Econologics - een holistische kijk op economie, ecologie en humaniteit

Walter van Bunder

Category: Society

€ 21,05
Delivery between two and five working days (the Netherlands and Belgium)

Summary

Crisis is het woord dat al jaren niet meer weg te bannen is uit het nieuws. Economisch, financieel, maar ook op het milieuvlak en op maatschappelijk vlak is het alle hens aan dek geblazen om de steven te wenden. Dit boek heeft de pretentie hierover na te denken, de causale verbanden op te sporen en de wegen naar oplossingen te exploreren. De drie P’s, people, planet en profit, met elkaar verzoenen en tevens alternatieve parallelwegen opzoeken, dit is de ambitie van de schrijver. Het boek is geschreven niet vanuit politiek, ideologisch standpunt, maar vanuit rationeel maar tevens ethisch standpunt.

From the book

Andere pro’s en contra’s voor het invoeren van het BI (basisinkomen)

Een maatschappijmodel, waarbij een groot aantal mensen een soort financiële ondersteuning krijgt, die ze niet nodig hebben en dat er tevens vanuit gaat dat degenen, die het wel nodig hebben, er zeker niet op achteruit mogen gaan, kan niet anders dan als gevolg hebben dat een grotere fractie van de nationale wel-vaart of het bnp via de overheid herverdeeld moet worden. Dit zou alleen vermeden kunnen worden in het utopische scenario van een snelle forse stijging van het bnp. De sterke stijging van de belastingtarie-ven op alle niet-arbeidsactiviteiten (taksshift van ar-beid naar verbruik, kapitaal enz.) zal de aantrekkings-kracht van legale en illegale fiscale vluchtwegen en van kapitaalvlucht alleen maar versterken en investe-ringen en dus economische groei doen dalen. Een neerwaartse spiraal is bijna onvermijdelijk.

Specifiek zijn nog een aantal pro’s en contra’s te be-denken. 

De pro’s liggen vooral op het vlak van de humanise-ring van het werk:

• Meer individuele keuzevrijheid, wel of niet werken in een bezoldigde job, lossere band tussen werk en inkomen, meer vrijwilligers-werk…

• Financiële waardering voor nu onbezoldigde jobs, zoals thuis voltijds kinderen opvoeden, familieleden verzorgen, huishoudwerk…

• Minder burn-outs door stress op het werk (en minder depressies?), minder werkverzuim en ziektekosten.

• Minder extreme armoede (afhankelijk van de hoogte van het BI).

• Meer gemotiveerde werknemers omdat ze niet meer, zoals nu, min of meer gepusht worden om een job te zoeken en aan te nemen.

• Vereenvoudiging bij de Sociale Zekerheid, minder of geen administratie en bureaucratie, ‘wegsaneren’ van groot aantal jobs.

• Neerwaartse druk (?) op brutolonen, omdat het BI als een extra inkomen zou kunnen be-schouwd worden. Daartegenover zullen de lo-nen voor die beroepen, die niet goed meer in de markt liggen, stijgen.

 

About the author

"Ik ben een gepensioneerde Doctor in de Scheikunde en vijfendertig jaar werkzaam geweest bij Bayer Antwerpen. Ik woon te Essen met mijn vrouw Lydie en heb twee kinderen en drie kleinkinderen. Ondanks mijn exact-wetenschappelijke achtergrond, ging en gaat mijn belangstelling ook en vooral uit naar  humane wetenschappen en naar sociale en maatschappelijke problematieken . Als pensioengenieter leek het me zinvol en aangenaam me eens op een ander terrein te begeven dan wat ik professioneel gewoon was."

ReviewsWrite your own review

:

Your email will only be used for the given review

:
:
:
 

Product information

Title:

Econologics - een holistische kijk op economie, ecologie en humaniteit

Author:

Walter van Bunder

Category:

Society

Number of pages:

266

Illustrated:

No

Format/size:

Paperback 12,5 cm x 20 cm

Release date:

25-12-2015

ISBN:

978-94-0222-301-9 / 9789402223019

Price:

€ 21,05

Language

Dutch