VERderGAAN - Idealisme rond de Besthemerberg in Ommen

Ria Kroon

Category: Novels

€ 20,50
Free shipping
Delivery between two and five working days (the Netherlands and Belgium)

Summary

Ze heeft de rieten tuinstoel zo neergezet dat het laatste zonlicht nog net op haar gezicht valt. Ze slaat een wollen deken om haar benen en kijkt naar haar dahlia’s. Dan spitst ze haar oren. Hoort ze het goed? De wind draagt het geluid uit het grote openluchttheater op de Besthemerberg met zich mee. Daar hebben zich duizenden padvinders verzameld.
Haar gedachten gaan terug naar toen. Hoe ze als jonge vrouw in Ommen terechtkwam en er haar padvindersopleiding voltooide. Hoe de volgelingen van Krishnamurti de Besthemerberg als middel- punt van een nieuwe wereldorde zagen. Hoe de Quakerschool op kasteel Eerde honderden uit Duitsland gevluchte leerlingen onderdak bood. Hoe zij uiteindelijk in Ommen besloot te blijven maar waar de oorlog alles veranderde. Er gloorden zoveel idealen aan de horizon, maar ze lijken allemaal vervlogen. Of is er toch nog wat van terug te vinden?

VERderGAAN is een historische roman die zich afspeelt rondom de Besthemerberg in Ommen, zo omstreeks de jaren twintig tot vijftig van de vorige eeuw. Aan de hand van het levensverhaal van vier vrouwen die deel uit maakten van deze geschiedenis ontrolt zich een verhaal van dromen, toeval en daadkracht, van onderlinge verbondenheid en het geloof in een betere wereld.

From the book

De komst van Maria Montessori naar Ommen heeft veel teweeggebracht. Philip van Pallandt heeft al zijn connecties gebruikt om haar groots te onthalen. Zelfs prins Bernhard was aanwezig. Dr. Montessori lichtte in haar lezing toe hoe de padvinderij en de vooruitstrevende vorm van onderwijs die zij voorstond met elkaar verbonden zijn. Wat ze binnen de padvinderij met de achtjarige welpen doen, sporen volgen, geluiden uit de natuur herkennen, evenwichtsoefeningen, doen de kinderen binnen het Montessorionderwijs zelfs al op veel jongere leeftijd. Ook Joke Mariouw Smit van het Edith-Huis was ook door Philip van Pallandt uitgenodigd. Adri had haar wel eens eerder ontmoet, Jokes school stond tenslotte maar een paar honderd meter af van de padvindersboerderij. Maar het was voor het eerst dat ze beiden een verband zagen tussen het onderwijs van de voormalige Pythagorasschool en het Edith-Huis en de padvinderij. Het had een boeiend gesprek opgeleverd.
Adri glimlacht wanneer ze terugdenkt aan hun ontmoeting. Hoe twee vrouwen die zo verschillend leken, toch zoveel overeenkomsten konden hebben. Allebei waren ze zo’n twintig jaar geleden voor het eerst naar Ommen gekomen. Zij voor haar opleiding bij de padvinders en Joke om les te gaan geven op de Pythagorasschool. Allebei werkten ze met kinderen die ze blijkbaar op dezelfde manier benaderden, al hadden ze daar nooit bij stilgestaan. En allebei voelden ze een nauwe verwantschap met Philip van Pallandt. Toch hadden ze elkaar in al die jaren slechts zijdelings ontmoet. Wie weet kwam daar na vandaag verandering in. Eens te meer realiseert Adri zich dat de aanwezigheid van Philip van Pallandt niet alleen voor haar veel veranderd heeft. De vele padvindersterreinen in Ommen zijn geweldig. Maar Philip van Pallandt heeft veel meer teweeggebracht. Vernieuwend onderwijs, de Sterkampen met hun theosofische idealen die duizenden mensen naar Ommen brachten, de Quakerschool die inmiddels in het kasteel is gevestigd, woningbouw voor armlastige Ommenaren. En dan speelt Van Pallandt ook nog een grote rol in de verschillende werkverschaffingsprojecten die er in Ommen zijn opgericht. Op kamp Eerde, een barakkenkamp ten noorden van het kasteel, worden werkloze jongeren gehuisvest die in de bossen van Eerde aan het werk zijn. Adri schudt haar hoofd. Er zijn vast nog meer projecten waar Van Pallandt bij betrokken is. Toch heeft ze niet het idee dat hij op veel waardering van de Ommenaren kan rekenen. De Vecht lijkt nog altijd een scheiding in Ommen te vormen. Ten noorden ervan wonen de Ommer, de inwoners van Ommen die het liefst alles bij het oude houden en iedere verandering op voorhand afwijzen. En dat geldt ook voor de omliggende landerijen. Een glimlach trekt over haar gezicht. Aan de zuidkant van de Vecht wonen de “dommer”, zoals ze laatst ergens hoorde. Dat is ook een manier om de mensen die op zoek zijn naar verandering aan te duiden. Wat is ze blij dat zij zich tot die “dommer” mag rekenen.

Je bent van harte uitgenodigd op de feestelijke boekpresentatie van VERderGAAN, het boek van Ria Kroon. Zaterdag 15 januari 2022 van 10:30-12:00 uur in Ommen. Er is gelegenheid om VERderGAAN aan te schaffen of te laten signeren. Wanneer je je aanmeldt via post@riakroon.nl ontvang je de aanvullende informatie.

About the author

Ria Kroon
De schrijfster zet zich sinds 2007 in voor het behoud van het grote openluchttheater op de Besthemerberg. Haar betrokkenheid bij het Bostheater, haar zoektocht naar de geschiedenis van het gebied en de vondst van zoveel indrukwekkende verhalen vormden de aanleiding tot dit boek.

ReviewsWrite your own review

:

Your email will only be used for the given review

:
:
:
 

Product information

Title:

VERderGAAN - Idealisme rond de Besthemerberg in Ommen

Author:

Ria Kroon

Category:

Novels

Number of pages:

178

Illustrated:

No

Format/size:

Paperback 16 x 24 cm

Release date:

17-12-2021

ISBN:

978-94-645-0174-2 / 9789464501742

Price:

€ 20,50

Language

Dutch