De Kerk van Jezus Christus

Christopher D.J. Woodman

Category: Religion

€ 16,45
Delivery between two and five working days (the Netherlands and Belgium)

Summary

De Kerk van Jezus Christus, Zijn leer hersteld! is een helder en duidelijk geschreven concordantie. De volgende drie zaken worden belicht: De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen is een Christelijke Kerk en geen sekte; De Bijbel is in overeenstemming met Het Boek van Mormon, De Leer en Verbonden en alle andere heilige boeken van deze Christelijke kerkgenootschap. Tenslotte wordt in dit boek een groot aantal van hun leerstellingen kort en bondig uitgelegd, met daarbij een schriftuurlijke onderbouwing. Hierdoor zult u een goede indruk krijgen van het “Herstelde Evangelie”.

From the book

Een Christelijke Wereld Kerk
Veel mensen hebben mij, en ongetwijfeld ook anderen, gevraagd of de “Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen” een Christelijke Kerk is. Hierop zeg ik volmondig: JA!

Wij geloven in Jezus Christus, hopen op Jezus Christus, bidden naar God de Vader in de naam van Jezus Christus en geloven met volle overtuiging dat Jezus Christus de Zoon is van de Levende God.

Om dit te ondersteunen, wil ik u verwijzen naar het eerste artikel in de Artikelen des Geloofs. Hierin staat het volgende: “Wij geloven in God, de eeuwige Vader, en in zijn Zoon, Jezus Christus, en in de Heilige Geest”.

Naast de Bijbel is er ook in Het Boek van Mormon, De Leer en Verbonden, en in De Parel van Grote Waarde veel geschreven over Jezus Christus als zijnde de Zoon van God en Verlosser van de gehele mensheid.

Als actief lid van “De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen” heb ik naar eer en geweten de in deze uitgave vermelde leerstellingen van De Kerk zo getrouw mogelijk proberen weer te geven. Naar mijn weten is dit ook volledig en correct gebeurd.

Ik wens u oprecht succes in uw zoektocht naar Jezus Christus en zijn Kerk.

About the author

"Ik ben op 1 juli 1968 in Groot Brittannië geboren en in 1973 met mijn familie naar Nederland geëmigreerd. In mijn leven heb ik veel gelezen, culturele interesses ontwikkeld, een Kerkelijke zending vervuld en veelvuldig binnen Europa en de Verenigde Staten rondgereisd. Mijn persoonlijke ontwikkeling en creativiteit zijn mede gevormd door al mijn levenservaringen, en het is dan ook deze persoonlijke ontwikkeling en creativiteit waarvan mijn schrijversgeest nu dankbaar gebruikmaakt."

ReviewsWrite your own review

:

Your email will only be used for the given review

:
:
:
 

Product information

Title:

De Kerk van Jezus Christus

Author:

Christopher D.J. Woodman

Category:

Religion

Number of pages:

130

Illustrated:

Yes

Format/size:

Paperback 12,5 cm x 20 cm

Release date:

21-12-2012

ISBN:

978-94-6206-552-9 / 9789462065529

Price:

€ 16,45

Language

Dutch