Europa - dáárom!

Justus J. de Visser

Category: Society
  • (8)

€ 20,49
Free shipping
Delivery between two and five working days (the Netherlands and Belgium)

Summary

Europa heeft de toekomst. Ook in een verder globaliserende wereld. Mits het zijn eigen huis op orde brengt en houdt. De diversiteit van Europa’s volken is geen zwakte, maar juist een sterkte. Mits de wil tot verder integreren sterk genoeg is. Ja, er zijn grote problemen te overwinnen. Problemen die een ieder in zijn/haar dagelijks leven raken. Maar stilzitten is géén oplossing. Volken overleven niet door passiviteit maar door doen. De afgelopen 70 jaar hebben een succesverhaal geproduceerd, nooit eerder vertoond in de geschiedenis. Dat succesverhaal te prolongeren is onze opdracht. Voor ons zelf, voor onze kinderen, voor onze kleinkinderen.

From the book

Eens werd mij de vraag gesteld wat de oudere generatie van Nederlandse Eurofielen in vredesnaam heeft bezield. Waarom waren dat zulke ‘starry blue eyed’ idealisten? Ik kon moeilijk anders dan met nauwelijks verholen verbazing reageren: de generatie die tussen 1945 en 1992 aan de eenmaking van Europa heeft gebouwd bestond allerminst uit zulke naïevelingen; het waren veel meer mensen die goed hadden nagedacht over de strategische Nederlandse belangen – die trouwens van alle tijden zijn en zullen zijn. Zo is onze ligging in de Rijn/Maas delta een domweg niet weg te cijferen gegeven. Nederlanders en Belgen zullen, om die eenvoudige reden van hun ligging, van strategisch belang zijn en blijven voor de transitohandel naar het Europese achterland. Dat biedt hun immense voordelen, maar ook beperkingen. De goederenstroom naar Duitsland en Frankrijk of nog verder mag immers niet tot stilstand komen omdat dat voor die economieën levensbedreigend zou zijn. Nederlanders en Belgen mogen volop profijt trekken van hun extreem gunstige ligging in de delta, maar wel onder de voorwaarde dat zij ervoor zorgen dat het verkeer naar het achterland zonder problemen verloopt. En dat betekent weer dat wij in Nederland, België en Luxemburg ons op momenten van fundamentele betekenis hebben te plooien naar onze Europese buren, zeker wanneer die het onderling eens zijn, zoals in 1952 bleek met het EGKS plan.
De tijd dat met name de Fransen dolgraag zelf de toegang tot de delta wilden beheersen ligt gelukkig al geruime tijd achter ons. De geschiedenis van Vlaanderen is daardoor bijv. getekend. Maar Vlaanderen heeft de Franse koningen altijd van zich af weten te schudden; de opkomst van de steden Brugge, Gent en Antwerpen is er het bewijs van. Die strijd heeft een diep geworteld wantrouwen in Vlaanderen tegen monarchale dynastieën tot gevolg gehad en, in het verlengde daarvan tegen elke vorm van bovenlokaal bestuur.

About the author

"Europa – dáárom! heb ik geschreven met gebruikmaking van mijn kennis en ervaring als Nederlands diplomaat. Het is een boek dat, hoewel louter met openbare bronnen gemaakt, toch is geschreven van binnenuit de diplomatieke keuken. Ik heb in al die jaren geleerd hoe moeilijk het is om Europa te integreren. Dat komt door onze rijke verscheidenheid die we allen koesteren. Maar ik heb ook geleerd dat het kan – omdat we het willen."

Reviews

2015-01-14 16:39:39 | By: Eric Deckers | Rating:
Verplichte lectuur voor al wie wil begrijpen "waar het om gaat" in Europa. Hyper-actuele geschiedenis met een prospectieve blik op de toekomst. Ook een sterk pleidooi voor wat de Lage Landen zouden moeten ambiëren: communautaire aanpak en uitdieping. Overal komen breuklijnen in de prioriteiten tot uiting: cultuur of economie, verbonden samenleving of markt, communautaire aanpak of intergouvernementele aanpak, verdieping of uitbreiding, unie of vrijhandelszone. Ik voel het aan als een breuklijn tussen de Europese continentale wereld en de Angelsaksische wereld (ik ga daar zelf waarschijnlijk wat "kort door de bocht"). Mij lijkt het wel zeker dat de grondleggers in 1945 een kwalitatief Europa voor ogen hadden, gefundeerd op waarden (vrede en welzijn), compact en met één visie, een gemeenschap van betrokken burgers. Onder Angelsaksische invloed is Europa geëvolueerd naar een enorme vrijhandelszone, waar de "verbruiker" een zo groot mogelijke welstand moet opbouwen. Wat is meer inspirerend? "Europa - dáárom" zet aan tot nadenken over te maken keuzen en over de gronden van de onmiskenbare Europese apathie. Heel warm aanbevolen!

2014-06-07 10:27:35 | By: Alice Bakker-Osinga | Rating:
Heel verhelderend boek van binnenuit de diplomatieke wereld.Jammer dat pas na hun pensionering diplomaten beschrijven hoe wij ONS EUROPA ALS THUIS verkwanselen .Zonder besef en waardering voor de tot standkoming van besluitvorming en met focus alleen nog op economische/financiele problemen. Anno 2014 is het beter leren omgaan met elkaar als beschaafde mensen en met paradoxen een MUST.Daarvoor zijnboeken zoals van deze begaafde auteur belangrijk.Maar dedoor ICT steeds mondiger burger heeft ook nood aan een coherent, beeldend verhaal over ONS EUROPA.Te beginnen bij Zeus die Europa schaakte, Karel de Grote etc.De VIA REGIA van Kiev naar Santiago de Compostela is symbool voor cultureel-economische integratie a la Jan Figel.Havel zocht naar de ZIEL van ons continent.Nu wij nog in woorden en daden. De politieke processen zullen moeten worden aangepastaan onze huidige tijd.Wie pakt de handschoen op?

2014-05-28 19:38:24 | By: Peter Gorissen | Rating:
Een helder overzichtelijk verhaal waarin nog eens duidelijk de feiten op een rijtje worden gezet. Deze worden nog eens gelardeerd positieve en negatieve beoordelingen. Bij het lezen zie je de geschiedenis van Europa aan je voorbijgaan. Duidelijk wordt ook waarom Europa, daarom! Een sterk Nederland in een sterk Europa!

2014-05-19 15:35:17 | By: Albert Snethlage | Rating:
Dit is nu precies het boek waaraan m.i. behoefte is: een glashelder geschreven, goed gedocumenteerd, maar ook vlot leesbaar verhaal, waarin de feiten inzake de vorming en de ontwikkeling van de EU op een rijtje worden gezet. Zeer nuttig, temeer omdat de discussie over het uiterst belangrijke terrein van de EU zo vaak met loze kreten wordt gevoerd.

2014-05-13 09:50:50 | By: Karel van Kesteren | Rating:
Een prachtig boek, dat verplichte kost zou moeten zijn voor iedereen, vooral politici, die zich nu menen te moeten profileren als o-zo-kritisch tegenover de EU. Dan zien ze bijvoorbeeld dat de "communautaire methode", besluitvorming volgens de verdragen, de Nederlandse (mede-)invloed en (mede-)zeggenschap waarborgt, terwijl vasthouden aan "soevereiniteit" en veto-rechten ons tot speelbal van de groten maken. De Visser geeft het treffende voorbeeld van de fop-soeveriniteit die onze eigen gulden ons gaf en weer zou geven: de "vrijheid" om kritiekloos en zonder dat je er wat over te zeggen hebt de Duitsers te moeten volgen. Maar hoe breng dat over, dat we juist dankzij versterking van de EU onze zeggenschap over eigen zaken (dus: soevereiniteit) kunnen behouden? Inderdaad een vmbo-versie van het boek? Maar allereerst hebben we overtuigende politici nodig, die rondweg uitkomen voor het belang van de EU en niet een beetje meewaaien met Wilders. Laten we hopen dat Nederlandse politici zich door het boek van De Visser in die richting laten inspireren en dat er zo meer bewustwording komt over het belang van het Europese eenheidsstreven. Niet alleen voor onze inkomens en banen, maar ook voor onze waarden. Of wachten we tot Poetin de gasprijs voor Nederland koppelt aan het afschaffen van de homo-rechten?

2014-05-06 15:43:49 | By: Carel van Lookeren Campagne | Rating:
Als je dit boek leest, rijgen de feiten, die je je herinnerde, zich aaneen tot een logisch geheel. Daarbij komen dan de feiten, die je je niet meer herinnerde. Zij vullen de andere aan en verbinden ze in de tijd.Het geheel wordt uitstekend gedocumenteerd met een zeer uitgebreid notenapparaat.Nu de Heren en Dames, die er over gaan, nog even overtuigen. Die hebben jammer genoeg geen tijd om te lezen. Zij zijn te druk bezig met elkaa.

2014-04-28 12:32:32 | By: Scepticus | Rating:
Glashelder verhaal; jammer dat ik dit alles niet eerder wist. Moet ik mijn negatieve mening over Europa misschien gaan herzien?

2014-04-22 19:44:22 | By: ben schut | Rating:
boek voor vakmensen. just, nu nog een variant voor 55% van de bevolking, die vmbo-ers. of liever gezegd, voor lieden die wel willen weten over Europa, nut en noodzaak, en het moet gewoon omdat we het willen. maar ook lieden die moeilijk en breedvoerigs woordgebruik haten...... overigens ook een goed historisch en actueel overzicht voor hen die wel van stevige kost houden. pfffff, wat laten de politieke partijen in nederland het onderwerp lelijk vallen. mis ook waardering van milieu en vooral natuurorganisaties voor europa en europese regelgeving. Europa verdient onze aandacht. meer nog na lezing van dit boek.Write your own review

:

Your email will only be used for the given review

:
:
:
 

Product information

Title:

Europa - dáárom!

Author:

Justus J. de Visser

Category:

Society

Number of pages:

224

Illustrated:

No

Format/size:

Paperback A5

Release date:

04-04-2014

ISBN:

978-94-0220-684-5 / 9789402206845

Price:

€ 20,49

Language

Dutch

Rating:

  • (8)