Solidaire Economie

Prof. dr. Nic Douben

Category: Management

€ 16,95
Delivery between two and five working days (the Netherlands and Belgium)

Summary

In de laatste kwarteeuw is in de westerse wereld de marktwerking in de economie gaan overheersen. Het vrije kapitalisme heeft hierdoor de solidariteit tussen landen, groepen en personen sterk teruggedrongen. Geld heeft de primaire functie van ruilmiddel in de reële economie wel behouden, maar op de financiële markten wordt er wereldwijd mee gespeculeerd. De draagkracht van de aarde is uit het oog verloren en inkomenszekerheid, door middel van arbeid, staat op de tocht. Globalisering en robotisering maken de introductie van een basisinkomen steeds meer wenselijk. Solidaire Economie stelt de noodzakelijke herijking van het kapitalisme voor een breed publiek aan de orde.

From the book

    Een heroriëntatie van het economisch-maat-schappelijke stelsel vraagt in de eerste plaats om een meer bewuste burger en consument. Want alleen of voornamelijk nieuwe en strakkere regels en een meer alert toezicht zijn niet toereikend om het "Umdenken" in het maatschappelijk-economische verkeer tot stand te brengen. De verantwoordelijkheid voor een betere wereld hebben wij persoonlijk en collectief allemaal. De weg hier naar toe kan niet uitsluitend worden overgelaten aan degenen "die ons op afstand besturen". Ook economische democratie vraagt om actieve participatie van iedereen. Dat is niet te hoog gegrepen, maar bittere noodzaak. Niemand kan meer aan de zijlijn blijven staan kijken naar wat anderen ervan brouwen. Voor een nieuwe en op een duurzame wereld gerichte economische orde zullen alle hens aan dek moeten. In het dagelijkse doen en laten van iedereen zal meer dan tot nu toe rekening moeten worden gehouden met de gevolgen die ons concrete handelen heeft voor de kleine en de grote economie waar ook ter wereld. De burger en consument zijn in deze zin "wereldburger" geworden en iedereen dient te beseffen, dat wij allemaal op dezelfde kleine aarde leven die slechts een beperkte draagkracht heeft. Zich onttrekken aan deze realiteit kan niemand meer ook al lijkt het soms dat het gedrag van bepaalde personen en groepen het tegendeel doet vermoeden.
    Zo’n meer solidaire economie vereist niet de complete afschaffing van de markteconomie, maar wel een flinke herijking ervan. Dit betekent dat in de strategie van de ondernemingen de invloeden van het productie- en distributieproces op de maatschappij, naar tijd en ruimte, veel meer aandacht dienen te krijgen. Dit betekent ook dat de ecologische en sociale effecten van het huidige economisch handelen voor de toekomstige generaties en alle regio’s elders in de wereld meegenomen moeten worden in de bedrijfscalculatie en dus in de bedrijfsvoering.

About the author

"Ruim veertig jaar heb ik aan verschillende universiteiten in Nederland generaties van studenten kennis laten maken met aspecten van de economie. Daarnaast ben ik als beleidsadviseur en toezichthouder bij ondernemingen en instellingen betrokken geweest. De functionering van maatschappij en economie houden mij nog steeds bezig. Ik pleit dan ook voor een kritisch volgen van ontwikkelingen die ons economische stelsel meebrengt. Dit boek stelt de noodzakelijke herijking van het kapitalisme voor een breed publiek aan de orde."

ReviewsWrite your own review

:

Your email will only be used for the given review

:
:
:
 

Product information

Title:

Solidaire Economie

Author:

Prof. dr. Nic Douben

Category:

Management

Number of pages:

122

Illustrated:

No

Format/size:

Paperback 12,5 cm x 20 cm

Release date:

18-09-2015

ISBN:

978-94-022-1982-1 / 9789402219821

Price:

€ 16,95

Language

Dutch