Keer om Europa, naar de bronnen

Ben Wentsel

Category: Religion

€ 22,15
Delivery between two and five working days (the Netherlands and Belgium)

Summary

WELKE KOERS VAART U, EUROPA?
Van 1940-45 pleegden vele Polen, Roemenen en Hongaren misdaden in de Shoah. Werden we beter, dankbaar in de zeventig jaar vrede, 1945-2015? De meerderheid gaf de Gever prijs. Hebben we de roep tot omkeer tot God verstaan? Helaas... Daarom stuurde Hij moslims: keer tot Mij terug! Had dit effect? Toen zond Hij in 2015 vluchtelingenstromen: wees bereid als zaad te sterven, neem hen en Mij op. Waarom komt de hervestiging van 160.000 nauwelijks op gang? Keer terug tot de bron Jezus Christus, wees bereid tot offers, sta op in een paascultuur tot geloof, hoop en liefde. Als we ervoor gaan bidden, herleeft het christendom en krijgen we zegen. Daarom schreef ik dit boek.

From the book

In 2015 steeg het aantal lidstaten tot 26. Om de waarden van liefde, vrijheid en gerechtigheid te handhaven dienen we op grond van vier motieven terug te keren tot onze christelijke wortels.
  1e. Twee wereldoorlogen leerden ons dat nationalisme en racisme dood en verderf zaaien en dat een warme gemeenschap tussen de volken nodig is. Kerken herontdekten hun eenheid en stichtten in 1948 de Wereldraad van kerken in Amsterdam.
 2e. Het is een verkeerde inschatting te menen dat wie de Vader van Jezus Christus vaarwel zegt in een niemandsland terecht komt. Ieder mens is Gods beelddrager. Wie van Hem afdwaalt, ontwerpt surrogaatbeelden van Hem en afgoden, soms met ideologieën. Zo diende A. Hitler als ‘de leider’ de door anderen ontworpen Germaanse Ras-Baäl. Deze surrogaat-messias stortte Europa in diepe ellende van 1933 tot 1945 met meer dan 40 miljoen doden op het altaar van zijn natie- en rasgod. Politieke surrogaat-messiassen trekken de hele wereld aan, Openb. 13:1-8, met vernietigende effecten, mogelijk ook eens door dood en verderf zaaiende ABC-wapens.
 3e. De cultuur raakte mede door leegloop van kerken zijn morele kompas kwijt zodat overheid en middenveld dit gat vulden met een woud van regels en protocollen om fatsoen te handhaven. De bankencrisis en fraude in het sportwezen zoals matchfixing en in andere kringen zijn symptomen van moreel verval; men handelt volgens opgestelde regels; als deze ontbreken gaat men gewetenloos zijn gang. Dit kan leiden tot de totalitaire staat, die alles gaat regelen, het omgekeerde van vrijheid. Velen wilden zich van de kerk als machtsinstantie bevrijden, maar wat zijn de gevolgen over heel de linie, als het geweten geen kompas meer heeft ter oriëntatie?
 4e. De islam daagt ons uit om terug te keren tot onze bronnen. Deze veroverde en verloor terrein in Spanje, Sicilië en de Balkan en tracht gebieden terug te winnen. De neiging om te doen alsof religie achterhaald is of dat deze leidt tot geweld of goed is voor minder ontwikkelden, is waan. Wij zuchten onder bomgordels op grond van een ‘geïnterpreteerde’ Koran. Wie niet horen wil, moet voelen. Wie de Ware niet kent, zoekt Hem in iets anders. De HERE stuurde op Israël een vreemd, wreed volk met vreemde taal en cultuur af om hen bij afval van Hem wakker te maken, Deut. 28:47-51
Wij zijn niet identiek met Israël, maar wat hen overkwam dient ons tot waarschuwing, 1 Kor. 10:1-13; 14:21-23. De islam is voor velen een beproeving, de terreur van IS dit voor alle partijen. De humanistische traditie en geseculariseerde elite zijn volstrekt niet opgewassen tegen en hebben geen notie van de kracht van de religieuze overtuiging. Zij overschatten de goedheid van de mens en kennen te weinig de innerlijke binding van het hart. Wij zijn in eigen kracht niet in staat een harmonieuze samenleving op te bouwen, daarvoor is Gods Geest nodig.

About the author

Wie is Benjamin Wentsel?
Ik was van 1953 tot 1990 predikant in vijf gemeenten in Nederland. Ik gaf van 1976 tot 1997 les in geloofsleer aan een HBO in Zeist. Ik legde de stof hiervan vast van 1981 tot 1998 in een zevendelige dogmatiek. Deze vatte ik samen in HIJ-IS-ER-BIJ I-II, 2006. Daarna schreef ik de Kleine en de Grote Protestants Katholieke Catechismus, 2012. Keer om Europa, is mijn een-en-twintigste opus.

ReviewsWrite your own review

:

Your email will only be used for the given review

:
:
:
 

Product information

Title:

Keer om Europa, naar de bronnen

Author:

Ben Wentsel

Category:

Religion

Number of pages:

330

Illustrated:

Yes

Format/size:

Paperback A4

Release date:

25-03-2016

ISBN:

978-94-022-2491-7 / 9789402224917

Price:

€ 22,15

Language

Dutch