Filosofie voor de 21ste eeuw

Dirk Cornelis Seip

Category: Society

€ 21,85
Delivery between two and five working days (the Netherlands and Belgium)

Summary

Filosofie voor de 21ste eeuw geeft een visie op de politieke normen die voor alle staten in de wereld gelden. Daarnaast worden emoties en relaties beschreven die onder alle mensen op aarde voorkomen. Tegelijkertijd wordt een programma ontvouwd van wat staten nog moeten doen om vrede, gerechtigheid en welvaart in de gehele internationale gemeenschap te bereiken.

From the book

In de conversatie en omgang tussen baby en verzorger wordt veel duidelijk:
welk voedsel vindt de baby lekker;
hoe wordt hij het liefst geknuffeld;
met welke woordjes en gebaartjes zet hij zijn verzorgers het best in gang;
welke gevaren zijn er in zijn directe omgeving en hoe moet hij die tegemoet treden;
hoe heten de mensen en de dingen om hem heen;
wat is stout en wat is lief;
wat is eng en wat is leuk.

Zo neemt het kind stap voor stap de kennis, de woordenschat, de waarden en normen, de opvattingen, de rituelen en de gewoonten van zijn omgeving op. Het wordt mens.

Samen met de integratie wordt het kind ingelijfd in de cultuur. Dat wil zeggen dat het de vrijheid wordt ontnomen anders te denken en anders te zijn dan is aangegeven. In zijn puberteit en volgende jaren zal het nog veel moeite kosten de geestelijke erfenis te toetsen op haar specifieke betekenis voor hemzelf, en eigen keuzes te maken.

De menswording van het kind kan gepaard gaan met ernstige storingen: extreme honger, oorlog, moord op familieleden, ronseling als kindsoldaat, kindarbeider en kindprostituee, geestelijke en fysieke mishandeling door opvoeders, ernstige ziekten en handicaps.

Zo’n slachtofferkind heeft recht op zorg van de gemeenschap waarin het dit leed heeft ondergaan, alle zorg die nodig is om de tegenslag te compenseren, zo nodig levenslang. Zo kan het slachtofferkind alsnog enigermate in de richting komen van de positie van kinderen die meer geluk hebben ervaren.

About the author

"De kennis en wijsheid die ik in mijn leven heb vergaard, heb ik systematisch verwerkt in Filosofie voor de 21ste eeuw. Nu aan het begin van de 21ste eeuw veel politieke normen en mensenrechten ter discussie staan in de internationale gemeenschap, vind ik het tijd voor een round up van gemeenschappelijke wijsheden."

ReviewsWrite your own review

:

Your email will only be used for the given review

:
:
:
 

Product information

Title:

Filosofie voor de 21ste eeuw

Author:

Dirk Cornelis Seip

Category:

Society

Number of pages:

318

Illustrated:

No

Format/size:

Paperback 16 x 24 cm

Release date:

24-04-2015

ISBN:

978-94-0221-622-6 / 9789402216226

Price:

€ 21,85

Language

Dutch