Duitsland, 9 november - De lange weg naar eenheid en vrijheid

Jan Luijten

Category: Miscellaneous

€ 16,95
Delivery between two and five working days (the Netherlands and Belgium)

Summary

Dat zich op 9 november ingrijpende gebeurtenissen hebben afgespeeld, is min of meer toevallig. Maar nader beschouwd bestaat er een zekere samenhang tussen die gebeurtenissen en geven ze een lijn weer in de geschiedenis van Duitsland in de negentiende en vooral de twintigste eeuw. Ze tonen aan dat de weg naar Duitse eenheid, vrijheid en democratie lang is geweest en geplaveid was met geweld. Dat het op 9 november 1989 uiteindelijk toch nog goed is gekomen met Duitsland, bevestigt dat de geschiedenis zich niet steeds herhaalt.

From the book

Op deze zaterdag bereikte de revolutie Berlijn. In de ochtenduren was het betrekkelijk rustig geweest in de stad. De mensen waren nog gewoon naar hun werk gegaan, ofschoon er sprake was van een algemene staking om zo de keizer te dwingen troonsafstand te doen. Want zonder troonsafstand was de Amerikaanse president Wilson niet bereid tot een wapenstilstand. En de Duitsers, vooral de gewone soldaten aan het front en de arbeiders in de wapenindustrie, hadden meer dan genoeg van de oorlog. De euforie van het begin van de Eerste Wereldoorlog in augustus 1914 was al lang vervlogen. De vele doden en gewonden, de invaliden in de straten, honger en nood hadden geleid tot diepe verbittering. De oorlog was verloren en het Duitse volk was uitgeput en gedesillusioneerd. Het verlangde naar rust en vrede.
Het gevoel bedrogen te zijn, moet immens groot zijn geweest. Vier jaar lang hadden de generaals hoog opgegeven van de onoverwinnelijke kracht van het leger en, samen met nationalistische en conservatieve politici in Berlijn, beloofd dat een Siegfrieden nabij was. Een overwinning dus, waarbij Duitsland de vredesvoorwaarden zou dicteren. En die zouden hard zijn. Berlijn zou grote delen van West- en Oost-Europa annexeren, nieuwe kolonies verwerven en een wereldmacht worden.
Al deze ‘annexionisten’ (generaals, grootindustriëlen, Pruisische edellieden, rechtse politici en nationalistische burgers) hadden zich nog in september 1917 verenigd in een nieuwe partij, de Deutsche Vaterlandspartei, die in de zomer van 1918 1,2 miljoen leden telde. De oprichting van deze partij was het antwoord van rechts op de resolutie die de Rijksdag in juli 1917 met de stemmen van de sociaal-democraten, de linkse liberalen en het katholieke Zentrum had aangenomen, en waarin werd aangedrongen op vredesonderhandelingen.

About the author

"Geboren werd ik op 4 november 1941. Ik groeide op in Breda, waar ik het lyceum bezocht. Na mijn eindexamen werd ik leerling-journalist bij het Eindhovens Dagblad. In augustus 1964 verhuisde ik naar Amsterdam, waar ik enkele jaren politieke en sociale wetenschappen studeerde en redacteur werd bij de Volkskrant. Die krant stuurde mij eind 1969 als correspondent naar Bonn, waar ik tien jaar verbleef. Voor mijn journalistieke werk was het regelmatig nodig me te verdiepen in de Duitse geschiedenis en literatuur. Daaruit groeide een belangstelling, die me nooit meer heeft verlaten."

ReviewsWrite your own review

:

Your email will only be used for the given review

:
:
:
 

Product information

Title:

Duitsland, 9 november - De lange weg naar eenheid en vrijheid

Author:

Jan Luijten

Category:

Miscellaneous

Number of pages:

108

Illustrated:

Yes

Format/size:

Paperback A5

Release date:

28-03-2014

ISBN:

978-94-022-0672-2 / 9789402206722

Price:

€ 16,95

Language

Dutch