Tussen droom en daad

Jan van der Steeg

Category: Religion

€ 23,45
Delivery between two and five working days (the Netherlands and Belgium)

Summary

Waarom stichtten de gereformeerden vanaf circa 1950 een eigen onderwijszuil? De vrijmaking van 1944 richtte de aandacht sterk op de eigen kerk. De band tussen gezin, kerk en school werd vanuit dit perspectief een krachtig motief voor de oprichting van gereformeerd vrijgemaakte scholen. Welke gevolgen had de gerichtheid op eigen erf voor de pedagogisch-didactische gedachtevorming? In ieder geval was er sprake van een zeker isolement. Men was gericht op overdracht, op ‘toerusting’ en minder op ontwikkeling van de persoonlijkheid. Deze trend bleef lang aanwezig. Uiteindelijk verandert en verzwakt de vrijgemaakte zuil: is het de moeite waard om te denken aan heroriëntatie?

From the book

Hoe zag de school in de jaren ’50 er didactisch uit? Het lager onderwijs was (en is tot in deze tijd nog gedeeltelijk) opgezet volgens het leerstofjaarklassensysteem. Een vaststaande hoeveelheid leerstof moet binnen een bepaald tijdsbestek door alle leerlingen "behapt" worden. De leerlingen zijn ingedeeld volgens kalenderleeftijd. Behaal je de stof niet dan blijf je uiteindelijk zitten. Ben je snel klaar, dan mag je de meester helpen. De onderwijsvorm is hoofdzakelijk frontaal- mededelend. Zaken als remedial teaching, dyslexie, hoogbegaafdheid, differentiatie, milieufactoren, spelen in de theorie nog maar een geringe een rol, in de praktijk nog minder. Op christelijke scholen, en zeker op gereformeerde scholen wordt veel tijd besteed aan het vertellen van bijbelse geschiedenis en daarbij het memoriseren van namen en feiten. De vaderlandse geschiedenis is ook een vertelvak. Vertellingen over de Tachtigjarige oorlog vormen een belangrijk onderdeel. Ooit verscheen op mijn School met den Bijbel de pastoor van de nabijgelegen kerk op school om te klagen: een aantal jongens had in een soort reprise van de met verve vertelde beeldenstorm kaarsen in de kerk omgegooid en met wijwater gesputterd. Ik schaamde mij plaatsvervangend, als brave leerling. De veel herdrukte leesboekjes Toen en nu van W.G. van der Hulst waren ongeveer het stramien dat gebruikt wordt voor de lesvoorbereiding. Met ook wel het leerplan van Lankamp, dikke boeken met de blauwe band, die in elke christelijke school in de koffiekamer stonden. Bij de vertellingen werden bij menige onderwijzer "Neerland en Oranje" wit, en andere spelers in de historie gevlekt of zwart. Diverse delen van het leerplan Langkamp (verschenen vanaf 1901) werden ook gebruikt op openbare scholen, vanwege de leerstofindeling en de vele gegevens voor de onderwijzer. De kleur kon gewoon aangepast worden.

About the author

"Ik ben geboren in Enschede (1943). Na mijn opleiding aan de toenmalige Gereformeerde Onderwijzers Opleiding werd ik onderwijzer en daarna hoofd van een lagere school. In 1975 werd ik docent pedagogiek/didactiek aan een Pedagogische Academie. Later werd ik conrector in het voortgezet onderwijs, en tenslotte adjunct-directeur. Mijn hele loopbaan heb ik doorgebracht in het gereformeerd vrijgemaakt onderwijs, met liefde en met een dosis kritiek. Verder publiceerde ik in diverse onderwijsbladen en werkte ik mee aan onderwijsmethodes."

ReviewsWrite your own review

:

Your email will only be used for the given review

:
:
:
 

Product information

Title:

Tussen droom en daad

Author:

Jan van der Steeg

Category:

Religion

Number of pages:

468

Illustrated:

No

Format/size:

Paperback 16 x 24 cm

Release date:

20-04-2012

ISBN:

978-94-6176-958-9 / 9789461769589

Price:

€ 23,45

Language

Dutch