Bouwstenen tot Welzijn

Aloïs Van Grieken

Category: Society

€ 15,95
Delivery between two and five working days (the Netherlands and Belgium)

Summary

Heel wat personen krijgen niet altijd de mogelijkheid om te participeren aan de verschillende tewerkstellingsmogelijkheden in onze huidige maatschappij. Hun levensomstandigheden en/of persoonlijke beperkingen zorgen ervoor dat ze niet optimaal kunnen deelnemen aan het sociaaleconomisch leven. Terwijl er ook bij deze personen een behoefte is om zich nuttig te kunnen maken, het zich gewaardeerd te voelen en gerespecteerd te worden als een volwaardig individu binnen de samenleving. Via arbeidszorg tracht men hierop in te spelen en een antwoord te bieden op de noodkreet van deze personen. Bouwstenen tot Welzijn geeft een beeld over arbeidszorg en wat dit betekent voor de hulpvrager.

From the book

Het verhaal van Jozef.

Jozef heeft gewerkt als automecanicien. Als jonge gast kreeg hij een moto- ongeval waardoor zijn leven helemaal veranderde. Zijn leven heeft aan een zijden draadje gehangen. Na een periode in coma gelegen te hebben en verschillende operaties volgde de revalidatie. Jozef zou nooit meer worden zoals voorheen. Dit was niet alleen een enorme klap voor hem, maar ook voor zijn ouders.

Uiteindelijk kwam hij terecht in een dagcentrum. Vanuit een samenwerking tussen het dagcentrum en het arbeidszorgcentrum stelden wij vast dat Jozef een stap verder wilde zetten in zijn leven. Hij wou arbeidsmatige activiteiten doen. Zo kwam Jozef 2 dagen per week naar het arbeidszorgcentrum, waar wij de mogelijkheid kregen om hem beter te leren kennen. Wat waren zijn mogelijkheden? Welke wensen heeft hij voor de toekomst en kunnen wij hem hierbij helpen?
Na enige tijd in het arbeidszorgcentrum werd het duidelijk dat Jozef, die niet meer de verstandelijke mogelijkheden had van voorheen, die niets meer voelde (zoals pijn), die weinig of niets meer proefde of rook, die niet meer kon onthouden, nog steeds de wens had om ooit in een garage te mogen gaan werken.
Samen met hem zijn wij onze zoektocht gestart naar een garage die eventueel openstond voor deze methodiek.
De ouders die in eerste instantie geen voorstanders waren, omdat het toch niet zou lukken, gingen na het geven van enkele voorbeelden akkoord.
Uiteindelijk hebben wij een busgarage gevonden in zijn eigen thuisomgeving. Na het volgen van de procedure werd er gestart met 1 volledige dag per week.
De eerste dagen ging ik als begeleider mee naar de garage en voerde samen met Jozef de opdrachten uit. Tijdens onze eerste opdracht mochten wij de zetels uit een oude bus los maken en er uithalen.

About the author

"Ik ben in 1956 in Mol (België) geboren. Naast een opleiding als elektricien heb ik ook het graduaat in de orthopedagogiek met vrucht volbracht. Momenteel ben ik 37 jaar actief als opvoeder - begeleider, en de laatste 17 jaar ook als coördinator van een arbeidszorgcentrum. Reeds vele jaren droomde ik ervan om al deze praktijkervaringen en problematieken die ik mocht ondervinden  neer te schrijven. Zowel vanuit eigen oogpunt als vanuit de hulpvrager."

ReviewsWrite your own review

:

Your email will only be used for the given review

:
:
:
 

Product information

Title:

Bouwstenen tot Welzijn

Author:

Aloïs Van Grieken

Category:

Society

Number of pages:

82

Illustrated:

Yes

Format/size:

Paperback 12,5 cm x 20 cm

Release date:

29-11-2013

ISBN:

978-94-022-0396-7 / 9789402203967

Price:

€ 15,95

Language

Dutch