Marxisme als ideologiekritiek

Bob Bouhuijs

Categorie: Geloofszaken

€ 20,99
Gratis verzending
Levertijd twee tot vijf werkdagen (Nederland en België)

Samenvatting

Het neoliberalisme heeft zich vanaf de jaren tachtig diep genesteld in de westerse wereld, maar ook ver daarbuiten. Toch zien we de laatste tijd steeds meer kritiek op de destructieve effecten van dit ongebreidelde kapitalisme. Tegen deze achtergrond is het niet verbazingwekkend dat ook het werk van Karl Marx weer wordt gelezen.
Marxisme als ideologiekritiek sluit aan bij deze hernieuwde belangstelling. Het boek gaat dieper in op de filosofische, wetenschappelijke en politieke grondslagen van het marxisme: de marxistische ideologiekritiek. Hierbij wordt niet slechts aandacht besteed aan Marx zelf, maar ook aan de rijke politiek-intellectuele traditie die zijn navolgers hebben voortgebracht.

Uit het boek

Dat Marx maatschappelijk en intellectueel volledig heeft afgedaan is […] niet vol te houden. Een nieuwe periode van sociaal-politiek protest is echter ook geen voorwaarde om zijn werk te blijven onderzoeken. Ondanks de verwevenheid van zijn denken met de sociale en politieke activiteiten van de arbeidersbeweging en andere sociale bewegingen, zijn zijn uiteenzettingen ook op zich de moeite van een nadere bestudering waard. Dat geldt zeker voor de marxistische ideologiekritiek, aangezien dit element een integraal bestanddeel vormt van het totale kritische perspectief dat Marx en zijn navolgers hebben ontwikkeld. Zijn gehele oeuvre kan dan ook worden gezien als een ideologiekritische bijdrage aan de sociale wetenschap. Hij lijkt voortdurend te willen aantonen dat niets is zoals het lijkt, dat de wereld een andere is dan zij zich aan ons aandient en dat een doorwrochte analyse onontbeerlijk is om de werkelijke complexiteit die achter de kapitalistische verhoudingen schuil gaat, bloot te leggen. De werkelijkheid etaleert zich in eerste instantie in haar ideologische gedaante. De ideologiekritiek van Marx is dan ook een theoretische methode die als doel heeft door te dringen tot de reële essentie van de maatschappelijke verhoudingen.


[…] Bij dit alles blijkt Marx zijn ideologiekritiek niet te zien als de enig juiste duiding van de kapitalistische verhoudingen. Veeleer ziet hij zichzelf als een participant in het wetenschappelijke debat dat in zijn tijd tussen verschillende politiek-economen werd gevoerd. Hooguit ontwaart hij in de bijdragen van zijn voorgangers hiaten die hij middels onderzoek en analyse tracht te dichten. 

Over de auteur

Bob Bouhuijs is politicoloog en historicus en docent aan Hogeschool Windesheim in Zwolle. Eerder schreef hij het proefschrift De gefragmenteerde staat dat in 2006 bij uitgeverij Het Spinhuis verscheen.

ReviewsSchrijf uw eigen beoordeling

:
:
:
 

Productinformatie

Titel:

Marxisme als ideologiekritiek

Auteur:

Bob Bouhuijs

Categorie:

Geloofszaken

Aantal pagina's:

216

Geïllustreerd:

Nee

Uitvoering/Formaat:

Paperback 16 x 24 cm

Verschijningsdatum:

31-10-2016

ISBN:

978-94-0222-933-2 / 9789402229332

Vaste prijs:

€ 20,99