TRANSCENDENTIE & MAATSCHAPPELIJKHEID ANNO 2020 - KRITISCH MANIFEST

Dick van Biemen

Category: Spirituality

€ 15,00
Paid shipping
Delivery between two and five working days (the Netherlands and Belgium)
Order at the author

Summary

We beleven hectische tijden, dat behoeft geen betoog. Wel het feit dat álles in beweging is en iedereen in die beweging meegenomen wordt. Lokaal en mondiaal staan mens en natuur op scherp en worden onze overspannen ambities getoetst op humanitaire en ecologische deugdzaamheid en duurzaamheid. Tegelijk buigen tal van ‘deskundigen’ zich over de veelkoppige crisis die de wereldgemeenschap vandaag in haar greep houdt, zonder het overigens eens te worden over oorzaak en aanpak. Maar de materiële focus blijft onverkort ‘business as usual’, alsof daar ons geluk van afhangt. Gaat het echter niet veel meer om de herwaardering van immateriële waarden als meer wezenlijk voor het welzijn van mens en wereld? Hoog tijd dus voor een andere optiek.

From the book

EXCERPT: TRANSCENDENTIE & MAATSCHAPPELIJKHEID (pp. 10-11)
Het evenwicht is zoek. Zeker: materiële vooruitgang alom, maar immaterieel ook achteruitgang! Welvaart en overvloed in de rijke landen, maar ongelijk verdeeld, en daarmee grote en nog steeds toenemende armoede hier en elders in de wereld. Uiterst geavanceerde productiemethoden, maar ook overconsumptie, verspilling, welvaartziekten, milieuvervuiling, klimaatverandering, de energieproblematiek, en een wereldwijde vluchtelingenproblematiek. We kunnen onze vrijheid niet op, maar ook normvervaging (anomie), vervreemding, polarisatie, intolerantie, onveiligheid en nep-nieuws. En dan hebben we het nog niet over alle grote en kleine dreigende en manifeste geweldsconflicten her en der in de wereld die de garanties van een ‘geoliede’ welvaart bedreigen en een adequate aanpak van de mondiale problemen frustreren. En moet de diagnose dan niet luiden dat de Wereldgemeenschap totaal uit evenwicht is door een te lang volgehouden agressief competitieve inzet op materiële middelen ten koste van immateriële waarden, waar precies die laatsten sturend behoren te zijn voor dat eerste? En gaat het nader gepreciseerd dan niet heel direct om de precaire verhouding tussen wat ik eerder noemde, het materieel voldoende en immaterieel noodzakelijke van ons gemeenschappelijk in de wereld zijn? Ofwel, lokaal en mondiaal, om een duurzaam en rechtvaardig beheer van alle materiële bestaansmiddelen, waarvan voldoende aanwezig voor ieders behoeften, vanuit die hogere immateriële waarden als noodzakelijk voor goed beheer daarvan? En precies daar is het naar veler opvatting de afgelopen eeuwen dan ook verkeerd gegaan: materieel nooit genoeg, en dat veelal ten koste van die zo noodzakelijke immateriële grondwaarden. Waarom het nauwelijks betoog behoeft dat met name de geïndustrialiseerde landen met hun expansionistische politiek onder het vaandel van verlichting, vooruitgang en nóg meer welvaart economisch uiterst geraffineerde strategieën hebben ontwikkeld waarvan ons nu ecologisch, humanitair en spiritueel de rekening wordt gepresenteerd.

About the author

Dick van Biemen (1946), woonachtig in Middelburg (Zld), is cultuurwetenschapper en beeldend kunstenaar. Al ruim vijfentwintig jaar verzorgt hij cursussen filosofie aan o.a. de Zeeuwse Volksuniversiteit. In 2017 promoveerde hij aan de Radboud Universiteit op een studie naar, Het Cultuurbegrip van Emmanuel Levinas. Betrokkenheid op de Transcendentie als Metafysica van de Cultuur (Delft 2017). Als geassocieerd onderzoeker van het Titus Brandsma Instituut houdt hij zich bezig met de relatie spiritualiteit en moderne samenleving.

ReviewsWrite your own review

:

Your email will only be used for the given review

:
:
:
 

Product information

Title:

TRANSCENDENTIE & MAATSCHAPPELIJKHEID ANNO 2020 - KRITISCH MANIFEST

Author:

Dick van Biemen

Category:

Spirituality

Number of pages:

86

Illustrated:

Yes

Format/size:

Paperback 16 x 24 cm

Release date:

02-09-2021

ISBN:

978-94-643-1943-9 / 9789464319439

Price:

€ 15,00

Language

Dutch