Cover voorkant
De komende koning van Israël - Over het koningschap van Jezus in het koninkrijk van God
De komende koning van Israël - Over het koningschap van Jezus in het koninkrijk van God

De komende koning van Israël - Over het koningschap van Jezus in het koninkrijk van God

Aad van den Bos

Category: Religion

€ 20,50

Free shipping

Delivery between two and five working days (the Netherlands and Belgium)

Summary

Wat is het koninkrijk van God? Is dat er reeds of nog niet? Op deze vragen worden onder christenen uiteenlopende antwoorden gegeven. Over de relatie tussen dat koninkrijk en het volk Israël is er niet minder verschil van mening. En het koningschap van Jezus – daar denken niet alleen christenen onderling verschillend over, maar daarover verschillen zij ook van mening met de meeste joden. Is de Bijbel daarover dan zo onduidelijk? Met deze Bijbelstudie draagt Aad van den Bos bij aan een gezamenlijk verstaan van wat er in Tenach en Nieuwe Testament wordt gezegd over het koninkrijk van God en het koningschap van Jezus. Hij zet aan het denken en geeft boeiende stof voor goede gesprekken. Voor het gebruik in gespreksgroepen zijn aan de hoofdstukken vragen toegevoegd.

Dit boek is verschenen onder het samenwerkingsimprint bc∙bs 
van Boekencentrum Uitgevers en uitgeverij Boekscout.From the book

Jezus is na zijn opstanding in een periode van veertig dagen regelmatig aan zijn discipelen verschenen. Toen heeft Hij met hen gesproken over het komende koninkrijk. Vanzelfsprekend hadden zij toen een urgente vraag: zou Hij nu wel spoedig koning worden? Zij vroegen Hem dan ook:

‘Heer, herstelt U in déze tijd het koningschap voor Israël?’ (Handelingen 1:6)

Jezus antwoordde dat God beslist wanneer Hij Hem naar Israël zal zenden om dat te doen. God houdt dat moment voor zich. De discipelen kregen de opdracht in de tijd daarvoor de komst van Jezus als koning overal te gaan verkondigen. In die tijd zou Hij in de hemel zijn en hen van daaruit leiden. Totdat ‘de tijden van het herstel van alle dingen’, waarvan de profeten hebben gesproken, op Gods tijd zouden mogen aanbreken (Handelingen 3:21; Hebreeën 9:10).

De vraag van de discipelen is en wordt vaak als verkeerd beoordeeld. De bron daarvan is de ‘vervullingstheologie’: Jezus heeft als enkeling de roeping van heel Israël om heilig te leven en zo tot zegen van de wereld te zijn vervuld. Dat zal Israël als heel volk nooit gaan doen. Het heeft dan ook geen plaats meer in Gods heilsplan voor de wereld. Er komt dus geen letterlijke vervulling van de door God gedane beloften betreffende het uit Abraham geboren volk Israël, het land Israël en het herstel van de davidische troon. Van een toekomstig fysiek koningschap van Jezus in Israël zal daarom geen sprake zijn. Omdat de discipelen dit niet begrepen, stelden ze die – in de ogen van veel christenen verkeerde – vraag. Maar op dit punt begrepen de discipelen ‘wet en profeten’ wel degelijk. Latere christenen uit de heidenen vaak niet.

About the author

De schrijver studeerde theologie in Utrecht. Daarna is hij predikant in de Protestantse Kerk in Nederland geworden. Hij is niet alleen gemeentepredikant, maar ook docent godsdienst en geestelijk verzorger geweest. Graag deelt hij met anderen de boodschap van de Bijbel. Daarom schreef hij eerder al het boek Op vaste grond, over authentiek bijbels geloof. Luisterend naar de Bijbel en in gesprekken met anderen heeft hij in de loop van de jaren steeds meer ontdekt van de rijkdom van het evangelie dat Jezus verkondigde: de komst van het koninkrijk van God. In dit tweede boek laat hij zien hoe Jezus zelf als de gekruisigde en opgestane Joodse Messias daarin centraal staat.

ReviewsWrite your own review

:

Your email will only be used for the given review

:
:
:
 

Product information

Title:

De komende koning van Israël - Over het koningschap van Jezus in het koninkrijk van God

Author:

Aad van den Bos

Category:

Religion

Number of pages:

154

Illustrated:

No

Format/size:

Paperback A5

Release date:

04-11-2022

ISBN:

978-94-646-8209-0 / 9789464682090

Price:

€ 20,50

Language

Dutch