Leven onder Christus’ zegen Meditaties tot geloofsopbouw

Dr. M. Kuiper

Category: Religion

€ 19,45
Delivery between two and five working days (the Netherlands and Belgium)

Summary

Leven onder Christus’ zegen bevat een selectie van meditaties uit de laatste zestien jaar. Dit boek is onder andere bedoeld als bemoediging voor een kerk die steeds meer krimp vertoont. Daarnaast gaat het om Gods heilshistorisch handelen en de invloed daarvan op ons leven. De kern ligt in Christus’ volbrachte Middelaarswerk. Daarvan moet de kerk leven, wil zij toekomst hebben. Ook al is de uitwerking van teksten soms anders dan gedacht. Het zijn toch meditaties tot geloofsopbouw. Daar mag ieder voor zichzelf mee bezig zijn. Daarom: tolle lege, neem en lees!

From the book

Geloven zoals we dat in de kerk leren en in ons leven in praktijk trachten te brengen wordt steeds meer als oubollig gezien ­ iets dat in onze flitsende tijd niet meer past. Je mag wel geloven, natúúrlijk. Maar dan in jezelf en het eigen kunnen, in de wetenschap, die het toch veel beter weet dan die oude bijbel. In de prestaties in de zogenaamd democratische samenlevingen en op het gebied van gevorderde technologie en medicijnen, waardoor we langer en gezonder kunnen leven. We worden bijna gedwongen ons geloof in en afhankelijkheid van God te verschuiven naar de mens. Niet zozeer naar onszelf als mens, maar in al die presterende Übermenschen van deze tijd. Daarmee is deze tijd er ook een geworden van ontreddering. Er zijn weinig tijden in de geschiedenis van de gekerstende samenlevingen, waarin zoveel mensen met zichzelf en met anderen in de knoop zitten. En geen uitweg vinden. Op het hulpgeroep van deze mensen wordt handig ingespeeld door opinievormers van allerlei snit. Zo zien velen geen uitkomst of zin meer en zien we dat ze "uit het leven stappen". Dan ben je overal vanaf, nietwaar? Nu ja, overal vanaf? In ieder geval niet van die God, Die alles schiep en weer zal herscheppen nadat in het laatste oordeel schapen en bokken van elkaar zijn gescheiden. In zo’n tijd leek het me zinvol een bundeling te maken van een aantal meditaties uit de laatste gemeente, die ik als dienaar van het Woord mocht dienen (1995-2007). Uiteraard is dit maar een selectie uit de maandelijkse meditaties van die twaalf jaar voor het kerkblad. Velen zijn uitgevallen omdat ze niet actueel of te gedateerd waren.

About the author

"Ik (1936) emigreerde in 1955 met mijn ouders en zusters naar Zuid-Afrika. Daar huwde ik met Ans Riddersma. Ik studeerde theologie en promoveerde in 1966 in Chicago op een proefschrift over de Grote Verzoendag in de Brief aan de Hebreeën. Van 1969 tot en met 2007 was ik predikant in verschillende gereformeerde kerken in Nederland en Zuid-Afrika. In 2007 ging ik met emeritaat. Ik werd in 2009 emeritus-predikant van de Nederlands Gereformeerde Kerk te Heerenveen."

ReviewsWrite your own review

:

Your email will only be used for the given review

:
:
:
 

Product information

Title:

Leven onder Christus’ zegen Meditaties tot geloofsopbouw

Author:

Dr. M. Kuiper

Category:

Religion

Number of pages:

264

Illustrated:

No

Format/size:

Paperback 12,5 cm x 20 cm

Release date:

29-06-2012

ISBN:

978-94-6206-127-9 / 9789462061279

Price:

€ 19,45

Language

Dutch