De mens wikt, maar God beschikt - God, het kwaad en het lijden in Calvijns Job-preken

Ton Ouwerkerk

Category: Religion

€ 18,99
Free shipping
Delivery between two and five working days (the Netherlands and Belgium)

Summary

Dit boek van de hand van Ton Ouwerkerk is een vereenvoudigde weergave van zijn academische studie Verborgen teugel, die handelt over Gods voorzienigheid en het kwaad in Calvijns Job-preken.
Volgens Calvijn bestuurt God alle dingen door Zijn voorzienigheid. Het ergste van alle ellende is die voorzienigheid niet te kennen en het grootste geluk is erin gelegen, die wel te kennen. God is zowel God als goed, almachtig als rechtvaardig. Calvijns Job-preken laten een helder Bijbels geluid horen temidden van alle kerkelijke en theologische verwarring over ‘Gods leiding in het lijden’. Zijn Job-preken getuigen daarvan. Deze preken hebben nog niets van hun Bijbelse relevantie verloren voor de kerk en de gehele christenheid in de eenentwintigste eeuw.
De mens wikt, maar God beschikt is bedoeld voor iedereen die meer dan geïnteresseerd is hoe de God van de Bijbel ieders leven leidt in voor- en tegenspoed. Aparte gespreksvragen zijn overbodig, aangezien de inhoud van De mens wikt, maar God beschikt voldoende gespreksstof oplevert dat stof doet opwaaien.


Dit boek is verschenen onder het samenwerkingsimprint bc∙bs 
van Boekencentrum Uitgevers en uitgeverij Boekscout.From the book

Geen toelating
Calvijn wijst met klem een loutere toelating van God af. Dit in tegenstelling tot de middeleeuwse traditie en die van de kerkvaders. Hij noemt een God, Die dingen toelaat een belachelijke God. God laat geen dingen toe, Hij beschikt ze zonder dat Hij met het kwaad te vereenzelvigen is. Dat roept de vraag op hoe bij Calvijn de goddelijke voorzienigheid functioneert in de praktijk van het geloofsleven. Volgens hem functioneert Gods voorzienigheid - als Gods goede hand over de gelovigen - ook in tijden van rampspoed als intense troost te midden van de slagen van het leven. Dat is Calvijns diepste overtuiging, die zijn opvatting over de voorzienigheid kleurt. Daarbij gaat het om gelovig spreken en geloofservaring. Dat moet goed bedacht worden.
Elke gedachte aan een noodlot wordt door hem afgesneden. Hoe weet hij dan theologisch te verantwoorden dat God wel of niet de auteur van de zonde is? God is soeverein, luidt zijn antwoord. Blijf van Hem af. De vraag die zich dan voordoet, luidt: wat is de consequentie hiervan? Is God de bewerker van het kwade en uiteindelijk ook van de zonde? Calvijn hanteert dat in elk geval niet zo dat het onze schuld zou verminderen. Niet alleen houdt Calvijn onze schuld volledig vast, maar Gods wil en voorzienigheid is allesbeslissend en allesbepalend.

About the author

Ton Ouwerkerk (1951) is theoloog, voorheen hervormd predikant, docent klassieke talen en godsdienst. Als buitenpromovendus aan de VU doet hij onderzoek naar Calvijns omgang met het Oude Testament.

ReviewsWrite your own review

:

Your email will only be used for the given review

:
:
:
 

Product information

Title:

De mens wikt, maar God beschikt - God, het kwaad en het lijden in Calvijns Job-preken

Author:

Ton Ouwerkerk

Category:

Religion

Number of pages:

138

Illustrated:

No

Format/size:

Paperback 16 x 24 cm

Release date:

22-01-2021

ISBN:

978-94-643-1406-9 / 9789464314069

Price:

€ 18,99

Language

Dutch