Patriot en populist avant la lettre

Ewout Klei

Category: Miscellaneous
  • (1)

€ 17,25
Delivery between two and five working days (the Netherlands and Belgium)

Summary

Nederlands populisme is niet te begrijpen zonder kennis van Joan Derk van der Capellen tot den Pol (1741-1784). Pim Fortuyn noemde hem zijn "illustere voorganger en voorbeeld". Centraal in deze korte biografie staat het politieke optreden van Van der Capellen. Hij wordt vergeleken met Fortuyn en de Engelse politicus John Wilkes (1725-1797). Waarom verzette Van der Capellen zich tegen de politieke elite? Hoe wist hij de publieke opinie bij zijn zaak te betrekken? Boekte hij succes? Wie zijn nu zijn politieke erfgenamen?

From the book

Van der Capellens zwarte canon over de Oranjes was slechts een aanloop tot het eigenlijke doel van Aan het Volk van Nederland: het benoemen van de misstanden waar de Republiek nu mee te kampen had. Dat de Vierde Engelse Oorlog rampzalig voor Nederland verliep was volgens Van der Capellen helemaal de schuld van Willem V. Ook had Van der Capellen kritiek op het privéleven van de stadhouder: zijn openbare dronkenschap en zijn amoureuze toenaderingspogingen tot Constantia van Lynden, oftewel freule Stijn. Pas helemaal aan het eind  kwam Van der Capellen met praktische voorstellen, zijn programma tot hervorming:

"Verzamelt U elk in Uw steden en ten plattelande in Uw dorpen. Komt vreedzaam bijeen, en kiest uit Uw midden een matig aantal goede, deugdzame, vrome mannen; kiest goede patriotten, waarop gij vertrouwen kunt. Zendt dezen als Uw gecommitteerden naar die plaatsen, waar de Staten van Uw verschillende provincies vergaderen en beveelt hun, dat zij zodra mogelijk bij elkander komen om uit naam en op het gezag dezer natie, met en naast de Staten van elke provincie een nauwkeurig onderzoek te doen naar de redenen van de verregaande traagheid en slapheid waarmee de bescherming van het land tegen een geduchte en vooral actieve vijand wordt behandeld. Beveelt hun verder, dat zij insgelijks met en naast de Staten der bijzondere provincien een raad voor Zijne Hoogheid kiezen, en hoe eerder hoe liever al zulke middelen helpen beramen en in het werk stellen als tot redding van het benauwde vaderland dienstig zullen worden geoordeeld. Laaten uwe gecommitteerdens u lieden van tyd tot tyd, door middel der drukpers, in het publiek openlyk verslag doen van hunne verrigtingen."

About the author

"Ik ben historicus en gespecialiseerd in de politieke geschiedenis. In 2004 studeerde ik af op een scriptie over Joan Derk van der Capellen. Ik kreeg voor dit verhaal in 2005 de Radix scriptieprijs. Van 2006 tot 2011 werkte ik aan ‘Klein maar krachtig, dat maakt ons uniek’, een boek over de geschiedenis van het Gereformeerd Politiek Verbond. Tegenwoordig werk ik als freelance schrijver, onder andere voor schoolboeken."

Reviews

2016-10-24 19:19:49 | By: J.H. Wigger | Rating:
Mooi boek, geeft een goed en overzichtelijk beeld van de politieke activiteiten van Joan Derk van der Capellen tot de Pol. Aanbevelenswaardig.Write your own review

:

Your email will only be used for the given review

:
:
:
 

Product information

Title:

Patriot en populist avant la lettre

Author:

Ewout Klei

Category:

Miscellaneous

Number of pages:

148

Illustrated:

No

Format/size:

Paperback A5

Release date:

03-05-2013

ISBN:

978-94-620-6870-4 / 9789462068704

Price:

€ 17,25

Language

Dutch

Rating:

  • (1)