MAN GODS KOM BINNEN Veldwerk voor de kerk

Hein Oldeman

Category: Religion

€ 14,45
Delivery between two and five working days (the Netherlands and Belgium)

Summary

"Dit is echt pastoraat, hier heeft iemand wat aan. Stukjes met een knipoog, maar de serieuze ondertoon ontbreekt bepaald niet." Pastoraat en diaconaat zijn de lijnen die de mensen met elkaar en met God verbinden. Hein Oldeman heeft verspreid over zo’n veertig jaar, vijfentwintig jaar werk voor de kerk mogen doen. Het was de tijd van de grote veranderingen: De tweede helft van de 20e eeuw. De neerslag van zijn werk en dat van anderen vindt u terug in bijna dertig korte bijdragen.

From the book

Ik had haar vaak gesproken, in de kerk en daarbuiten. Ze was jong, hooguit 18 jaar en kwam uit een goed nest, zoals men dat vroeger vaak zei. Eén van de onderwerpen, waarover zij expliciet mijn menig wilde weten was: samenwonen of trouwen. Nu is het in de meeste kerkelijke kringen geen hot item meer, maar aanvankelijk was dat wel zo. Mijn mening deed er kennelijk toe, want er werd duidelijk naar gevraagd. Ik heb, ook tegenover haar, altijd heel simpel gesteld, dat, als je het met elkaar eens bent en er verder geen beletsels zijn, trouwen mijn voorkeur heeft. Als iemand, die het goed meent met de kerkelijke/pastorale zorg heb ik tevens geprobeerd mijn standpunt theologisch te funderen, maar was daarin niet altijd succesvol, zeker niet toen ik las dat men in het oude Israël het voor-huwelijk kende. Het is hier uiteraard niet de plaats om mijn opvattingen te verdedigen. Laat ik echter maar heel gewoon zeggen, ze zijn weinig principieel en eerder pragmatisch. Toch hebben ze hier en daar kennelijk hun sporen getrokken. Mijn vrouw en ik waren een avondje uit. Toen wij bij de uitgang van het theater stonden, hoorde ik een stem achter mij zeggen: "Dag mijnheer..." Ik draaide me om en daar stond genoemde jonge dame. "Mag ik u mijn man voorstellen?" Ik keek tegen een boomlange jongeman op, hij noemde zijn naam en we schudden elkaar de hand. "Ik ben getrouwd", zei de dame in kwestie, "want u was destijds toch tegen samenwonen." "Nou", zei ik overrompeld, "zo expliciet heb ik het nu ook weer niet gesteld, maar je hebt gelijk, ik was geen enthousiaste voorstander." "U ziet het", zei ze met enige ironie, "ík heb uw advies ter harte genomen en we zijn heel gelukkig getrouwd."

About the author

"Ik ben geboren in 1935 en studeerde Sociale Geografie aan de Rijks Universiteit in Utrecht. In een aantal plaatsen van ons land ben ik werkzaam geweest als leraar aardrijkskunde. Ik heb altijd veel belangstelling voor schrijven gehad, maar tot mijn pensionering in 1996 bleef het beperkt tot verslagen, opstellen en een enkel kort verhaal. Vanaf mijn pensionering begon het wat serieuzere werk met o.a. boekwerkjes van lokale betekenis. Dit mijn eerste officiële uitgave."

ReviewsWrite your own review

:

Your email will only be used for the given review

:
:
:
 

Product information

Title:

MAN GODS KOM BINNEN Veldwerk voor de kerk

Author:

Hein Oldeman

Category:

Religion

Number of pages:

52

Illustrated:

No

Format/size:

Paperback 12,5 cm x 20 cm

Release date:

09-11-2012

ISBN:

978-94-6206-408-9 / 9789462064089

Price:

€ 14,45

Language

Dutch