Het Heilig Amulet

Gertjan Kooiman

Category: Religion

€ 17,45
Delivery between two and five working days (the Netherlands and Belgium)

Summary

een verhaal over het einde der tijden Nadert het einde der tijden? Verschillende recente gebeurtenissen en de voorspelling van de Maya’s maken deze vraag actueel. In "Het Heilig amulet" worden de Masereeuwers uit omstreeks 1800 geplaatst in de huidige tijd. Jan Masereeuw verwachtte al het einde der tijden en in dit spannende verhaal ontmoet hij op zeker moment een mysterieuze vrouw met ravenzwart haar die hem en zijn volgelingen op de voet volgt. Zij draagt een geheimzinnig amulet, dat apocalyptische visioenen kan onthullen, met zich mee. Voorspelt dit amulet ook het einde...?

From the book

Heel voorzichtig verhief de zon zijn gezicht reeds aan de oostelijke horizon. Aan de andere kant van de dijk trachtten enkele blauwe reigers de grote koeien aan de slootkant te ontwijken. De vissen in het water zwommen voort, niet wetend welk gevaar hun te wachten stond. Gedachteloos liep Jan Masereeuw verder, de wereld om hem heen openbaarde zich als het beminde zijnde. Het dorp aan deze en de wateren aan gene zijde en de dijk die de scheiding aanbracht. En het was alzo. Als door een wonder brak de zon door en ontwaakte de wereld uit zijn slaap. Gouden stralen doordrongen het universum met een zaligmakende glans, dat de aarde verlichtte en het leven als in den beginne verwekte. De blauwe lucht schitterde, terwijl de zee opging in haar gloed. In vervoering aanschouwde Jan Masereeuw dit goddelijke gebeuren. Oog in oog stond hij nu met de almacht van zijn God. In aanbidding viel hij ter aarde en verheerlijkte Hem. De plicht riep, dus Jan beëindigde zijn ochtendwandeling. Hij werkte bij de inkoopadministratie van een bedrijf,........ Deze dag waren zijn gedachten bij de openbaring tijdens de ochtendwandeling. Op kantoor aangekomen scheurde hij een bladzijde van de scheurkalender die boven zijn hoofd hing. Vandaag was het elf september tweeduizend één. Dit gegeven ging echter aan hem voorbij.

About the author

"Ik ben in 1954 geboren in Andijk. Na de lagere en de middelbare school doorlopen te hebben, ben ik gaan werken. Na vijf jaar ben ik godsdienst en maatschappijleer gaan studeren aan de lerarenopleiding. Nadat ik mijn diploma behaalde, heb ik godsdienstwetenschap gestudeerd aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Ik heb me daar gespecialiseerd in de mythologie. Ik geef nu al 25 jaar les in de maatschappijleer. Behalve dit boek heb ik nog drie andere romans geschreven. Al deze romans zijn actualiseerde verhalen die betrekking hebben op de Germaanse mythologie."

ReviewsWrite your own review

:

Your email will only be used for the given review

:
:
:
 

Product information

Title:

Het Heilig Amulet

Author:

Gertjan Kooiman

Category:

Religion

Number of pages:

154

Illustrated:

Yes

Format/size:

Paperback 12,5 cm x 20 cm

Release date:

25-11-2011

ISBN:

978-94-6176-627-4 / 9789461766274

Price:

€ 17,45

Language

Dutch