Waarom het in Nederland gaat zoals het gaat

Joost van der Valk

Category: Society

€ 18,35
Delivery between two and five working days (the Netherlands and Belgium)

Summary

In Europa zijn er ruwweg twee categorieën landen. Landen met een grote eigenheid en landen met een minder grote. De eigenheid wordt sterk bepaald door wat er in de geschiedenis is gebeurd. Van belang zijn machtspolitiek (of imperialisme) en de tijd dat een land onafhankelijk is. Nederland behoort tot de tweede categorie. Dit heeft gevolgen voor ons gedrag in het hier en nu. Met behulp van o.m. de modellen van cultuurfilosoof Arnold Cornelis wordt ‘ons’ gedrag nader geanalyseerd. Ook is er aandacht voor de sturingsfilosofie van de maatschappij. Hieruit kunnen fenomenen als de vrij hoge mate van (onzichtbaar) geweld in onze samenleving en het medicijngebruik redelijk goed verklaard worden. Besloten wordt met het benoemen van belangrijke aandachtspunten ter verbetering van het ‘gezondheidsklimaat’ in Nederland.

From the book

Hoe zit het met Nederland?

Het is zinvol om Nederland te vergelijken met de Europese (dominante) landen op met name de elementen die aan de orde zijn geweest. Waarom is het zinvol? Ons land heeft de neiging om zich als bijna voortreffelijk in alles te presenteren. Het opgeheven vingertje heeft daarmee te maken, het gidsland willen zijn ook. Het neigt wat naar bijna onschendbaarheid. Dat is niet goed vanuit veel invalshoeken. Zoals in ieder land zijn er bij ons goede en minder goede zaken te noteren. Echter om een idee te krijgen waar we staan, een beetje op de apenrots van Europa, is het goed dezelfde procedure te volgen voor ons land. Dat geeft dan een soort start van waaruit verder gediscussieerd en gedacht kan worden. En het is methodologisch correct. Nog even voor de goede orde: de belangrijke kenmerken zijn de tijd dat de natie onafhankelijk is, vrij bestaat en de mate waarin getracht is om gebiedsuitbreiding, machtspolitiek daadwerkelijk te realiseren. Het zal een wat bijzonder, ik denk ook een verrassend beeld geven.

About the author

"Na de studie civiele techniek aan de toenmalige TH Delft kreeg het gedrag van mensen in brede zin mijn aandacht. Dit kon ik goed gebruiken in mijn werkveld verkeer, vervoer en infrastructuur. In de arbeidstijd heb ik veel innovaties gerealiseerd. Dit was altijd zeer concreet, waardoor ik een goed beeld kreeg waarom Nederland (en ook de Europese landen) doen wat ze doen. In die tijd kregen managementboeken en sociologie mijn aandacht. Daarnaast raakte ik gefascineerd door de Europese geschiedenis. Dit alles heeft uiteindelijk geleid tot dit boek."

ReviewsWrite your own review

:

Your email will only be used for the given review

:
:
:
 

Product information

Title:

Waarom het in Nederland gaat zoals het gaat

Author:

Joost van der Valk

Category:

Society

Number of pages:

184

Illustrated:

Yes

Format/size:

Paperback 12,5 cm x 20 cm

Release date:

02-01-2015

ISBN:

978-94-0221-391-1 / 9789402213911

Price:

€ 18,35

Language

Dutch