De zes scheppingsdagen

K. Noordhof

Category: Religion

€ 15,45
Delivery between two and five working days (the Netherlands and Belgium)

Summary

Noordhof maakt aan de hand van de grondtekst van Genesis 1 en 2 per vers (of verzen) aantekeningen, die opmerkelijke conclusies bevatten, gevolgd door een overdenking waarbij de Schepper de eer krijgt die hem toekomt. Doordat de auteur zich afvraagt hoe de eerste lezers van Genesis de beschrijving van de Schepping hebben beoordeeld, blijven wetenschappelijke vooronderstellingen en theologische standpunten, die in de loop van de geschiedenis zijn ontstaan, buiten beschouwing; alleen als deze in strijd komen met de tekst, worden ze aangehaald. De bijbel heeft in de optie van de schrijver het laatste woord.

From the book

Mijn vooronderstelling is dat in alle verzen van de bijbel de Almachtige de eigenlijke auteur is, dus ook in Genesis. De schrijver van Genesis is waarschijnlijk Mozes, de man Gods, die het volk Israël in de woestijn leidde naar het beloofde land. De bijbel geeft nl. aan in 2 Petrus 1: 21 dat schrijvers van de bijbel niet zelf een verhaal gingen fantaseren, maar openbaringen kregen van Godswege. In de jaren tachtig heb ik studie gemaakt van het bijbels hebreeuws (autodidact), waardoor het mogelijk werd een woord-voor-woord vertaling te leveren. Aanleiding voor de studie was een gekocht boekje, getiteld "Sjalom en Israël", waaruit bleek dat joodse postzegels veelal een bijbels onderwerp uitbeelden en onderaan is dan op een apart strookje (tab) de bijbeltekst vermeld. Ik ben postzegelverzamelaar en wilde graag de hebreeuwse tekst kunnen lezen. Het is mijn bedoeling nauwkeurig de grondtekst na te gaan in zijn verband, om zodoende wat meer inzicht te krijgen in het begin van de Schepping.

About the author

ReviewsWrite your own review

:

Your email will only be used for the given review

:
:
:
 

Product information

Title:

De zes scheppingsdagen

Author:

K. Noordhof

Category:

Religion

Number of pages:

108

Illustrated:

Yes

Format/size:

Paperback 12,5 cm x 20 cm

Release date:

06-04-2007

ISBN:

978-90-8834-067-3 / 9789088340673

Price:

€ 15,45

Language

Dutch