Het Zonnemedicijnwiel

S A V I N A H

Category: Spirituality

€ 21,50
Free shipping
Delivery between two and five working days (the Netherlands and Belgium)

Summary

Waar mens en mensheid nog worstelen in het voorbestemd transformatieproces, is de Aarde reeds universeel opgenomen in het kosmosformatieproces. De kristallen kristalliseren vanuit het medicijnwiel het Zonnemedicijnwiel als kosmische kaart in en naar kosmosformatie. Met de in het boek opgenomen plattegrond ervan, de 24 medicijnkaarten en 24 kristalkaarten en de corresponderende medicijn- en kristalboodschappen, wordt je een werkinstrument aangeboden als hulp in de nog noodzakelijke transformatie om te kunnen aankoppelen aan de kosmosformatie. Zonder enig dogma wordt innerlijke kristalopening gecreëerd als kanaal voor kosmische waarheid. Je wordt uitgenodigd en in het hart aangesproken tot spiritueel regenboogkrijgerschap!

From the book

De mens wordt in deze tijd geconfronteerd met vele vragen, vele onzekerheden, vele uitdagingen. Wie deze confrontatie toelaat stoot op een cruciaal moment onvermijdelijk op een essentiële blokkade, die van zichzelf een antwoord eist op de existentiële opwelling vanuit de diepste kern: de vraag naar de zin van dit alles…
In onze westerse maatschappij wordt geleerd, verwacht en enkel geduld te leven vanuit het verstand. Vanuit kosmisch perspectief is deze fase voorbij en worden nieuwe codes geactiveerd. Wie reeds gevoelig is voor deze nieuwe codes voelt het falen van de oude systemen. Naargelang
de voedingsbodem van deze gevoeligheid kan het falen ervaren worden in angst, pijn, verdriet, ziekte, wanhoop, nieuwsgierigheid, terugtrekken, contemplatie, vreugde, inspiratie, hoop, enz.
De dictatuur van het verstand moet plaats maken voor het regeren van het hart; een kosmisch plan, maar… de weg ernaartoe is voorbestemd voor de mens, in zijn puurste menselijkheid. En hier schuilt de grootste complicatie respectievelijk de grootste uitdaging. Deze weg is namelijk de
weg van de mens naar zijn ziel, naar zijn mysterie zijn, naar zijn God zijn. Deze weg is de weg van de mens naar volledige verbondenheid, naar God. Deze weg leidt naar harmonie, naar volledig geluk voor elke mens. Dit zal een kosmische energie geven, groter dan de oerknal, wat de kosmos als kosmos op een nieuwe weg zal zetten.

Voel de eer, houd je hart niet vast, want….ook jij bent geroepen!

About the author

"Gaandeweg een gedreven carrière als advocaat en bemiddelaar kwam ik, via existentiële veranderingen en loslaten, op een pad met magische en mystieke ontmoetingen en ervaringen. Als kristalvrouw en kristalbemiddelaar ontvang ik opleiding in Kosmische Wetten, en informatie over en opdrachten in het aangebroken Kosmosformatieproces van de Aarde. Samen met mijn echtgenoot Marco geef ik binnen vzw De Zonnepoort Herbronningsligconcerten met kristallen en Kristalherbronningen rond en met het Zonnemedicijnwiel."

ReviewsWrite your own review

:

Your email will only be used for the given review

:
:
:
 

Product information

Title:

Het Zonnemedicijnwiel

Author:

S A V I N A H

Category:

Spirituality

Number of pages:

162

Illustrated:

Yes

Format/size:

Paperback 16 x 24 cm

Release date:

05-02-2016

ISBN:

978-94-022-2377-4 / 9789402223774

Price:

€ 21,50

Language

Dutch