Cover voorkant
Houdt de dief! - Een onthullende uitgave over diefstal door consumenten
Houdt de dief! - Een onthullende uitgave over diefstal door consumenten

Houdt de dief! - Een onthullende uitgave over diefstal door consumenten

Wim Rikken & Patrick Baas

Category: Miscellaneous

€ 30,99

Free shipping

Delivery between two and five working days (the Netherlands and Belgium)

Summary

HOUD DE DIEF! is een uitgave waarin de lezer wordt meegevoerd in de criminele wereld van valsemunters, skimmers, fraudeurs en winkeldieven. In woord en beeld wordt uitgelegd hoe dit type criminelen hun beoogde doel kiezen, en op welke wijze en wanneer zij toeslaan. Hoe kunt u dergelijke criminelen herkennen? Wat kunt u van hen verwachten wanneer u hen aanspreekt of aanhoudt? Onderneemt Justitie wel voldoende actie om deze vormen van criminaliteit te bestrijden? Hoe kunt u als ondernemer preventief handelen? Helpt preventie nu werkelijk of denkt u liever ‘als ze willen jatten dan jatten ze toch’? Het maakt namelijk wel degelijk een verschil wanneer u uw onderneming beveiligt. Kostbare beveiligingsmaatregelingen zullen daarbij zeker van nut zijn, maar vaak zijn het juist de kleine, kosteloze dingen die het hem doen. Door uw onderneming op een tactische wijze in te delen, uw medewerkers te trainen en zeer regelmatig een goede controle op het naleven van de regels uit te voeren, bereikt u doorgaans veel meer. Speciaal voor deze uitgave werden talrijke praktijkbevindingen vanuit het bedrijfsleven voor u in kaart gebracht. Op deze wijze leert u om uw onderneming zo onaantrekkelijk mogelijk te maken voor stelende consumenten en frauderende medewerkers. Dit is wat wij noemen... de stille kracht van preventie.

Een uitgave van T&AR
T&AR werd in 1993 opgericht door oud-marinier, voormalig bijzonder agent van politie en rechercheur Wim Rikken. Rikken specialiseerde zich in het opsporen en bestrijden van interne bedrijfsfraude, bedrijfsspionage en het verzorgen van veiligheidsscans. Daarnaast traint T&AR bedrijfspersoneel in dreigingdiagnostiek en tegen gewapende overvallen, conflicten, agressie, geweld en diefstal.

From the book

Wat verstaan we onder diefstal

Art. 310 Sr.
Hij die enig goed dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort wegneemt, met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen,
wordt, als schuldig aan diefstal, gestraft met een gevangenisstraf van ten
hoogste vier jaren of een geldboete van de vierde categorie.

Diefstal is in het Nederlandse recht een zogenoemd opzetdelict. Dit betekent dat opzet een noodzakelijk vereiste is voor het plegen van diefstal.
Het woord opzet staat niet expliciet in de delictsomschrijving, maar wordt
geacht in het woord ‘oogmerk’ aanwezig te zijn. Het woord ‘wederrechtelijk’ slaat niet zoals in de strafrechtdoctrine gebruikelijk is op de afwezigheid van een rechtvaardigheidsgrond, maar op een onwettelijke wijze van
eigendomsverkrijging. In overeenstemming met rechtspraak uit het begin
van de 20ste eeuw hoeft een goed niet noodzakelijk een tastbaar iets te
zijn, met ‘enig goed’ kan ook stroom of informatie worden bedoeld. Doorslaggevend is voor de Hoge Raad niet of het goed stoffelijk is, maar of het
dezelfde eigenschappen heeft als een stoffelijk goed (het goed moet een
bepaalde waarde vertegenwoordigen en het bezit van het goed strekt tot
enig voordeel).

Enkele andere woorden die in de volksmond worden gebruikt zijn: Achteroverdrukken, bietsen, chappen, choppen, dieven, ganneven, gappen,
jatten, kapen, kieren, lenen zonder te vragen (eufemistisch), meetsjoepen, moeftisch, schoepen, skoepen, sjkachten, nakken, pikken, proletarisch winkelen (eufenimse), rippen, roven, sijsen, snieren, stuiven, tiffen,
tsjoeken, verdonkeremanen, weghalen, wegnemen.

About the authors

Patrick Baas is als bedrijfsrechercheur, veiligheidsadviseur en trainer in dienst bij T&AR waar hij als protegé van Rikken de kneepjes van het vak leerde. Naast zijn baan bij T&AR is hij actief als rijkserkend zelfverdedigingsinstructeur en schreef hij eerder educatieve boeken op het gebied van criminaliteit en zelfverdediging.

ReviewsWrite your own review

:

Your email will only be used for the given review

:
:
:
 

Product information

Title:

Houdt de dief! - Een onthullende uitgave over diefstal door consumenten

Authors:

Wim Rikken & Patrick Baas

Category:

Miscellaneous

Number of pages:

198

Illustrated:

No

Format/size:

Paperback 17 x 24 cm

Release date:

17-02-2021

ISBN:

978-94-640-3877-4 / 9789464038774

Price:

€ 30,99

Language

Dutch