Prehistorie - Een kritische benadering van de Oudheid

C.A.J. Thijssen

Category: Miscellaneous

€ 20,55
Delivery between two and five working days (the Netherlands and Belgium)

Summary

In 2009 werd door wetenschappelijk onderzoek vastgesteld dat ongeveer 50.000 VC de zee rond Antarctica een temperatuur gehad moet hebben van ± 30°C. Welke invloed heeft dit gehad op de evolutie? Geologen vonden in de vallei van Mexico vier bewoningslagen boven elkaar; alle opeenvolgend bedolven door een catastrofe. Hebben deze woonlagen zich in die tijden op zeeniveau bevonden?
Dit zijn vragen over de Oudheid waar in dit boek verbindingen worden gelegd tussen artefacten, oude geschriften en andere invalshoeken, zoals geologie, sterrenkunde en techniek. Het boek geeft ruimte om een eigen mening te vormen… of zelf op onderzoek uit te gaan.

From the book

Aeronautica

Uit de zo genoemde Vorige Oudheid lijken toch afkomstig een aantal overleveringen, gebruiken, symbolen, talen en technieken, die op onverklaarde wijze in de prehistorische tot zelfs in de historische tijd zijn terechtgekomen en die gewag maken van Vliegen in de lucht (Gilgamesj, Arjuna, Henoch, Ezechiël, Zeus).

Aan dit punt wordt hier aandacht geschonken omdat er veelvuldig sprake is van vliegeniers en bepaalde overleveringen en afbeeldingen vertellen van vliegende voertuigen (Egypte, India, China, Indianen), televisie en radiocommunicatie (Midden Oosten, India) en van uit de lucht neerdalende engelen, wachters en "glanzenden" (Bijbel: Lot, Daniel, Egypte, Amerind). Die nederdalenden zouden uit zuidelijke richting gekomen zijn (Indianos, Zuid-Egypte) of van TiTi. Dondervogels (Amerind), overvliegende machines die zoveel lawaai maakten (Egypte), vliegende dieren met een schild van ijzer (Kelten) en grote metalen vogels (Eskimos).

Op prehistorische bouwwerken zijn afbeeldingen van mensen en toestellen gevonden met vleugels of in een vliegende houding (Midden-Oosten, Egypte, Perzië, Mayax, Zuid- en Oost-Azië). Men vindt ze ook op rolzegels. Soms zelfs zijn mensen en toestellen zwevend afgebeeld met heuse luchtkastelen. Vliegende goden, draken en slangen vindt men op afbeeldingen in Mexico en China. In het Midden-Oosten vond men afbeeldingen van gevleugelde cirkels of wielen, waarbij de afgebeelde "vleugels" wellicht ook te interpreteren zijn als zonnepanelen (afbeelding 49).
Omdat nergens oude vliegvelden werden ontdekt, moet de techniek geavanceerd zijn geweest. Startbanen had men wellicht niet nodig. Hoewel men nabij Nazca (Zuid-Amerika) lange rechte banen kan waarnemen van wel acht kilometerlang waarbij de rotsbodem geëgaliseerd is. Het is verbazingwekkend dat zulke lange rechte lijnen konden worden getrokken in bergachtig gebied (afbeelding 19).

Opstijging vond plaats op een voor ons onbekende wijze. Soms werd opgestegen uit silo's en bestond de bescherming van het grondpersoneel uit luipaardvellen (Egypte). Men zou kunnen denken aan aardse astronauten, voortgekomen uit een aardse cultuur, die in het hemelruim op een missie waren en daarvan terugkeerden.

About the author

"Mijn nieuwsgierigheid was aanvankelijk gericht op Egypte, later breidde dit zich uit naar de gehele wereld. Na kennisname van een aantal wetenschappelijke werken, kwam daar een argwanende en later zelfs een kritische opstelling voor in de plaats. Archeologische uitleg blijkt vaak controversieel in vergelijking met andere bronnen. Gedurende 40 jaar heb ik kennis verzameld uit vele bronnen. Ik heb niet op alles een antwoord, maar ik hoop wel dat de lezer aan het denken wordt gezet."

ReviewsWrite your own review

:

Your email will only be used for the given review

:
:
:
 

Product information

Title:

Prehistorie - Een kritische benadering van de Oudheid

Author:

C.A.J. Thijssen

Category:

Miscellaneous

Number of pages:

286

Illustrated:

Yes

Format/size:

Paperback 16 x 24 cm

Release date:

04-10-2013

ISBN:

978-94-022-0143-7 / 9789402201437

Price:

€ 20,55

Language

Dutch