met name die van ouders en hun volwassen kinderen. Ouders hebben dan alleen nog maar indirect invloed op hun doen en laten. Voor het grootste deel zullen volwassen kinderen hun eigen levenskeuzes moeten maken.
Bij een positieve ouder-kindrelatie zullen ze zich echter bij tegenspoed of eigen misstappen altijd verzekerd weten van een ouderliefde die al die tegenslagen niet voorkomt, maar wel mededraagt en helpt te boven te komen. Dat laatste aspect (‘helpt te boven te komen’) kan ook een kritisch element bevatten. Het kan ook de betekenis krijgen van: je weer hun levensstijl herinneren als correctie op je eigen levensstijl. In zulke beelden zou ik over Gods liefde willen denken. Als een levensbron waaruit geput kan worden ter bemoediging, ter vertroosting, als een emmer water uit een welput, ‘schommelend omhooggehaald,/ een lichtend vlak tussen de donk’re wanden.’ (Gerhardt)

About the author

Martien E. Brinkman (1950) is emeritus hoogleraar theologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. De laatste twintig jaar publiceerde hij vooral op het gebied van religie en cultuur: Het drama van de menselijke vrijheid: De ambivalente rol van het christelijk vrijheidsbegrip in de westerse cultuur (2000), Jezus Incognito: De verborgen Christus in de westerse kunst vanaf 1960 (2007), Hun God de mijne? Over de God van Gerrit Achterberg, Hendrik Marsman, Martinus Nijhoff en Ida Gerhardt (2014), Dicht bij het onuitsprekelijke: Veertien dichters over het onzegbare (2018) en Grote woorden: Met dank aan denkers en dichters (2019).

ReviewsWrite your own review

:

Your email will only be used for the given review

:
:
:
 

Product information

Title:

Met of zonder? - Over de betekenis van religie op privé en publiek terrein

Author:

Martien E. Brinkman

Category:

Religion

Number of pages:

124

Illustrated:

No

Format/size:

Paperback A5

Release date:

22-01-2021

ISBN:

978-94-643-1313-0 / 9789464313130

Price:

€ 18,50

Language

Dutch