De laatste vijand

Cees Bruijs

Category: (Local) History

€ 25,50
Free shipping
Delivery between five and ten working days (the Netherlands and Belgium)

Summary

De laatste vijand is het verhaal van een Rotterdamse jongen die op achttienjarige leeftijd de Duitsers zijn stad ziet binnentrekken en onmiddellijk besluit zich daar tegen te verzetten. Daarnaast strijdt hij tegen zijn Rooms-Katholieke achtergrond en komt daardoor in conflict met zijn directe omgeving, maar vooral met zichzelf. Hij sluit zich aan bij een kleine verzetsgroep. Samen met zijn Poolse vriend weet hij diverse malen ternauwernood aan de dood te ontsnappen, maar haalt uiteindelijk heelhuids het einde van de oorlog. Na vele vijanden weerstaan te hebben, weet zijn laatste vijand hem uiteindelijk, na een bitter gevecht, op de knieën te krijgen.

From the book

10 mei 1940

De vrijdag voor Pinksteren had zich aangekondigd als een vroege zomerdag. Een behaaglijk zonnetje in een vrijwel wolkenloze hemel, maar een hemel vol onheil. Nog voor zonsopgang was Rotterdam gewekt door langdurig en eentonig motorgeronk. Vliegtuigformaties vlogen als grote zwermen vogels in de richting van de kust. In de verte klonk dof gerommel als naderend onweer. De brede laan tussen langgerekte huizenrijen met in het midden een spoor- en een trambaan was verlaten. Geen vroege kerkgangers, geen havenwerkers op weg naar hun karwei, geen auto’s, zelfs geen tram.
Achter het raam van een van de bovenhuizen stonden twee opgeschoten knapen met bezorgde gezichten. De een rookte een zelfgedraaid sigaretje en leek na te denken, de ander tuurde ingespannen naar de lucht. De radio gaf de laatste berichten. Onheilspellende berichten. De oudste van de twee vloekte hartgrondig en smeet zijn peuk in de kolenkit.
“Hoho, kan het wat minder”. De vrouwenstem kwam vanuit de keuken.
“De klootzakken. De gore klootzakken”. Hij sloeg met een vuist tegen de muur naast het raam, zo hard dat het vensterglas gevaarlijk rinkelde en nog net niet brak. De jongste van de twee dook weg. Zijn gezicht had plots een ongezonde vaalgrijze kleur gekregen. Zelfs zijn ogen waren opeens kleurloos van angst, van panische angst.
“Ga weg bij dat raam. Ga weg in godsnaam!!”
“Waarom?”
“Ga weg...Zakken!” Zijn stem sloeg over. Een combinatie van schrik en hormonen. Hij maakte driftige bewegingen met zijn hand. Zijn broer liet zich op zijn knieën vallen en keek voorzichtig over de vensterbank naar buiten.
Vanuit westelijke richting kwam een tram aangereden, ongewoon langzaam, te langzaam. De bestuurder stond met een krijtwit gezicht onnatuurlijk rechtop, alsof er een stok in zijn uniform gestoken was. De gebruikelijke bestemmingsaankondiging –Maasstation- boven zijn hoofd was weggedraaid. De passagiers waren vervangen door uitsluitend zwaarbewapende soldaten in grauwe veldtenues en zwartgeveegde gezichten. Ze stonden naast en achter de bestuurder; een aantal stond op de treeplank en het tussenbalkon en keek naar de lucht. Hun wapens dreigend in de aanslag.

About the author

Na een zeer arbeidzaam leven nam de auteur het besluit om zijn veel te vroeg overleden vader postuum te eren met een boek. Het aanvankelijke plan om de oorlogservaringen van zijn vader door hemzelf aan het papier toe te laten vertrouwen, bleek door zijn vroege dood niet meer mogelijk. De auteur beloofde zijn vader dat hij de vele boeiende verhalen tot een geromantiseerd geheel zou maken. Dat resulteerde in De laatste vijand.

ReviewsWrite your own review

:

Your email will only be used for the given review

:
:
:
 

Product information

Title:

De laatste vijand

Author:

Cees Bruijs

Category:

(Local) History

Number of pages:

168

Illustrated:

No

Format/size:

Hardcover 16 x 24 cm

Release date:

23-04-2021

ISBN:

978-94-643-1287-4 / 9789464312874

Price:

€ 25,50

Language

Dutch