Wat betekent het voor mijn leven?

J.C. v.d. Linden pr.

Category: Religion

€ 18,45
Delivery between two and five working days (the Netherlands and Belgium)

Summary

Is mijn leven de moeite waard? Waarom doe ik, wat ik doe? Wat geeft richting aan mijn leven? Wat zijn mijn motieven? Hoe kan ik mensen antwoord geven op hun vragen?
Allemaal vragen, waar vrijwilligers in het kerkelijk leven voor staan. Ze hebben zelf verdieping nodig. Ze moeten in het leven staan om iets te betekenen voor mensen. Zitten mensen te wachten op een gelovige boodschap? Is geloof voor mijzelf de diepste motivatie? Daarom is dit boek geschreven voor mensen die zich inzetten voor anderen.

From the book

Geeft geloven antwoord op vragen naar de oorsprong en het doel van het leven en de wereld? Op vragen naar het waarom en het waartoe van het lijden, naar de waarden en normen, die je leven richting geven? Wat is goed en wat kwaad? Wat is de plaats en de verantwoordelijkheid van de mens in de wereld en de voortgaande geschiedenis? Gaat de wereld ergens naartoe? Zal er ooit een wereld zijn waar mensen in vrede kunnen leven, een wereld zonder onrecht? Zal God ooit over het kwaad oordelen en het overwinnen? We vinden liefde en goedheid naast kwaad en onrecht. Mogen we ons leven bouwen op het vertrouwen, dat de liefde sterker zal zijn dan het kwaad, ja zelfs, dat leven sterker zal zijn dan de dood? Elk mens krijgt met die vragen te maken. Of hij antwoord vindt, heeft te maken met een andere factor namelijk: de ervaring van zoveel dat ons overstijgt, dat het het vanzelfsprekende doorbreekt. Voor de ene mens is dat de schoonheid, de grootsheid van de natuur, de eenheid, de harmonie, de stilte, die hij er vindt. Voor anderen is het het wonder van het leven bij de geboorte van hun kind. Ze hebben het doorgegeven, maar niet zelf gemaakt. Het gaat hun te boven. Of het wonder van de liefde tussen twee mensen. Een ervaring van verbonden te zijn met een groter geheel. Je maakt deel uit van het heelal, van die eindeloze ruimte waarin sterrennevels zich bewegen. Je voelt je klein, er moet "iets" zijn, zeggen veel mensen, een mysterie. Zit er niet een Schepper achter? De wetenschap stelt daar vragen bij. Het zijn ervaringen van een mens die zoekt naar de zin van zijn bestaan. Toch brengen ze de mens op zich niet verder dan het besef van: Er moet "Iets" of "Iemand" zijn. Gelovige mensen zeggen dan: God heeft zich geopenbaard. God is een persoonlijke God, Schepper, Vader van alle mensen, een God van liefde. En dan wijzen ze naar de Bijbel.

About the author

"Ik heb als pastor een lange ervaring in de omgang met mensen, vooral op belangrijke levensmomenten. Ik durf te zeggen dat ik hun vragen en die van onze maatschappij ken. Geeft het geloof daar antwoord op? Vanuit mijn eigen geloof en leven kan ik daar ja op zeggen. Daarom is dit boek een hulp voor allen die verdieping zoeken voor hun geloof. Het is ook een steun voor vrijwilligers in hun contacten met mensen."

ReviewsWrite your own review

:

Your email will only be used for the given review

:
:
:
 

Product information

Title:

Wat betekent het voor mijn leven?

Author:

J.C. v.d. Linden pr.

Category:

Religion

Number of pages:

234

Illustrated:

No

Format/size:

Paperback 12,5 cm x 20 cm

Release date:

27-07-2012

ISBN:

978-94-6206-146-0 / 9789462061460

Price:

€ 18,45

Language

Dutch