Cover voorkant
Zoals geschreven staat - Verrassende ontdekkingen bij het Bijbellezen
Zoals geschreven staat - Verrassende ontdekkingen bij het Bijbellezen

Zoals geschreven staat - Verrassende ontdekkingen bij het Bijbellezen

Jan de Visser

Category: Religion

€ 18,99

Free shipping

Delivery between two and five working days (the Netherlands and Belgium)

Summary

Hoe lees ik de Bijbel? Bijna iedereen die de Bijbel een beetje kent, is een beetje voorgeprogrammeerd: de Bijbel is van kaft tot kaft Gods Woord, roept op tot bekering, of lofprijzing, of is achterhaald en niet meer van deze tijd. Dit boek neemt je mee langs een paar bekende verhalen, en die blijken verrassende kanten te hebben, waar je normaal gesproken snel overheen leest. Een pleidooi voor aandachtig en precies lezen, ook voor wat er niet staat! En dat levert een feest op van nieuwe ontdekkingen! De Bijbel: altijd inspirerend!

Dit boek is verschenen onder het samenwerkingsimprint bc∙bs 
van Boekencentrum Uitgevers en uitgeverij Boekscout.From the book

Welnu, toen die betreffende Herodes dood was, kon de heilige familie veilig terugkeren naar Israël, en dat gebeurt opnieuw naar aanleiding van een droom. Dan verneemt Jozef, dat er een slechte koning over het zuiden van het land regeert, en dan besluit hij naar Nazaret te gaan. En zodoende zou hij dan meewerken aan de vervulling van de profetie, dat Jezus Nazoreeër genoemd zou worden. Kijk, en daar wordt het interessant. Het lijkt erop, alsof de geboorte van Jezus in Betlehem voor Matteüs gewoon een gegeven was, een feit. Maar nee, uit het verhaal van de Wijzen uit het Oosten blijkt dat Matteüs zich buitengewoon goed bewust was van de oudtestamentische achtergrond van dit gegeven. Het staat in de profetieën van Micha: ‘Uit jou, Betlehem in Efrata, te klein om tot Juda’s geslachten te behoren, uit jou komt iemand voort die voor mij over Israël zal heersen. Zijn oorsprong ligt in lang vervlogen tijden, in de dagen van weleer.’ Dus Jezus en Betlehem zouden daarom onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Dat Jezus ingevolge deze profetie ook een leidersrol over heel Israël moest gaan vervullen, komt verder niet zo nadrukkelijk aan de orde, en dat laat ik in het kader van dit boek dan ook maar rusten. Merkwaardig is echter, dat Matteüs zichzelf op dezelfde bladzijde van de Bijbel corrigeert! Jezus moest niet zozeer steeds terugverwijzen naar Betlehem, maar naar Nazaret, want, zo staat er: ‘Hij zal Nazoreeër genoemd worden’. Wat? Wat is een Nazoreeër? Een paar opmerkingen hierover. Allereerst ontbreekt ook hier iedere verwijzing naar een min of meer concrete profetie. Er is geen enkele oudtestamentische tekst die een min of meer concrete aanwijzing inhoudt, dat Jezus iets met Nazaret te maken zou hebben, en al helemaal niet met het nazoreeërschap.

About the author

Jan de Visser is onderwijzer van huis uit. Naast zijn studies Nederlandse Taal- en Letterkunde, Theologie en Rechten is hij werkzaam geweest als leraar, predikant, wethouder, advocaat. Nu is hij opnieuw predikant, en wel in de Exoduskerk te Middelharnis-Sommelsdijk. Eerder verscheen van zijn hand een boek over het avondmaal, geheten ‘Schriften over Tafel’, en na de kabinetscrisis van 2010 heeft hij een boek geschreven over het ‘CDA 2.0. Herkenbaar Anders’. Op dit moment werkt hij aan een proefschrift over de roman ‘Dit zijn de namen’ van Tommy Wieringa, en ook daarin gaat het om aandachtig en precies lezen.

ReviewsWrite your own review

:

Your email will only be used for the given review

:
:
:
 

Product information

Title:

Zoals geschreven staat - Verrassende ontdekkingen bij het Bijbellezen

Author:

Jan de Visser

Category:

Religion

Number of pages:

102

Illustrated:

No

Format/size:

Paperback A5

Release date:

07-10-2022

ISBN:

978-94-646-8127-7 / 9789464681277

Price:

€ 18,99

Language

Dutch