Jezus - Gods vervulde belofte

Hertoch Ph. Linger

Category: Religion

€ 14,45
Delivery between two and five working days (the Netherlands and Belgium)

Summary

De belofte is vervuld. God heeft na de zondeval van Adam en Eva een verlosser beloofd. In de verschillende bijbelboeken van het Oude Testament is die belofte steeds herhaald en zelfs tot in details uitgewerkt. De auteur zet uiteen waarom Jezus Christus niet ontkend kan worden. De belofte is uiteindelijk in het Nieuwe Testament vervuld. Jezus wordt geboren en vervult zijn missie. Hij sterft aan het kruis, is begraven en weer uit de dood opgestaan. Hij is naar de hemel teruggegaan, maar zoals Hij beloofd heeft komt Hij terug. Aan het einde van het laatste bijbelboek staat: “Hij die deze dingen getuigt zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus!”

From the book

Er zijn door de eeuwen heen veel filosofische religieuze leiders geboren die hun leer en filosofie verkondigden. Je hebt Confucius gehad, Boeddha, Mohammed en nog een heleboel anderen. Ongeveer tweeduizend jaar geleden is er ook een leider geboren die verschilde en verschilt van de andere religieuze leiders. Het verschil tussen deze leider en de anderen is dat zijn komst ruim vierduizend jaar eerder was aangekondigd. Een ander verschil tussen deze leider en de rest is dat Hij niet alleen een religie heeft verkondigd maar Hij heeft laten zien dat er een levende relatie met God kan bestaan en bestaat. Hij is ook de enige die heeft beloofd dat Hij altijd bij ons is en zal zijn.
Er is geen enkele andere leider geweest die zoveel positieve invloed heeft gehad op mensen. Die positieve invloed ging en gaat verder. Die invloed verandert levens en geeft hoop. Zijn boodschap is niet alleen een leer maar ook een levensstijl. Zijn boodschap verandert je van binnenuit en maakt je tot een nieuw mens. 2 Korintiërs 5:17. Zoals ik al eerder heb gezegd is deze leider ongeveer tweeduizend jaar geleden geboren en heeft Hij ongeveer drie decennia onder ons geleefd. En zoals al de andere leiders is deze leider ook gestorven, maar met twee verschillen. Het eerste is dat Hij gestorven is voor de mensheid en het tweede is dat hij weer uit de dood is opgestaan.
 
De leider over wie ik het heb en ga hebben in dit boek is Jezus. Hij is het van wie al vierduizend jaar voor zijn geboorte in deze wereld was gezegd dat Hij ging komen. Hij is het die voor de mensheid is gestorven en Hij is het die weer tot leven is gekomen. In dit boek zal ik proberen om u de rode draad te laten zien die er in de Bijbel is met betrekking tot de persoon van Jezus. De heer Jezus heeft een krachtige levens veranderende boodschap gebracht en zij die in Hem geloven en Hem volgen, worden christenen genoemd.

About the author

"Ik ben geboren in Suriname. Nadat ik tot geloof kwam, heb ik een persoonlijk wonder van God ervaren. In de jaren daarna heb ik gewerkt als bijbelvertaler voor een Amerikaanse zendingsorganisatie. Een groot deel van het Nieuwe Testament en delen van het Oude Testament zijn door mij vertaald naar het Surinaams. Om het lezen van het Surinaams te bevorderen heb ik verschillende volksverhalen geschreven. Ik heb ook meegewerkt aan het schrijven van een Surinaams woordenboek."

ReviewsWrite your own review

:

Your email will only be used for the given review

:
:
:
 

Product information

Title:

Jezus - Gods vervulde belofte

Author:

Hertoch Ph. Linger

Category:

Religion

Number of pages:

78

Illustrated:

No

Format/size:

Paperback 12,5 cm x 20 cm

Release date:

29-01-2016

ISBN:

978-94-0222-372-9 / 9789402223729

Price:

€ 14,45

Language

Dutch