Cover voorkant
Nederland Gedoogland
Nederland Gedoogland

Nederland Gedoogland

Robert Jan Blom

Category: Society

€ 26,50

Free shipping

Delivery between five and ten working days (the Netherlands and Belgium)

Summary

Niet alleen de burger verliest het zicht op de duizenden Nederlandse wetten. Ook politie, justitie, bestuurders, rechters en opsporingsambtenaren lijken de weg kwijt te zijn. Elke dag worden honderden (wettelijke) overtredingen gedoogd. Het gaat dan niet alleen om gedoogbeleid maar ook om ‘toelaten, tolereren of het niet opleggen van een straf’.

Bijna alles kan gedoogd worden: drugsgebruik, fout parkeren, illegaal bewonen van een recreatiewoning, alcoholmisbruik, overlast door vuurwerk en talloze overige overtredingen. Soms worden misdaden gedoogd, door bijvoorbeeld verkrachting af te doen met een ‘foeigesprek’...

In dit boek het verslag van een kritisch onderzoek naar oorzaken, achtergronden, gevolgen van, en visies óver gedogen. Bestuurders en handhavers komen aan het woord zoals een burgemeester, een teamchef politie, een lid van de Tweede Kamer en een teamleider Toezicht en Handhaving.

From the book

Onder gedogen verstaan we niet alleen het gedogen onder bepaalde voorwaarden zoals dat gebeurt in euthanasie – en drugssituaties. Wordt er gedoogd onder voorwaarden, dan is er sprake van ‘gedoogbeleid’ (hoofdstuk 16). Zoals opgemerkt in de inleiding gaat het ook om: door de vingers zien, de hand over het hart halen, accepteren, oogluikend toestaan, overtredingen toestaan, accepteren dat ‘iets’ eigenlijk niet mag, veroorloven, ‘even’ niet handhaven enzovoort.

In dit hoofdstuk gaan we nader in op aspecten die in het verlengde liggen van hetgeen onder gedogen wordt verstaan. Omdat handhavers zich er niet altijd van bewust zijn dat zij ook gedogen als zij bijvoorbeeld iets door de vingers zien. En wanneer kan een handeling niet door de beugel? Waarom is die beugelˡ voor de één groter dan voor de ander?

Gedogen niet objectief
Gedogen is per definitie niet objectief, immers, de ene handhaver zal straffen terwijl de andere handhaver aanzienlijk meer toelaat. Deze situatie is direct ook een probleem omdat de verschillende handhavers er dus eigen normen op na houden en daarnaar handelen in de uitoefening van hun functie. Als overtreders spreken over discriminatie als zij worden beboet terwijl anderen voor dezelfde overtreding niet worden beboet, kan daar in beginsel begrip voor worden opgebracht.
Zoekt de handhaver naar een manier om overtreders op te voeden? Of heeft hij meer sympathie voor de ene overtreder dan voor de andere, een instelling die uiteraard dient te worden afgekeurd?
Bestaat er zoiets als een gedooggrens? Bestaat er een werkbare definitie over wanneer wel en wanneer niet gedogen? En waarom kunnen handhavers naar eigen gevoel, smaak en stemming beslissen over gedogen? Begrijpt elke handhaver wel wat gedogen eigenlijk inhoudt en wat gedogen betekent voor gestrafte en niet gestrafte overtreders?

About the author

Journalist en lokaal politicus ROBERT JAN BLOM (wethouder, gemeenteraadslid) schreef 150 boeken en honderden columns en artikelen. Blom geniet landelijke bekendheid op gebieden als bedrijfseconomie, schuldsituaties (faillissement, schuldsanering, armoede) en algemene politiek.

ReviewsWrite your own review

:

Your email will only be used for the given review

:
:
:
 

Product information

Title:

Nederland Gedoogland

Author:

Robert Jan Blom

Category:

Society

Number of pages:

218

Illustrated:

No

Format/size:

Hardcover A5

Release date:

21-01-2022

ISBN:

978-94-645-0205-3 / 9789464502053

Price:

€ 26,50

Language

Dutch