Cover voorkant
Waarom Thora - Een messiaanse visie op het Nieuwe Testament
Waarom Thora - Een messiaanse visie op het Nieuwe Testament

Waarom Thora - Een messiaanse visie op het Nieuwe Testament

Hendrik de Jong

Category: Religion

€ 16,99

Free shipping

Delivery between two and five working days (the Netherlands and Belgium)

Summary

Deze bijbelstudies zijn bedoeld voor wie meer wil weten over de Joodse achtergrond en de doorwerking daarvan in het Nieuwe Testament en is bestemd voor voorgangers, bijbelstudiegroepen en voor mensen die meer willen weten over de visie van de messiaanse beweging op het Nieuwe Testament.

From the book

Yeshua-HaMassiach/Jezus Christus is geboren uit een Joodse moeder in een Joods gezin. Bij de besnijdenis op de achtste dag werd zijn Jood-zijn vastgelegd. Voor hem werden de voorgeschreven offers gebracht. In het opgroeien zal hij het normale onderwijs hebben gekregen, gevolgd door Bar-Mitzwah, want hij ging naar de tempel toen hij twaalf jaar was. Verder is er niets bekend tot hij zijn werk begon.

In zijn werk heeft hij nooit afstand genomen van zijn Jood-zijn en de Thora. Integendeel, tijdens zijn Bergrede, waarin hij uitleg geeft over hoe hij zijn werk ziet, geeft hij heel expliciet aan dat de Thora geldig blijft tot “alles is volbracht”. In dat “alles” moeten we ook de profetieën van Zacharias betrekken (die in Openbaringen 19 zijn herhaald), waaruit blijkt dat ook na zijn tweede komst de Thora door iedereen, ook de niet-Joden, zal worden nageleefd. Verder heeft Hij gezegd: “Volg mij”.

Het is dan voor mijzelf verbazingwekkend dat ik niet veel eerder onderkend heb dat bijvoorbeeld de voedselwetten ook voor alle volgelingen van Yeshua van toepassing zijn. Daarvoor was het ingrijpen van de Heilige Geest nodig om de bedekking, die er over mij lag, weg te nemen.

About the author

Hendrik de Jong (1952) is getrouwd (1974) en heit voor vier kinderen en vier schoonkinderen en pake voor vier kleinkinderen. Van beroep administratie-adviseur, deels gepensioneerd. Vanaf zijn geboorte tot 2004 lid van de Gereformeerde Kerken in Nederland (syn.) die is opgegaan in de PKN. In 2007 in contact gekomen met de messiaanse beweging en in 2012 aangesloten bij de messiaanse gemeente Mayaan Yeshua te Drachten.

ReviewsWrite your own review

:

Your email will only be used for the given review

:
:
:
 

Product information

Title:

Waarom Thora - Een messiaanse visie op het Nieuwe Testament

Author:

Hendrik de Jong

Category:

Religion

Number of pages:

64

Illustrated:

No

Format/size:

Paperback A5

Release date:

26-08-2022

ISBN:

978-94-646-8015-7 / 9789464680157

Price:

€ 16,99

Language

Dutch