De Slag bij Puiflijk

Drs. G-J.A.N. Derksen

Category: (Local) History
  • (3)

€ 18,55
Delivery between two and five working days (the Netherlands and Belgium)

Summary

Geschiedschrijving is een pad vol valkuilen en voetklemmen. Het ligt ook politiek gevoelig. De waarheid valt vaak ten prooi aan letterdieverij en fictie. Al deze aspecten zien we terug in het boek De Slag bij Puiflijk. Deze geschiedenis werd tot voor kort van alle kanten gemanipuleerd en nauwelijks op basis van de echte feiten voor het voetlicht gebracht. Dit ondergeschoven kind zal de kritische lezer aangaande de aanloop tot de Bataafse Republiek een platvloersere kijk op de gang van zaken geven. De plattelander viel ten prooi aan de euforie van de burgerklasse. Zij sloegen echter de weg in van de maatschappelijk emancipatie.

From the book

Zelden kwam het Land van Maas en Waal met haar ligging op de grens van de Republiek en Generaliteitslanden zo prominent in beeld als in de loop van de ontwikkelingen in de Nederlanden in het bewogen jaar 1794. In dat jaar vond namelijk de zogenaamde Slag bij Puiflijk plaats. Meerdere malen kreeg deze slag aandacht in de plaatselijke pers en bij lokale historici. De geschiedenis eindigde altijd met vraagtekens. Het werd tijd te zien in hoeverre het tot nu toe geschetste beeld klopt en of aanvullende antwoorden kunnen worden gegeven.

Het doel van deze studie is de geschiedenis van de Slag bij Puiflijk zo waarheidsgetrouw mogelijk te verhalen. Erg belangrijk is aan te geven waar er missers en fouten werden gemaakt in bestaande publicaties waarbij onzorgvuldigheid blijkt en het naschrijven meer regel werd dan zelf onderzoek doen.

Ik beoog met dit onderzoek het beeld van de gebeurtenissen te verhelderen en op bepaalde punten te corrigeren. In een later stadium kunnen Engelse militaire archieven wellicht een aanvulling geven op deze geschiedenis.
Als eerste werden alle recente publicaties over dit onderwerp naast elkaar gelegd en op inhoud met elkaar vergeleken. Vervolgens werd een breder, historisch literatuuronderzoek gestart. Daarenboven werden in relatie met de Slag bij Puiflijk primaire bronnen uit de archieven van Nijmegen, Tiel, Den Bosch, Lille (Frankrijk) en Marburg (Duitsland) geraadpleegd. Het Archive de L’Armee du Nord in Vincennes/Parijs bood de gelegenheid de geschiedenis het dichtst te benaderen. Sterker nog, contemporaine bronnen in dit archief werden bepalend voor de kennis over de Slag bij Puiflijk.

About the author

"Ik heb altijd al het gevoel gehad dat ik meer leefde met het verleden dan in het heden. Immers het heden is een product van het verleden. Mijn studie geschiedenis gaf mij het gereedschap dat verleden om te zetten in geschiedenissen. De Slag bij Puiflijk is zo’n geschiedenis. Dit onderzoek toont wederom aan dat het verleden soms een slecht geheugen is met volop manipulatie en onvolledigheden."

Reviews

2017-09-13 14:45:35 | By: B.Weeber
Het boek verdient zeker de drie sterren. Het onderzoek is zeker op hoog niveau ! Zelf heb ik geen klagen over de leesbaarheid. Goed boek voor de geschiedschrijving van Nederland en Maas en Waal in bijzonder.

2017-08-27 10:32:42 | By: W. Kramer | Rating:
Geschiedkundig belangwekkend boek en daardoor zeker 3 sterren waard. Echter redigeerwerk is zeer ondermaats of ontbreekt en had de leesbaarheid een stuk aangenamer gemaakt. Daardoor maar 2 sterren.

2015-08-02 21:13:31 | By: Jan reijnen | Rating:
Het raadsel van deze veldslag dat zich rond 1794 afspeelde in de velden van Puiflijk nu eigenlijk grondig uitgezocht door raadpleging van diverse archieven in Frankrijk. Waardering voor het vele werk dat in stilte van de buitenlandse archieven is uitgezocht. Helaas is in de afgelopen jaren deze geschiedenis bij herhaling telkenmale foutief over geschreven van de een naar de ander. Dit onderzoek geeft duidelijkheid rond het mistige verhaal uit de historie.Write your own review

:

Your email will only be used for the given review

:
:
:
 

Product information

Title:

De Slag bij Puiflijk

Author:

Drs. G-J.A.N. Derksen

Category:

(Local) History

Number of pages:

188

Illustrated:

Yes

Format/size:

Paperback A5

Release date:

13-05-2015

ISBN:

978-94-022-1644-8 / 9789402216448

Price:

€ 18,55

Language

Dutch

Rating:

  • (3)